נוטריון ברחובות רחוב הרצל

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

שירותי נוטריון ברחובות הם שירותים הנדרשים מפעם לפעם במיוחד על ידי אנשים שעוברים ממדינה למדינה באופן קבוע או זמני, אך לא רק. מרבית השירותים שנוטריונים מעניקים הם שירותי אימות חתימות ומסמכים. בין אם מדובר בצילום של תעודה מקורית או תרגום של התעודה, על מנת שלעותק המצולם או המתורגם יהיה תוקף משפטי כלשהו עליו לקבל חותמת וחתימה של נוטריון. כדי לתת תוקף משפטי לחתימה יש לוודא את זהות החותם, לוודא כי הוא זה שאכן מי שאמור לחתום על המסמך או ההסכם, ולוודא כי כל החותמים מבינים את מה שכתוב במסמך, חוזה או הסכם ואת השלכותיו. על מנת לעשות זאת, למי שמעניק את התוקף החוקי, למשל נוטריון ברחובות הרצל, צריך להיות ידע משפטי מספיק כדי להבין בעצמו את הנוסח המשפטי של חוזים והסכמים, ובעל ידע משפטי נרחב על מנת להבין את ההשלכות האפשריות מניסוחים כאלו ואחרים. נושא ההבנה הוא נושא רגיש שעלול להתקל בבעיות כאשר אחד החותמים אינו דובר היטב את השפה שבה המסמך מנוסח. במקרה זה יהיה על הנוטריון לתרגם ולבאר עבור אותו חותם את המשמעויות השונות.

לבחור נוטריון במיקום מרכזי – למשל נוטריון ברחובות הרצל

חלק גדול משירותי הנוטריון ניתנים במשרדי הנוטריון. נוטריון אינו יכול לאמת חתימה מבלי לזהות אישית את החותמים ולבדוק את אמצעי הזיהוי שלהם. אמנם, כחלק משירותיו, נוטריון יכול להגיע אל הלקוח, אולם אז השירות יהיה יקר בהרבה. ישנם מקרים בהם הדבר מתבקש, לדוגמה כאשר יש להגיע אל אדם המרותק למיטתו כדי שזה יוכל לחתום על צוואה – אך לרב השירותים ניתנים במשרדי הנוטריון.

נוטריון אשר משרדיו ממוקמים במקום מרכזי, למשל נוטריון ברחובות הרצל – רחוב מרכזי ברחובות, עיר מרכזית בכל אזור השפלה – ההגעה למשרדיו של הנוטריון תהיה נוחה לחלקים נרחבים מהאוכלוסייה, ברגל, באמצעי תחבורה פרטיים או בתחבורה ציבורית. המיקום המרכזי הסמוך לאזורי סחר רבים גם יאפשר גישה נוחה לאותם אלו העובדים באזור, גם אם הם אינם מתגוררים שם.

כאשר באים לבחור נוטריון שייתן שירותים נדרשים, אין סיבה להשוות את עלויות מתן השירות – תעריפי שירותי הנוטריון הם קבועים וכל הנוטריונים בארץ, ימצאו היכן שיימצאו, מחויבים אליהם. כל הנוטריונים בארץ ייגבו את אותו התעריף בדיוק עבור תרגום נוטריוני – הם אינם רשאים לתת הנחות על התעריף הזה או לגבות מחירים הגבוהים מהתעריף. אז איך בכל זאת כדאי לבחור נוטריון מתאים במיוחד עבורכם?

כאן השאלה גולשת לנושאים אחרים שאינם כלכליים: איזה נוטריון מדבר את השפות שהחותמים או המסמכים כתובים בהם או שיש לתרגם אותם אליהם? איזה נוטריון גר קרוב אל דורשי השירות או מקום עבודתם או שקל להגיע אל הנוטריון באמצעות תחבורה ציבורית? נוטריון ברחובות הרצל שגם נותן שירותי תרגום נוטריוני לשפות רבות נדרשות הוא הנוטריון שיתאים במיוחד עבור מרבית האנשים.

 

שירותים נוטריוניים שאפשר לקבל אצל נוטריון ברחובות הרצל

 • אישור העתק “נאמן למקור” של מסמך – כל מקום רשמי שדורש הצגת מסמכים מקוריים בלבד, יקבל גם צילום של המסמך המקורי במידה והוא מאומת על ידי נוטריון. על מנת לקבל חותמת וחתימת נוטריון אשר נותנת נותן חוקי משפטי לצילום המסמך יש להציג את המסמך המקורי ואת הצילום לנוטריון.
 • אימות חתימה – מסמכים משפטיים או פיננסיים בעלי תוקף משפטי שיש לחתום עליהם, למשל חוזים או הסכמים, מקבלי משנה תוקף כאשר אימות החתימה עליהם נעשה על ידי נוטריון. ישנם מסמכים אשר ללא אימות חתימה נוטריוני לא יקבלו תוקף משפטי כלל. במקרה הזה על הנוטריון לאמת את זהות החותמים על ידי השוואה לאמצעי זיהוי שהם מציגים הכולל תמונה עדכנית, לוודא כי כל הצדדים החתומים מבינים את הכתוב על המסמך שעליו הם חותמים וכי הם מבינים לא רק את הכתוב אלא גם את ההשלכות האפשריות המשפטיות של חתימתם. במידת הצורך – הנוטריון יתרגם את הכתוב והמשמעות לחותם לשפה שבה החותם שולט.
 • אימות תרגום נוטריוני – תרגום נוטריוני נותן תוקף משפטי זהה למסמך מתורגם כאילו היה המקור. כל תהליך שכרוך במעבר בין מדינות, או בקבלת שירות כלשהו רשמי במדינה זרה, ידרוש לרב תרגום נוטריוני של מסמכים אשר באים לחזק את טיעוני המבקש או להוכיח את מעמדו. בין אם מדובר בתהליך הגירה למדינה זרה, הסדרת מעמד בארץ, חתונה אזרחית בחו”ל, רילוקיישן לצרכי עבודה או הסדרת לימודים בחו”ל – יהיה צורך בתרגום מסמכים נוטריוני משפה לשפה.
 • אישור צוואה – ישנן דרכים שונות לערוך צוואה כך שיהיה לה תוקף חוקי, ואחת הדרכים הבטוחות ביותר היא לערוך צוואה נוטריונית. צוואה נוטריונית היא “צוואה בפני הרשות” כלומר שקולה לעריכת צוואה בפני שופט.
 • אישור שפלוני נמצא בין החיים – אישורי חיים נדרשים באופן תקופתי על ידי מדינות זרות, לרב לצורך קבלת קצבאות או שמירת זכויות, כאשר מקבל הצוואה מתגורר בארץ אחרת. נוטריון ברחובות הרצל יכול להוציא אישור אלו בשפה הנדרשת במדינה לה יש להגיש את האישורים הנ”ל.
 • תצהיר משפטי – כאשר אדם רוצה להגיש תצהיר משפטי שיכול להחליף עדות בעל פה בבית המשפט, הוא יכול לבקש מנוטריון לחתום על תצהיר משפטי. נוסף על אימות החתימה הנעשה במעמד זה, הנוטריון גם חותם על כך שהתריע והבהיר לחותם את ההשלכות האפשריות על מתן עדות שקר בהצהרתו.
 • ייפוי כח נוטריוני – ייפוי כח נוטריוני נדרש במקרים מסוימים כאשר, לדוגמה, לוקחים משכנתא. במקרה זה יש לחתום על ייפוי כח בלתי חוזר לבנק. במקרים אחרים, בהם נדרש ייפוי כח כללי המאפשר למיופה הכח לבצע פעולות רבות ונותן לו סמכות רחבה ביחס לענייניו של אדם אחר, החוק דורש חתימה על ייפוי כח נוטריוני שמבטיח כי החותם מבין את ההשלכות האפשריות על חתימה על ייפוי כח שכזה.
 • אישור הסכם ממון טרום נישואין – הסכם ממון טרום נישואין יכול להיחתם על ידי נוטריון ולהיות בעל תוקף חוקי קרוב לזה הניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה.
 • שירותים נוספים הניתנים על ידי נוטריון ברחובות הרצל: העדת מסחר סחיר, אימות רשימת מצאי ועוד.

דרכים בהן ניתן לקבל שירותי נוטריון ברחבות הרצל

רב השירותים הניתנים על ידי נוטריון ברחובות הרצל דורשים הגעת מבקשי השירות למשרדי הנוטריון. ישנם שירותים אשר ניתן לעשותם ללא הגעה למשרדים, לדוגמה אימות תרגום נוטריוני יכול להתבצע על ידי שליחת סריקה של המסמך המקורי וקבלת התרגום החתום ומאושר על ידי הנוטריון חזרה על ידי שליח לבית המבקש. תעריף הנוטריונים אף מפרט את האפשרות להזמין שירות נוטריון בבית הלקוח או במיקום מרכזי אחר (דוגמת בית אבות או מרכז שכונתי) ואת תוספת השכר שהנוטריון יקבל עבור השירות הנוסף הזה של הגעה לבית הלקוח.

למרות היות השירות הזה יקר יותר, ישנם מצבים בהם כדאי להשתמש באפשרות זו. אם למשל מדובר על קביעת מועד הסדרת וקבלת שירותים נוטריונים עבור לקוחות רבים, לדוגמה בבית אבות – הגעת הנוטריון לבית האבות תמנע טרטור של הקשישים אל משרדי הנוטריון וכיוון שהתשלום הנוסף יחולק בין מספר לקוחות רב, התשלום הנוסף אותו כל לקוח יהיה צריך להוסיף יהיה קטן יחסית.

מה הם שירותי הנוטריון?

יפוי כח נוטריוני אימות חתימה נוטריוני אישור נוטריוני משכנתא.יפוי כח נוטריוני למכירת נכס/דירה/מגרש בישראל.אישור נוטריוני על נכונותו של העתק מסמך (אישור נאמן למקור).
אישור נוטריוני בדבר נכונות תרגום של מסמך.אישורים על נכונותם של תעודות – תעודת לידה, תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, וכל תעודה.קבל תצהיראישור נוטריוני שאדם חי אישור צוואה נוטריונית.
אימות נוטריוני של הסכם ממון אישור אפוסטיל

נוטריון מה הוא?

נוטריון הוא עורך דין בעל ניסיון של לפחות 10 שנים קיבל מינוי על ידי משרד המשפטים לאימות מסמכים חשובים.
משרדנו הוא גם משרד עו”ד וגם משרד נוטריוני נוכל לייעץ לכם בשני התחומים. צרו איתנו קשר עכשיו

מה המיקום של הנוטריון ?

משרדנו ממוקם בעיר רחובות. במקרים רבים אין צורך להגיע למשרד וניתן לעשות הכל אונליין. צרו איתנו קשר וניתן לכם את כל המידע הדרוש

איזה שפה דובר הנוטריון?

עורכת דין אירנה פיין דוברת 7 שפות ותוכל לעזור לכם בייעוץ משפטי. פנו אלינו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ללא תשלום.

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו