הסדרת מעמד בארץ ואשרות שהייה

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

משרד עו”ד ונוטריון פיין אירנה עוסק בין היתר בייעוץ וליווי משפטי בכל הקשור להגשת בקשות להסדרת מעמד ו/או קבלת אשרות שהייה בארץ וכן בעתירות מנהליות הקשורות להסדרת מעמד, מניעת גירוש וכיוב.

הסדרת מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים

סעיף 7 לחוק האזרחות איננו מעניק לבן-הזוג של אזרח ישראלי אזרחות אוטומטית מכוח נישואין, והדבר נתון לשיקול דעתו של שר הפנים.

הענקת מעמד קבע לבן-זוג זר של אזרח ישראלי מתבצעת על פי נוהל מיוחד, ונעשית בשלבים, תוך בחינת קיומו של קשר נישואין תקף, מרכז חיים בישראל והעדר מניעה בטחונית ופלילית, כאשר בדיקה זו מתבצעת לאורך כל התקופה.

 

בין שבני הזוג נישאו ובין שאינם נשואים, אך מקיימים אורח חיים משותפים רשאים הם לעתור בבקשה לקבלת אשרת שהייה כאשר בתום התקופה המצטברת המנוייה בחוק, ולאחר עמידה בכל התנאים הנדרשים ובהיעדר מניעה, יקבל בן/בת הזוג מעמד קבע.

 

בין היתר עוסק המשרד בליווי וייצוג בפני משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה ובתי המשפט בנושאים הבאים:

הסדרת מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי.

הסדרת מעמד לבני זוג של אזרחים ישראליים, לרבות בני אותו מין.

ייעוץ וליווי משפטי בנושאי קבלת ו/או הארכות אשרות שהייה.

ייעוץ וליווי משפטי בנושא החלפת מעמד א/5 לתושב קבע.

סוגי אשרות שהייה

 

סוג האשרה סמל מהות האשרה
אשרת ארעי א/1 עולה בכוח (זכאי חוק השבות).

אשרת שהייה מסוג ארעי א/1 תינתן לעולה בכוח אשר השלים את הליך הבדיקה אל מול נציג העלייה של הסוכנות היהודית ובקשתו נבדקה ואושרה על-ידי הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות ישראל.

אשרת ארעי א/2 תלמיד.

אשרת שהייה מסוג א/2 מוענקת למי שמבקש לבוא ארצה למטרת לימודים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים, במוסדות אקדמאים, בישיבות ובמוסדות נוער של הסוכנות היהודית. תוקף האשרה הוא עד לשנה אחת ולכניסות רבות. מקבל אשרה זו אינו רשאי לעבוד בישראל.

אשרת ארעי א/3 איש דת

אשרת שהייה זו מוענקת לאיש דת, לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו בישראל, לפי הזמנת מוסד דתי מוכר בישראל. איש דת המגיע ארצה למטרות ביקור וזקוק לאשרת כניסה, יקבל אשרת ביקור רגילה מסוג ב/2.

אשרת ארעי א/4 לבני זוג וילדים של מקבלי אשרות א/2 או א/3

אשרה זו מוענקת לבני זוג וילדים קטינים של מקבל אשרה א/2 או א/3.

אשרת ארעי כללי א/5 אשרת שהייה א/5 הינה אשרת שהייה ארעית כללית (המקנה זכות להתחיל בהליך גיור).
אשרת עבודה ב/1 אשרת שהייה ב/1 מיועדת לאדם אשר שהייתו בישראל אושרה לתקופה מוגבלת, לצורך עבודה. אשרה זו מקבלים בין השאר מומחים ואמנים. אשרה זו ניתנת אך ורק באישור משרד הפנים.
אשרת ביקור ב/2 אשרת שהייה ב/2 ניתנת למי שמבקש לשהות בישראל שהות קצרה בלבד (למטרות ביקור, תיירות, פגישות עסקים או לימודים באולפן לעברית). הנכנס לישראל באשרת ב/2 אינו רשאי לעבוד במדינת ישראל.
אשרת נכנס מסופק ב/3 השר רשאי לתת לאדם אשר מעמדו לענין הכניסה לישראל והישיבה בה איננו ברור, אשרה ורשיון לישיבת ביקור, לתקופה שלא תעלה על חודש.
אשרת מתנדב ב/4 המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית שלא בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/4 (מתנדב) מעביד בישראל רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהתנדב לעבוד אצלו.

מחפשים עורך דין הסדרת מעמד?

במשרדינו עוסקים בתחום הסדרת מעמד בישראל; ויזות לישראל, תושבות ארעית, תושב קבע ואזרחות ישראלית. התקשרו עוד היום!

מהו נוהל הסדרת מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי?

הבקשה תוגש לשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה לאזור מגורי בן הזוג הישראלי או בקונסוליה הישראלית הקרובה למקום מגורי שני בני הזוג, אם הם שוהים בחו”ל.

המסמכים הדרושים להסדרת מעמד לבן זוג זר במשרד הפנים?

תעודת לידה.
2) תעודה ציבורית המעידה על שינוי שם (אם שונה השם).
3) תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו המעידה על מצבו הנוכחי והקודם.
4) תעודת יושר עדכנית (נדרשת גם עבור קטינים נלווים מעל לגיל 16).
ישנם מסמכים נוספים תוכלו לפנו אלינו לקבלת ייעוץ טלפוני חינם.

כיצד מטפלים במקרה של דחיית הבקשה?

מקרים בהם בני הזוג אינם מצליחים לשכנע את משרד הפנים, יש להגיש ערר או פנייה לערכאות. תוכלו לקבל פרטים על התהליך באתר או בטלפון ללא עלות.

נוטריון ברחובות

עו”ד ונוטריון אירנה פיין

רחוב: אחד העם 1, רחובות

בניין לב רחובות

שעות פעילות בין 9:00 -18:00

ניתן לקבוע פגישה בטלפון

051-55-33-400

דוא”ל: [email protected]

ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

תפריט נגישות

Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400