אימות חתימה נוטריון 

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

אימות חתימה נוטריוני ברחובות ע”י עו”ד ונוטריון אירנה פיין  הוא תהליך שבו החותמים מזדהים בפני עורך הדין וזה מצדו דואג כי החותמים על מסמך משפטי יבינו את משמעות והשלכות החתימה, החתימה נעשתה מרצונם החופשי וכמובן כי הצדדים החתומים כשירים משפטית לחתום עם המסמך. ישנם מסמכים הדורשים אימות חתימה של עורך דין שהוא גם נוטריון. לדוגמה, חתימה על ייפוי כח כללי, תצהיר משפטי או הסכם ממון טרום נישואין הם מסמכים שנדרש אימות חתימה של נוטריון על מנת שיקבלו תוקף משפטי. מסמכים אחרים אינם דורשים אימות חתימה נוטריוני ומסתפקים באימות חתימה בפני עורך דין בלבד.

האם כל חתימה דורשת אימות חתימה על ידי עורך דין או נוטריון?

לא כל חתימה על מסמך דורשת אימות מצד עורך דין או נוטריון, אבל על מנת לחזק את התוקף המשפטי של המסמך שנחתם לעתים רצוי לבצע אימות חתימה גם כאשר כזה אינו נדרש.

בואו ניתן כדוגמה הסכם ממון. הסכם ממון שנעשה על ידי שני בני זוג יש לו תוקף משפטי גם אם לא עבר אימות חתימה על ידי עורך דין או על ידי נוטריון. הבעיה מתחילה, כאשר הבעיות בקשר הזוגי צצות. ראשית , ללא התייעצות עם עורך דין ביחס לתוכן הסכם הממון, קיימת סבירות גדולה כי סעיפים משמעותיים שאמורים להיות מפורטים בהסכם שכזה יהיו חסרים, לא חוקיים או לא תקינים מבחינה משפטית ולכן יאבדו את תוקפם כאשר בית המשפט יבחן את ההסכם. דוגמה לכך היא הכנסת סעיפים הנוגעים לילדים עתידיים משותפים. רק בית משפט לענייני משפחה רשאי לקבוע בעניין זה או לאשר חלקים הנוגעים לנושא זה במסגרת הסכם ממון בין בני זוג.

כאשר בני זוג דואגים לאימות חתימה על ידי עורך דין, גם ההסכם יעבור עוד ביקורת והפעם על ידי איש מקצוע בעל ניסיון בניסוח הסכמים מסוג זה. עורך הדין יוכל להצביע על סעיפים חסרים – למשל קביעת מועד הפרדת הנכסים בין בני הזוג בעת פרידה. עורך דין גם יוכל להציע פתרונות חליפיים. התוקף המשפטי של ההסכם יהיה רב יותר במידה ועבר אימות חתימה על ידי עורך דין בעצם המעבר על ההסכם.

אם בני הזוג מתכוונים להינשא ומעוניינים כי ההסכם יקבל תוקף משפטי השקול לפסק דין, יהיה עליהם לתקף את הסכם הממון טרום הנישואין ולבצע אימות חתימה עליו דרך נוטריון, או לפנות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לקבל אישור עבור ההסכם.

עורך דין ברחובות

אימות חתימה על מסמכים פשוטים יחסית יכול להיות פעולה הדורשת מספר דקות. לעומת זאת אימות חתימה על מסמכים סבוכים, למשל הסכמים עסקיים ועריכתם קודם לכן על ידי עורך דין, עלולה להיות תהליך שאורך זמן וכולל מספר פגישות. רצוי לבחור עורך דין הקרוב למקום המגורים או העבודה על מנת למזער את הטרחה, בזבוז הזמן והעצבים בעמידה בפקקים ונסיעות ארוכות הנדרשות לביצוע פעולות אלו. אם אימות חתימה נדרש על ידי תושבי השפלה בכלל או רחובות בפרט, עורך דין ברחובות הוא פתרון מצוין, במיוחד עם משרדו של העורך דין ממוקם במיקום מרכזי אליו יש גישה נוחה.

 

חשוב להזכיר כי כאשר באים לאימות חתימה אצל עורך דין ברחובות יש להגיע מצוידים עם אמצעי זיהוי מתאימים – תעודת זיהוי, רישיון נהיגה הכולל תמונה, דרכון או אמצעי זיהוי ממלכתי אחר הכולל תמונה. כדאי לדאוג לאמצעי זיהוי שהוא עדכני על מנת למנוע מצב של בעיית זיהוי על פי תמונה ישנה שצולמה עשרות שנים לפני כן.

אימות חתימה על מסמך

אימות חתימה נוטריוני מאשר כי החותם על מסמך הוא אכן האדם החותם, לאחר שזוהה על ידי הנוטריון, בהתאם לדרישות חוק הנוטריונים.

סמכות זו מוענקת לנוטריון בהתאם לסעיף 7(1) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976, סמכות “לאמת חתימה על מסמך”

ויודגש בהתאם לסעיף 11 לחוק הנוטריונים, “אימות חתימה”; “לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך”.

בהתאם לסעיף 2 לתקנות הנוטריונים, תשל”ז 1977, בירור זהות על ידי נוטריון יעשה כדלקמן:
“(א) נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.
(ב) הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:
(1) בידיעה אישית של הנוטריון;
(2) בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.
(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.
(ג) הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו”.

אימות חתימה נוטריוני מאשר כי החותם על מסמך בפני הנוטריון הוא אכן האדם הנכון לכך לאחר שזוהה על ידי הנוטריון בהתאם לדרישות החוק.

חוקים ותקנות שונים של מדינת ישראל קובעים כי מסמכים בעלי ערך משפטי וכלכלי כגון; יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, יפוי כוח לשם קבלת משכנתא מהבנק, יפוי כח לביצוע פעולות שונות במקרקעין ויפוי כח כללי, יש צורך כי ייחתמו בפני נוטריון אשר מאשר את חתימת החותם לאחר שזיהה אותו באופן ודאי, מהכרות אישית או על פי תעודת זהות ו/או דרכון.

לצורך קבלת שירות אימות חתימה ע”י עורכי הדין והנוטריונים אירנה פיין, על החותם לחתום בנוכחותם במשרדנו. אולם, קיימת גם אפשרות שנוטריונים יגיעו למשרד, לבית, לית אבות, לביה”ח וכו’ בו נמצא החותם, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הנוטריונים

מהו אימות חתימת נוטריון?

אימות חתימה הוא אימות שהחותם הוא הכן החותם. אימות חתימה חייב לעשות מול נוטריון ולא ניתן לבצע זאת מרחוק או לשלוח אדם אחד כאשר המסמך כבר חתום.

עלות אימות חתימת נוטריון?

עלות אימות חתימה נוטריות היא על פי מחירון משרד המשפטים המתעדכן בכל שנה. ניתן לראות באתר שלנו את המחיר המעודכן.

אימות חתימה בשפות שונות?

אימות חתימה יכול להתבצע גם בשפות כמו: רוסית, ספרדית, רומנית, צרפתית, אוקראינית, אנגלית ועוד. כל עוד הנוטריון שולט בשפה שבה חותם הלקוח

מה צריך להציג בזמן אימות חתימה?

אימות חתימה הוא אימות שהחותם הוא הכן החותם. אימות חתימה חייב לעשות מול נוטריון ולא ניתן לבצע זאת מרחוק או לשלוח אדם אחד כאשר המסמך כבר חתום.

נוטריון ברחובות

עו”ד ונוטריון אירנה פיין

רחוב: אחד העם 1, רחובות

בניין לב רחובות

שעות פעילות בין 9:00 -18:00

ניתן לקבוע פגישה בטלפון

051-55-33-400

דוא”ל: [email protected]

ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

תפריט נגישות

Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400