נוטריון רחובות ההולנדית

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

נוטריון הוא אדם אשר קיבל הרשאה מהמדינה לעסוק שאימות ומתן תוקף משפטי למסמכים וחתימות. כחלק מתפקידיו באימות חתימה, על הנוטריון לוודא את זהות החותמים, או במילים אחרות עליו להיפגש פיזית עם האנשים אשר באים לחתום ואשר את חתימתם עליו לאמת על מנת שיוכל לבצע את תפקידו. לכן, כאשר באים לבחור נוטריון, רצוי לבחור נוטריון אשר גר או שמשרדיו נמצאים בסמוך למקום העבודה או המגורים של מבקש השירות. נוטריון רחובות ההולנדית ייתן שירות טוב במיוחד לאנשים אשר גרים ועובדים בסביבה ויכולים להגיע למשרדי הנוטריון בקלות.

מה הוא בעצם נוטריון רחובות ההולדנית?

כדי להקל על מערכת המשפט, המדינה מסמיכה אנשים שונים עליהם היא סומכת כדי שיעזרו לרשות השופטת בנושאי אימות מסמכים וחתימות. נוטריון הוא אחד מאותם אנשים שקיבלו הסמכה מהמדינה לבצע תפקידים אלו. לא כל אדם יכול להיות נוטריון, רק אדם שיש לו רקע מתאים במערכת המשפט יכול לקבל רישיון לעסוק כנוטריון. רק אדם שיש לו עשר שנות ניסיון כעורך דין בישראל רשאי להגיש בקשה לקבל אסמכה של נוטריון. הגשת הבקשה אינה מספיקה, ולפני קבלת הרישיון יהיה על מגיש הבקשה לעמוד במספר דרישות נוספות: בדיקת רקע פלילי ומשמעתי, מעבר תהליך אכשרה וועדת קבלה של משרד המשפטים שדנה בכל בקשה לגופה ומחליטה מי מבין מגיש הבקשות יהיה רשאי לשמש כנוטריון.

כאשר אדם מקבל אסמכה לשמש כנוטריון, הוא מקבל חותמת מתכת בצבע אדום עליה כתוב שמו ואת המילה נוטריון במספר שפות. רק לאחר שהשאיר דוגמה של החותמת והחתימה במשרד המשפטים, יכול הנוטריון להתחיל ולעשות שימוש באלו על מנת לתת תוקף משפטי למסמכים וחתימות שהוא מאמת במסגרת תפקידו. הסיבה להשארת הדומה במשרד המשפטים היא פשוטה: כאשר אדם מגיע עם חותמת וחתימה של נוטריון, משרד המשפטים יכול לאמת את החותמת והחתימה כדי לוודא שמדובר בנוטריון אמתי, כזה שהוא נתן לו אישור לעסוק כנוטריון. נושא אימות החותמות הופך להיות משמעותי במיוחד כאשר האימות נדרש לצורך תיקוף טענה כלשהי במדינה זרה.

שירותי תרגום ואימות הצהרת מתרגם של נוטריון רחובות ההולנדית

נוטריון מעניק שירותים רבים, רובם קשורים קשר ישיר לנושא מסמכים וחתימות. ראשית, נוטריון יכול לאמת חתימה על כל מסך, חוזה, הסכם או תצהיר. לדוגמה, אם אדם מגיע עם תרגום מוכן בשפה שאותה מתרגם לא מדבר, הנוטריון יכול לאמת כי מי שביצע את התרגום הצהיר כי הוא מכיר את השפה ועשה עבודת תרגום טובה. דווקא בנושא של תרגום, נוטריונים יכולים לעשות יותר מאשר לאמת חתימה של מתורגמן המצהיר שהוא כשיר ושעשה עבודה טובה – הם יכולים לבצע את התרגום בעצמם ולתת תוקף משפטי אמתי למסמך המתורגם. כמובן, שלצורך ביצוע התרגום הנוטריוני, על הנוטריון להיות בקיא בשפה שאליה המסמך מיועד להיות מתורגם ובשפה שבה המסמך כתוב. כאשר נוטריון מבצע את התרגום בעצמו וחותם בחותמו וחתימתו האישית התוקף המשפטי של המסמך המתורגם גדול לעין ערוך מזה של מסמך שתורגם על ידי מתורגמן ורק הצהרתו וחתימתו של המתורגמן אושרה על ידי הנוטריון – כאן, המסמך עצמו מקבל אימות והתוקף המשפטי של המסמך המתורגם הופך להיות שקול לזה של המסמך המקורי.

שירותי תרגום מסמכים הם מהשירותים הנפוצים שנוטריונים מעניקים. הם נדרשים בכל מקרה בו אדם נדרש להציג מסמכים רשמיים במדינה אחד, מסמכים שהופקו במדינה אחרת. ישנם סוגי מסמכים רבים שלעתים נדרש עבורם תרגום נוטריוני: תעודות רשמיות של המדינה כגון תעודות לידה או פטירה, תעודות מזהות, תעודות המעידות על המצב המשפחתי כגון תעודות גירושין, נישואין או תמצית רישום ממשרד האוכלוסין, תעודות המעידות על השכלה כגון תעודת בגרות, תעודות תואר, גיליונות ציונים וכדומה, תעודות המעידות על הכשרה מקצועית כגון הסמכת רופא, הסכמים וחוזים מסחריים או פרטיים, צוואות, פסקי דין ולפעמים גם מסמכים מסוג שונה כמו מכתבים, לדוגמה – שלעתים נדרשים כדי להוכיח טעונות מסוימות בתהליכי קבלת אזרחות, למשל הוכחה של קשר זוגי.

שירותי אימות צילום והעתקי מסמכים של נוטריון רחובות ההולנדית

בהרבה מוסדות וגורמים ממשלתיים, עירוניים או רשמיים אחרים דורשים להציג ולהשאיר מסמכים מכל הסוגים, כאשר לרב הדרישה היא להשארת מסמכים מקוריים. בואו נניח כי מקום מסוים דורש כי תציגו ותתייקו בתיק האישי של אותו המוסד תעודת לידה. הרי לאדם אין אינספור תעודות לידה מקוריות שאותן הוא יכול לחלק בין כל הגופים השונים שדורשים שיציג כי שיוכלו לתייק את התעודה המקורית. מה עושים? מצלמים את התעודה. הבעיה היא שכל אותם גופים לרב לא יסתפקו בצילום התעודה וידרשו הוכחה משפטית כי הצילום או ההעתק והתעודה המקורית הם אכן זהים – או במילים אחרות לקבל חותמת “העתק נאמן למקור” שיש לו תוקף משפטי. גם זה שירות נפוץ שנוטריון ברחובות ההולנדית יכול להעניק.

שירותי הסכם ממון טרום נישואין וחתימה על צוואה על ידי נוטריון רחובות ההולנדית

ישנם מספר שירותי נוטריון בהם הוא מקבל מהמדינה למעשה סמכויות של שופט. שתי דוגמאות לכך הם אימות צוואה ואימות הסכם ממון טרום נישואין. בשני המקרים הללו, כדי לתת תוקף משפטי למסמכים (צוואה או הסכם ממון טרום נישואין) יש, לכאורה, לגשת ולתקף אותם בבית המשפט – אך לנוטריון במקרים הללו יש סמכות דומה לזו של שופט והוא יכול להעניק שירותי נוטריון אלו בעצמו.

אחד היתרונות של נוטריון ברחובות בבואו להעניק שירותי אימות חתימה על הסכם ממון טרום נישואין או צוואה הוא הרקע והידע המשפטי שלו. במסגרת עבודתו כעורך דין הוא יוכל להעניק ייעוץ ועזרה בניסוח המסמך הרלוונטי כך שיכסה את כל הסעיפים הנדרשים. לנוטריון, מתוקף הרקע שלו כעורך דין, יש את הידע והכישורים על מנת לדעת מה צריך להיות כלול בכל אחד מהמסמכים הללו, אלו סעיפים בעייתיים ועלולים לפגוע בתוקף המשפטי של המסמך, מה הם הדברים שצריכים להיות כלולים, למרות שהם אינם ברורים מאליהם לעין הבלתי מקצועית העוסקת בתחום. קחו לדוגמה את נושא קביעת המועדים הקריטיים בנושא הסכמי ממון טרום נישואין – מתי ההסכם נכנס לתוקפו, מתי הוא פוקע ותחת אילו תנאים ומתי ניתן לממש את הכתוב בו.

