עריכת הסכם ממון

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

משרדנו מעניק שירות של עריכת הסכמי ממון על סוגיהם השונים, כאשר הדגש הינו על עריכת הסכם המותאם אישית לכל לקוח, בהתחשב בכלל הנקודות הצריכות התייחסות, תוך שמירה על האינטרסים של כל לקוח ולקוח.

למשרדנו הידע, הניסיון והכלים המתאימים, לערוך עבור לקוחותינו, הסכם ממון מקיף, יסודי ומפורט. הננו שמים דגש על הבנת הסיטואציה וניתוחה המעמיק, זאת על מנת “לחזות” מבעוד מועד את נקודות התורפה של מי מבני הזוג, אשר עלולות להביא לסכסוך בהמשך הדרך, ולמנוע זאת על ידי התייחסות רחבה ומעמיקה לנקודות התורפה עוד בהסכם הממון.

הסכם ממון

נחתם ע”י נוטריון עו”ד

צרו איתנו קשר להצעת מחיר

הייעוץ ללא תשלום

איזה הסכמים ממון ניתן לערוך?

א. הסכם ממון טרום נישואין.

ב. הסכם ממון לאחר נישואין.

ג. הסכם לידועים בציבור המעוניינים ליצור הפרדה רכושית.

הסכם ממון נועד להסדיר את כלל ענייני הרכוש בין בני זוג העומדים להינשא ו/או לקיים קשר זוגי מחייב. ההסכם צריך לכלול את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פירוד ופירוק התא המשפחתי.

היתרון הגדול בעריכת הסכם ממון אצל הנוטריון נעוץ במניעת חיכוכים עתידיים בעת פרידה, שעלולה להביא עמה כעסים ורצון לנקום ולהזיק לבן הזוג, כאשר באם נערך מבעוד מועד הסכם כאמור, הרי שלא צריכים להיות בין בני הזוג חיכוכים שכן אופן החלוקה מפורט בהסכם.

אולם, במידה ולא נערך הסכם ממון בין הצדדים, חלוקת הרכוש בעת פירוד תתבצע בהתאם לחוק יחסי ממון (הסדר איזון משאבים) במרבית המקרים, וכלל הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים יחולק באופן שווה בין בני הזוג.

ניתן לערוך הסכם ממון טרום נישואין, לאחר נישואין ואף ללא נישואין, בין “ידועים בציבור”.

הסכמים הנעשים לאחר נישואי בני הזוג מחוייבים באישרו של בית המשפט וללא אישור שכזה הם אינם תקפים/מחייבים. הסכמים הנעשים טרום הנישואין יאושרו על ידי נוטריון.

קיימת חשיבות רבה בעריכת הסכמים מסוג זה על ידי עו”ד המתמחה בתחום, שכן קיימות שלל פירצות ונקודות תורפה, אשר באין התייחסות ספציפית אליהן בהסכם, עלולות להביא לחיכוכים מיותרים בעת פירוד, ואף ניהול הליכים משפטיים ארוכים ומיותרים.

הסכם ממון – הכרחי להסדרת העתיד הכלכלי של בני הזוג

הסכם ממון הוא הסכם הנעשה לפני הנישואין בדרך כלל (או החלטה על חיים משותפים), במטרה להסדיר את היחסים הממוניים שבין בני זוג. במסגרת הסכם ממון נקבעת הפרדת רכוש או שיתופו, ונקבע אופן חלוקת הרכוש במקרה וביום מן הימים ייפרדו בני הזוג ויתגרשו. במסגרת הסכם ממון נקבע מה יהא על הרכוש המשותף בעת פרידה, כיצד יחולק ומי יהיו בעליו – להסכם זה ישנה משמעות בדרך כלל רק במקרי גירושין.

הסכם ממון – לא רק למיליונרים

רבים נוטים לקשר הסכם ממון עם אנשים עשירים מאוד, המבקשים להגן על רכושם מפני בן זוג חמדן, אולם הסכם ממון חשוב גם עבור בני זוג המצויים בתחילת דרכם הכלכלית, המבקשים להגן על עצמם ועל הנכסים שיצברו לאורך תקופת נישואיהם. כך לדוגמא חשוב הסכם ממון על מנת להגן על רכוש שבני הזוג מביאים עימם לנישואים (לדוגמא – דירה), אולם גם להגן על נשים, הנשארות בבית לגדל את ילדיהם המשותפים ואינן עובדות, זאת על מנת שלא תישארנה בלי כל במקרה של פרידה.

הסכם ממון מתייחס לרכוש אותו מביא כל אחד מבני הזוג לנישואין, וקובע האם גם במקרה של פרידה, יישאר רכושו האישי של מי שהביא אותו, או שמא יחשב כרכוש משותף, כמו גם רכוש הנצבר במהלך הנישואין – האם רכוש זה שייך במשותף לשני בני הזוג או שייך למי ששילם עליו יותר ?

בזכות הסכם ממון נקבעים למעשה כללים הוגנים המתווים את מערכת היחסים הכלכלית בין בני הזוג. בעת פרידה, גובר הסכם ממון על חוק יחסי ממון, ולמעשה יוצר מערכת משפטית פרטית נפרדת עבור בני הזוג.

כיצד יש לכתוב הסכם ממון ?

על פי חוק, הסכם ממון שנחתם בין בני זוג לאחר נישואיהם נדרש להיעשות בכתב, ולהיות מאושר על ידי בית משפט או בית דין רבני. במקרים בהם נערך הסכם ממון עוד לפני הנישואין, הרי שניתן לאשרו על ידי נוטריון, ואין צורך לפנות בגינו אל בית המשפט. כאשר מדובר בבני זוג ידועים בציבור, הרי שהם יכולים לחתום על הסכם ממון גם ללא נוטריון, אולם יכולים כמובן לעשות כן אם מעוניינים בכך.

חשיבותו של ייעוץ משפטי בעריכת הסכם ממון

על מנת שהסכם ממון ימלא את תפקידו בבוא היום, הרי שעליו להיות מנוסח באופן נהיר וברור באופן מרבי, זאת בכדי שלא יסבול מניסוחים דו משמעיים, שיכולים להיות לרועץ למי לבני זוג בעתיד. לפיכך, הדרך הטובה והנכונה ביותר לערוך הסכם ממון בין בני זוג היא להיעזר לשם כך בעורך דין מקצועי בעל ניסיון רב בעריכת הסכמי ממון, ובעל כל הידע הנדרש על מנת לכתוב אותם בצורה ברורה ומדויקת. בעת הכנת הסכם ממון יוכל עורך הדין להעניק גם ייעוץ משפטי אודות משמעותו, להבהיר מה ניתן לכלול בו ולהסביר את משמעות החתימה עליו.

הקדמת תרופה למכה – הסכם טרום נישואין

חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג – 1973 (להלן: “חוק יחסי ממון”) הינו החוק המסדיר את היחסים הרכושיים אשר יחולו על בני זוג אשר נישאו לאחר שנת 1974, במקרה של גירושין או פטירה.

החוק קובע כי במקרה של גירושין או פטירה, זכאי כל אחד מבני הזוג למחיצת שווים של כלל הנכסים אשר נצברו במהלך חיי הנישואין, ואין זה משנה על שם מי נצברו הרכוש או הנכסים.

המשמעות היא שכל הזכויות, הנכסים, מקרקעין, זכויות שנצברו בחשבונות הבנקים, המיטלטלין, זכויות שנצברו בקופות גמל, ניירות ערך, ביטוחי חיים וביטוחים אחרים, דירות, רכבים ואפילו זכויות שנצברו בקרנות הפנסיה מתחלקים חלוקה שווה בין בני הזוג.

למרות זאת, בחוק יחסי ממון קיימת אפשרות לבני זוג לקבוע בעצמם את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פירוד וזאת על-ידי עריכת הסכם ממון.

הסכם טרום נישואין/הסכם ממון (להלן: “ההסכם”) הינו הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מזו הקבועה בחוק במקרה של פקיעת הגירושין.

המדובר בהסכם משפטי הנערך בין בני זוג טרם הנישואין או במהלכו ומטרתו להסדיר, עוד בשלב בו בני הזוג אוהבים ומוקירים זה את זו, עניינים אשר עשויים להיות שנויים במחלוקת באם נישואיהם יעלו על שרטון.

אישור ועריכת ההסכם

על פי החוק, הסכם ממון, בין שנעשה לפני הנישואין ובין שנעשה לאחר הנישואין יש לערוך בכתב, והוא כפוף לאישורו של בית משפט או של בית דין רבני.

הסכם שנעשה ע”י בני זוג עובר לנישואין – ניתן לאישור גם אצל נוטריון ללא צורך לפנות לביהמ”ש.

יודגש, כי התנאי לעריכתו של ההסכם בכתב וקבלת אישור להסכם מאת רשות מוסמכת – הינו תנאי מהותי, משמע הסכם ממון שלא קיבל אישורו של רשות מוסמכת כאמור – חסר תוקף משפטי ואין הוא בעל ערך כלשהו. לא ניתן להסתמך עליו ולא ניתן לתבוע רכוש על פיו.

גם ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם ממון

גם זוגות החיים יחד כידועים בציבור ומנהלים משק בית לכל דבר ועניין ואינם יכולים ו/או חפצים להינשא – נוהגים כיום לערוך הסכם ממון.

בעקבות פסיקת ביהמ”ש העליון, כיום לא קיימת אפליה במצב המשפטי בין בני זוג ידועים בציבור לבין בני זוג נשואים או שעומדים להינשא בעניין אישור ומתן תוקף להסכם ממון.

כאשר ביהמ”ש לענייני משפחה מאשר הסכם ממון בין ידועים בציבור הוא עושה כן עפ”י סמכותו הכללית לאשר הסכמים וההסכם נקרא “הסכם לחיים משותפים”.

יתרונות ההסכם

אף על פי שקשה לחשוב בעת שמחת החתונה על אפשרות של גירושין חלילה, כדאי לחשוב לערוך הסכם מסוג זה, אשר לו יתרונות לא מבוטלים שעיקרם יפורטו להלן:

הסכם ממון מונע סחטנות בין בני הזוג והעלאת דרישות רכשויות כתנאי לגירושין – לא אחת, כאשר נישואין עולים על שרטון, ישנו צד שמעוניין יותר להתגרש וצד המעוניין בכך פחות. בהיעדרו של הסכם ממון, הצד המעוניין להתגרש עשוי יהיה לוותר על רבות מזכויותיו על מנת לזכות בחירותו. ככל שבני הזוג ערכו הסכם ממון ניתן לאכוף את תנאיו הממוניים, או אז גם הצד שאינו חפץ בגירושין אינו יכול להציב תנאים סחטניים ולדרוש יותר ממה שהוסכם.

חתימה על הסכם ממון מבטיחה, כי בני הזוג לא נישאו האחד לשניה מסיבות כלכליות. כאשר ישנו פער כלכלי בין הצדדים, עלול לעלות החשש כי מי מבני הזוג נישא נוכח הפוטנציאל הכלכלי הגלום בצד האחר. הסכם ממון מפיג חשש מסוג זה ומבטיח שמירה על האינטרסים של שני הצדדים.

הסכם ממון מונע התדיינויות משפטיות ארוכות ויקרות- גירושין, מעצם היותם פרידה כלכלית ורגשית, מלווים לא אחת ברגשות עזים ובתחושות קשות. פעמים רבות נקלעים בני הזוג בהליך הגירושין לדיונים משפטיים ארוכים ומתישים הכוללים דיונים על מזונות הילדים, דירת המגורים, הרכוש המשותף וכו’, הסכם ממון יכול להסדיר מראש את סוגיית הרכוש, שלעתים מהווה את ליבה של המחלוקת, ולמנוע התדיינות משפטיות ארוכות אשר עלולות להימשך לאורך שנים.

הסכם ממון מאפשר לבני הזוג להקדים את מועד חלוקת הרכוש הקבוע בחוק יחסי ממון, ללא תלות במועד הגט.

הסכם ממון יוצר וודאות וביטחון במערכת היחסים בין בני הזוג. הצבת הדברים בצורה ברורה מובילה את בני הזוג לכלכל צעדיהם בהתאם. כך לדוגמא בן הזוג אשר הינו חסר רכוש יכול להשקיע את כספו בזהירות ולחסוך למקרה שהנישואין יתערערו.

אומנם הסכם ממון הינו הסכם קלאסי המומלץ עבור זוגות אשר פונים לנישואין עם רכוש רב או כאשר ישנו פער כלכלי בין הצדדים, ואולם הסכם זה מומלץ גם לזוגות אשר אינם עונים לקטגוריות אלה שכן, כאשר בני זוג נישאים הם אינם יודעים מה צופן להם העתיד ומה יהא מצבם כעבור מספר שנים, יתכן שיתעשרו, יתכן שישקעו בחובות, יתכן שיהא להם רכוש משותף, יתכן ויזכו להטבות במקום העבודה וכו’, כך שהסכם ממון אשר קובע דרך מסוימת של חלוקה הצופה פני עתיד בהחלט עשוי להיטיב עם כל זוג באשר הוא, ללא כל קשר למצבו הכלכלי דהיום.

יש לנסח היטב את הסכם טרום הנישואין באופן שיחזיק מעמד לאורך שנים, שיהא ברור ויציב. הסכם לא ברור או לא מקצועי עלול לגרום למחלוקות רבות ולפתיחת כל המלחמות מחדש, דבר שבני הזוג חפצו למנוע.

מומלץ לערוך הסכם טרום נישואין מסודר אצל עו”ד מקצועי אשר בקיא במצב המשפטי ויודע כיצד להתמודד עם סוגיות בעיתיות אשר עשויות לעלות.

האמור לעיל אינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

נוטריון ברחובות

עו”ד ונוטריון אירנה פיין

רחוב: אחד העם 1, רחובות

בניין לב רחובות

שעות פעילות בין 9:00 -18:00

ניתן לקבוע פגישה בטלפון

051-55-33-400

דוא”ל: [email protected]

ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

תפריט נגישות

Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400