צוואה הדדית

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

היום קיימת מודעות גדולה בחברה לחשיבות של עריכת צוואה. אמנם, חוק הירושה מטפל במקרים בהם אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה ולכן ניתן להסתמך עליו, אך החוק קובע את חלוקת העיזבון של המונח בצורה אחת- חלוקה שווה בין בן הזוג של המנוח וילדיו. כל מי שרוצה, מכל סיבה שהיא, לחלק את עזבונו בצורה אחרת, מוכרח לדאוג לערוך צוואה תקנית ומסודרת בעודו בחיים.

יש כמה סוגים של צוואות שקיימות ומוכרות על פי החוק. כל אדם יכול לבחור את צורת הצוואה המתאימה לו

בשנים האחרונות יש יותר ויותר אנשים שבוחרים לערוך צוואה הדדית. צוואה כזו נערכת באופן משותף על ידי שני בני הזוג ובה הם קובעים חלוקה זהה של העיזבון אחד לשני במקרה של פטירתו של אחד מהם.

בדרך כלל צוואה הדדית נעכרת בנוסח אחיד שקובע כי לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג, השני מקבל בירושה את כל כספיו ונכסיו. בשונה מחלוקה הנקבעת על פי חוק הירושה, בצוואה הדדית נקבע כי ילדיו של המנוח יזכו בחלקת בעיזבון רק לאחר פטירתו של בן הזוג.

 צוואה הדדית בחקיקה

עד שנת 2005, לא הייתה התייחסות לצוואה הדדית בחוק, והטיפול בהן נעשה על סמך תקדימים ופסיקות משפטיות קודמות בלבד. בקיץ 2005, הוכנס תיקון לחוק הירושה הדן בנושא .התיקון לחוק עשה סדר בכל הנושא של צוואה הדדית ובין היתר דאג גם להגביל את האפשרות לשנות או לבטל אותה באופן חד צדדי, כפי שהתאפשר בעבר.

החוק קובע מספר התניות שרק אם הן מתקיימות ניתן לבטל צוואה הדדית:

במקרה בו בשני ני הזוג עדיין בחיים, הצד המבקש לבטל את הצוואה מחויב להודיע על כך בכתב לצד השני.

במקרה בו בן הזוג של המבקש כבר לא בין החיים והוא עדין מעוניין לבטל את הצוואה, עליו להסתלק מזכותו בעיזבון כדי להשיג את הביטול. זאת במקרה שהעיזבון טרם חולק.

אם חולק העיזבון, בן הזוג המבקש לבטל את הצוואה מחויב להחזיר את חלקו בעיזבון באופן מלא לפני שיוכל להשיג את ביטול הצוואה.

כאשר מחליטים לערוך צוואה הדדית, רצוי לפנות לעורך דין נוטריון לענייני ירושה המתמחה בתחום ויכול להעניק ייעוץ והכוונה מקצועית.

צוואה – אתה מחליט איך יתחלק הרכוש שלך

וב המשפחות בישראל אינן חיות בעושר והן מתקיימות משכר ממוצע של כ- 10 אלף שקלים בחודש. על כן, כאשר המכלכל העיקרי במשפחה יוצא מן העולם סביר להניח שלא יהיו ריבים בין קרובי המשפחה על אופן חלוקת הרכוש שהשאיר אחריו, שכן לא מדובר בממון רב ומסנוור עיניים. אם ישנה ירושה גדולה מאוד, גם המשפחה הכי מאוחדת יכולה למצוא עצמה מתפרקת בגלל מריבות על חלוקת הירושה.

אם אדם בעל ממון רב רוצה לדאוג כי לאחר מותו לא יהיו מריבות, כדאי להכין צוואה. צוואה היא מסמך בו מצהיר בעל הממון כיצד הוא רוצה שיחולק הרכוש שלו בעת מותו. למעשה מדובר במסמך איתו ניתן לחלק ירושה לנתחים, כשכל קרוב משפחה ו/או חבר מקבל נתח אחר. את המסמך מכינים בעזרת עורך דין ואין עליה עוררין. עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לערער על הצוואה, אך ההליך הוא ארוך ומסובך. ישנם מקרים בהם הנפטר לא השאיר אחריו צוואה ובני המשפחה לא מצליחים להסכים על חלוקה שווה וכל אחד רוצה יותר ממה שהאחר קיבל. על כן, צוואה שמצהירה מפורשות כי החתום עליה מעוניין בחלוקה שווה מונעת את הסכסוכים המיותרים בקרב בני המשפחה.