תעודת חיים על ידי נוטריון רחובות ההולנדית

כאשר אדם מגיע ממדינה זרה ויש לו זכויות שאותן הוא זכאי לקבל מאותה מדינה, למשל קצבה כלשהי, עליו להגיש מדי פעם בפעם אישור חיים לאותה מדינה על מנת להוכיח כי הוא עדיין בין החיים. “תעודת חיים” כזו היא שירות נוסף המוענק על ידי נוטריון רחובות ההולנדית.

מה תפקידו של נוטריון רחובות ההולנדית באימות חתימה?

אימות חתימה על ידי נוטריון כולל יותר מאשר רק את אימות זהות החותמים. לפני שהנוטריון נותן תוקף חוקי  לחתימות על מסמך כלשהו, עליו לוודא כי החותמים מבינים בדיוק על מה הם חתמו והן הן ההשלכות האפשריות של החתימה הזו. למשל, לפני חתימה על תצהיר משפטי, על הנוטריון לוודא כי החותם מבין כי במידה ומה שאמר בתצהיר אינו אמת לאמיתה הרי שהוא חשוף לתביעה שעלולה לעלות לו כסף רב ואף להכניסו למאסר כיוון שתופה של הצהרת כזו שקול למתן עדות בעל פה בבית המשפט כך שהצהרה שקרית משולה למתן עדות שקר.

כאשר שני צדדים חותמים על הסכם מסחרי בינם, או הסכם ממון טרום נישואין – על הנוטריון לוודא כי שני הצדדים החותמים מבינים את ההשלכות האפשריות של החתימה על הסכם שכזה. לעתים, אם אחד הצדדים או שניהם אינם דוברים את השפה שבה ההסכם נחתם, יהיה על הנוטריון לתרגם עבורם את תוכן המסמך ולהבהיר להם, בשפתם, מה תוכנו, משמעותו והשלכותיו האפשריות. גם כאן, הנוטריון ישמש גם כמתורגמן עבור אנשים אלו.

כאשר באים לבחור נוטריון ברחובות ההולנדית, חשוב לבחור נוטריון אשר דובר את השפות המעורבות ויכול לבצע את תפקידו בהצלחה.

שירותים שהנוטריון מספק

יפוי כח נוטריוני אימות חתימה נוטריוני אישור נוטריוני משכנתא.יפוי כח נוטריוני למכירת נכס/דירה/מגרש בישראל.אישור נוטריוני על נכונותו של העתק מסמך (אישור נאמן למקור).
אישור נוטריוני בדבר נכונות תרגום של מסמך.אישורים על נכונותם של תעודות – תעודת לידה, תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, וכל תעודה.קבל תצהיראישור נוטריוני שאדם חי אישור צוואה נוטריונית.
אימות נוטריוני של הסכם ממון אישור אפוסטיל

כל עו"ד הוא נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין בעל ניסיון של לפחות 10 שנים קיבל מינוי על ידי משרד המשפטים לאימות מסמכים חשובים.
משרדנו הוא גם משרד עו”ד וגם משרד נוטריוני נוכל לייעץ לכם בשני התחומים. צרו איתנו קשר עכשיו

איפה הנוטריון ממוקם?

משרדנו ממוקם בעיר רחובות. במקרים רבים אין צורך להגיע למשרד וניתן לעשות הכל אונליין. צרו איתנו קשר וניתן לכם את כל המידע הדרוש

איזה שפה דובר הנוטריון?

עורכת דין אירנה פיין דוברת 7 שפות ותוכל לעזור לכם בייעוץ משפטי. פנו אלינו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ללא תשלום.

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו