נוטריון ברחובות פארק המדע

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

שירותי נוטריון ברחובות פרק המדע הם שירותים הנדרשים מעת לעת: תרגום מסמכים, אישורי “העתק נאמן למקור”, אימות חתימות, אישורי צוואות והסכמי ממון טרום נישואין, העדת מסמכים סחירים, אישורי חיים ועוד. מה מבדיל שירותי נוטריון משירותיו של עורך דין? כמה עולים שירותיו של נוטריון ומה מסתתר מאחורי התואר?

מה זה נוטריון?

במערכת המשפט ישנם שירותים רבים שיכולים להינתן על ידי אנשים שונים. שופט יכול לאשר הסכמי ממון או צוואות ולקבל תצהירים משפטיים, עורכי דין יכולים לאמת חתימה – אבל ישנה גם היררכיה בין התפקידים הללו. עורך דין, אדם שסיים את חוק לימודי המשפט לתואר ראשון ועמד בבחינות הלשכה אינו שקול מבחינת הסמכות שניתנה לו לשופט – אדם שלאחר שקיבל את רישיון העבודה כעורך דין הוכיח את עצמו בתפקיד במשך מספר שנים ונבחר לתפקיד. נוטריון נמצא באמצע הדרך – בין עורך דין לשופט. ככל עורך דין, גם הוא סיים את חוק לימודי המשפטים לתואר ראשון ועמד בבחינות הלשכה. בניגוד לעורך דין  רגיל – נוטריון גם צבר שנות ניסיון רבות בשטח, לפחות עשר שנים, במסגרת עבודתו כעורך דין במערכת המשפט הישראלית ונבחר על ידי ועדת מיוחדת לשמש כנוטריון. לנוטריון אין סמכויות נרחבות כמו אלו שניתנו לשופט בכל הדברים, אולם הסמכויות שהוענקו לו על ידי המדינה הן רבות יותר מאלו שניתנו לעורך דין, ובמקרים מסוימים הן שקולות לסמכויותיו של שופט.

בניגוד לשופט, עבודת הנוטריון סובבת ברובה סביב נושא של חתימות ומסמכים. כאשר עורך דין מאמת חתימה – הוא בעיקר מוודא את זהות החותמים. גם נוטריון מוודא את זהות החותמים אולם הוא גם מחויב לוודא כי החותמים כשירים מכל הבחינות – גופנית ונפשית לחתום, כי החתימה נעשית ללא כפייה, כי החותמים מבינים היטב על מה הם חותמים ומה עלול לקרות כתוצאה מהחתימה.

ישנם תחומים בהם סמכויות הנוטריון זהות לאלו של שופט – בתחום אישור צוואות, קבלת תצהיר משפטי ואישור הסכמי ממון טרום נישואין. בניגוד לשופט, הסכמי ממון לאחר נישואין או מחליפי נישואין עדיין דורשים אישור של שופט בית המשפט לענייני משפחה.

נוטריון מפשט, מקל ומזרז תהליכים במערכת המשפט. קחו לדוגמה חתימה על הסכם ממון טרום נישואין – כיוון שעבודת הנוטריון אינה מתבצעת בבית המשפט אלא במשרדו או בבית הלקוח, האווירה בעת החתימה על מסמך מעין זה היא רגועה – לעומת אישור הסכם ממון בבית המשפט אצל שופט. בזכות ניסיונו העשיר כעורך דין, נוטריון יכול לספר שירותים משלימים לתהליך כגון ניסוח הסכם הממון, הצעת פתרונות ופשרות, הארת נקודות שעלולות להתגלות כבעייתיות במידה והזוג ייפרד ושבני הזוג לא חשבו עליהם בעצמם כיוון שלהם אין לא את הידע המשפטי או הניסיון הקודם בסוג הבעיות שעלולות לצוץ. החתימה במקרה זה נעשית באווירה רגועה, תוך קבלת ייעוץ מתאים ועל הדרך מורידה לחץ ממערכת המשפט הישראלית העמוסה גם ככה.

כמה עולים שירותיו של הנוטריון?

לנוטריון מספר תפקידים שכיחים וקבועים: תרגום נוטריוני, אימות צילומי מסמכים, אימות חתימות וכדומה. לכל אותן משימות קיים תעריף קבוע, תעריף שכל נוטריון מוכר בארץ חייב לעבוד על פיו. הסיבה לקיום התעריף הקבוע היא שמירה על כבוד המקצוע מחד ושמירה על גובה תעריף סביר מאידך. תעריפי עבודת הנוטריון מתפרסמים פעם בשנה, בתחילתה ומתעדכנים על פי עליית מדד המחירים באותה השנה.

עבודה רבה של הנוטריון סובבת סביב מסמכים: תרגום, אימות צילום וכדומה. במקרים הללו, התעריף משתנה בהתאם לאורך המסמך. המסמך מחולק לקבוצות בנות מאה מילים כל קבוצה. לכל מאה מילים יכול להיות תעריף שונה. למאה המילים הראשונות תעריף גבוה יותר מאשר לכל מאה מילים הבאות לאחריהן. במידה ומדובר במסמכים ארוכים במיוחד, כאלו המכילים מעל לאלף מילים, התעריף עבור קבוצת מאה מילים מעבר לאלף הראשונות יכול להיות שונה. במידה ומספר המילים במסמך אינו מתחלק במאה – העיגול הוא תמיד כלפי מעלה. תרגום מסמך בן 102 מילים יעלה כמו תרגום מסמך בן 200 מילה.

נוטריונים ברחבי הארץ אינם רשאים לתת הנחות מלבד אלו הקבועות בתעריף הנוטריונים המפורסם לציבור. מאידך, הם גם אינם רשאים לגבות מחירים העולים על אלו הקבועים במחירון.

התעריפון אף מגדיר את גובה התוספות השונות אותן הנוטריון רשאי לקבל במסגרת עבודתו – כגון מתן השירות בבית הלקוח, עבודה בשעות שאינן שעות העבודה המקובלות או צורך בביצוע תרגום על מנת לתת שירות נוסף – לדוגמה – תרגום הסכם ממון טרום נישואין לאחד מבני הזוג שאינו דובר עברית.

לדוגמה, עלות תרגום נוטריוני של מסמך עולה 209 ₪ למאה המילים הראשונות, 166 ₪ לכל מאה מילים נוספות ועד מאה מילה ו-80 ₪ לכל מאה מילים מעבר לאלף מילים. כל המחירים הללו הם, כמובן, בתוספת מע”מ.

למרות קיום תעריפון קבוע, יש לקחת בחשבון שבמקרים מסוימים עלות שירותי נוטריון תהיה גבוהה יותר מזו המצוינת בתעריפון כיוון שהשירותים המוגדרים בתעריפון כוללים רק את שירותי הנוטריון – ולעתים נדרשת עבודת הכנה לפני שהנוטריון יוכל לאשר את העבודה. אימות הסכם ממון טרום נישואין, לדוגמה, עולה על פי התעריף 368 ₪ פלוס מע”מ. התעריף גם מגדיר כמה נוטריון רשאי ומחויב לדרוש עבור מתן עותקים נוספים, מתן אישור נוטריוני בשפה זרה או צורך בתרגום ההסכם לפני החתימה עליו. אבל, על מנת שהנוטריון יוכל לאמת הסכם ממון טרום נישואין – יש לערוך ולנסח הסכם זה. עריכת הסכם ממון היא פעולה שונה שבני הזוג יכולים לבצע בעצמם – אם כי הדבר אינו מומלץ, או אצל עורך דין. כמובן, שנוטריון בהיותו עורך דין יכול עזור לבני הזוג לנסח את הסכם הממון עצמו אולם התעריף בעריכת הסכם הממון אינו מגולם באימותו – אלא משתנה בין נוטריון אחד לשני.

הבדלים בין סוגי תרגום שונים ומה זה תרגום נוטריוני?

על מנת לתרגם מסמך כל שנדרש זה אדם הבקיא בשתי השפות: השפה שבה המסמך כתוב, והשפה אליה המסמך אמור להיות מתורגם. אדם שבקיא בשתי השפות יכול לתרגם אולם מתרגם רשמי לרב יעשה עבודה טובה ומדויקת יותר כיוון שמתרגם מקצועי לרב יכיר מונחים מקצועיים או מונחים מתחום התוכן בו המסמך כתוב.

כאשר מדובר במסמכים שלהם משמעות משפטית – קיימת משמעות לתרגום שיהיה רגיש לא רק לדקויות מקצועיות אלא גם לדקויות משפטיות – הקפדה יתרה על שמות, תאריכים ומקומות לדוגמה, או על תבנית מתאימה. גם אם במקרה נמצא המתרגם שמקפיד גם בתחום הזה, לתרגום שלו אין משמעות משפטית כפי שקיימת לתרגום נוטריוני. כאשר מציגים תרגום נוטריוני בבית המשפט, למשל של חוזה עסקי שנכתב בשפה זרה ותורגם על ידי הנוטריון לעברית, הדבר שקול להצגת החוזה המקורי בעצמו, דבר שאינו מתקיים במקרה של תרגום שאינו תרגום נוטריוני שם ניתן לערער על תרגום המסמך ולטעון שקיים שוני בין המקור לבין התרגום.

כאשר הנוטריון דובר את שתי השפות, רצוי לבקש תרגום נוטריוני. אם הנוטריון אינו דובר את אחת השפות ניתן לבצע תרגום על ידי מתרגם מקצועי ולבקש מהנוטריון כי יאמת הצהרת מתרגם כי הוא בקיא בשתי השפות וכי התרגום בוצע בהלכתו. אין דין המקרה הראשון כדין המקרה השני – התוקף המשפטי של תרגום נוטריוני גבוה יותר מאישור נוטריוני על הצהרת מתרגם.

נוטריון שירותים מה הם?

יפוי כח נוטריוני אימות חתימה נוטריוני אישור נוטריוני משכנתא.יפוי כח נוטריוני למכירת נכס/דירה/מגרש בישראל.אישור נוטריוני על נכונותו של העתק מסמך (אישור נאמן למקור).
אישור נוטריוני בדבר נכונות תרגום של מסמך.אישורים על נכונותם של תעודות – תעודת לידה, תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, וכל תעודה.קבל תצהיראישור נוטריוני שאדם חי אישור צוואה נוטריונית.
אימות נוטריוני של הסכם ממון אישור אפוסטיל

מה ההבדל בין עו"ד לנוטרוין?

נוטריון הוא עורך דין בעל ניסיון של לפחות 10 שנים קיבל מינוי על ידי משרד המשפטים לאימות מסמכים חשובים.
משרדנו הוא גם משרד עו”ד וגם משרד נוטריוני נוכל לייעץ לכם בשני התחומים. צרו איתנו קשר עכשיו

מה המיקום של נוטריון בפרק המדע?

משרדנו ממוקם בעיר רחובות. במקרים רבים אין צורך להגיע למשרד וניתן לעשות הכל אונליין. צרו איתנו קשר וניתן לכם את כל המידע הדרוש.

באיזה שפות הנוטריון יכול לעזור לנו?

עורכת דין אירנה פיין דוברת 7 שפות ותוכל לעזור לכם בייעוץ משפטי. פנו אלינו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ללא תשלום.

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או

  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  תפריט נגישות

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400