על פי דיני משפחה, אם נפטר לא השאיר אחריו צוואה, הרכוש שלו ילך אל אשתו וילדיו, כאשר האישה מקבלת חצי מסך כל הירושה והילדים מתחלקים ביניהם בחצי השני. דיני משפחה עיוורים לטיב מערכות היחסים שהיו בין הנפטרים לבין המשפחות שלהם, לכן אם אנשים לא מסתדרים עם קרובי המשפחה שלהם ורוצים חלוקת ירושה שונה מזו שנהוגה על פי חוק, צוואה נותנת להם את הכוח לעשות זאת.

כפי שצוין, ישנה אפשרות לערער על צוואה. דיני משפחה מאפשרים לאנשים לערער על קיומה של צוואה, אך צריך סיבה טובה לצורך ביטול שלה. אנשים יכולים לנקוט בטענות שונות, כמו אי שפיות בעת הכנת הצוואה או אי תקפות שלה.

ישנם עוד דרכים רבות לערער על חלוקת ירושה וצוואה, ואין אפשרות למנוע את כולן, אך כן ניתן למנוע טענות של אי תקפות צוואה. כדי לוודא כי לא תהיה בעיה עם תקפות יש להכין את הצוואה עם עורך דין שמומחה בתחום ובעל ניסיון רב בהכנת מסמכים מסוג זה.

סיבות שונות לפסילת צוואה

שנם מצבים ומקרים אשר בהם צוואה תיחשב לפסולה, במצבים אילו כאשר כתב צוואה, אשר מגדיר את אופן חלוקת הירושה נחשב כפסול. יש לבדוק מדוע כתב צוואה נחשב לא חוקי. ולא קבילה מבחינה משפטית, אצל בית הדין הרבני. כאשר נכתבה צוואה לא תקינה, כאשר בעת יישום של כתב צוואה, מוגשת נגדה צו, לאחר מותו של כותב הצוואה, תחל בעיה בעניין של חלוקת הרכוש.

סיבות שצוואה לא תהיה קבילה מבחינה משפטית אצל בית הדין הרבני:
*השפיעו על הכותב של צוואה – השפיעו ולחצו ואפילו הכתיבו לכותב צוואה, מה לרשום לגבי אופן חלוקתה של ירושה.
*כאשר הכריחו את הכותב של צוואה לחתום עליה – במצבים אשר בהם הכריחו את כותב הצוואה לחתום עליה. היא אינה נחשבת קבילה וחוקית אצל בית הדין הרבני. כאשר הכריחו את כותב הצוואה, לחתום על אופן חלוקת ירושה. צוואה זו אינה קבילה משפטית.
*סחיטה ואיומים – אם מתברר שביצעו סחיטה או אך איימו על הכותב של צוואה, לרשום את אופן חלוקתה של הירושה לפי רצונו של הכופה. ולא לפי רצונו של האדם אשר הוא זה שכתב את צוואה. במצב זה צוואה או כתב ירושה לא יחשבו חוקיים.

*צוואה שמכילה הוראות לא חוקיים – כאשר רשום בכתב צוואה או בכתב ירושה, כי על היורשים לעבור עבירות על החוק. היא אינה נחשבת לחוקית מבחינה משפטית.
*צוואה אשר נעשתה בטעות – אם היורש, אשר רשום בכתב צוואה, מוכיח כי ישנם הוראות אשר נכתבו בטעות. לכן צוואה או כתב ירושה במצב זה לא ייחשב חוקי, ולא יתקבל אצל בית הדין הרבני.

*כאשר עורכים צוואה במירמה – ברגע שהוגשה התנגדות לקיום צו צוואה, כיוון שהוכח כי כותב הצוואה חתם מבלי לדעת על מה. צוואה זו תיחשב פסולה ולא קבילה מבחינה משפטית.
*מי שנחשב לחסוי על פי דין – אם בזמן עשיית צוואה, כותב הצוואה נחשב לחסוי. ברגע שמוגש כתב התנגדות נגד הצוואה. צוואה זו אינה חוקית.
כיוון שיש סיבות שונות לכך שכתב צוואה, אשר מגדיר את אופן חלוקתה של ירושה לא יהיה קביל מבחינה משפטית. חשוב מאוד להקפיד לרשום ניסוח נכון ותקין של כתב הצוואה.

היתרונות בעריכת צוואה הדדית

הדדיות היא המפתח לביטחון, למניעת תחושה של ניצול וקיפוח. בהדדיות מתגלמים ערכי השיתוף והשוויון, שעל בסיסם תמיד קל יותר לכונן הסכם בכלל וחוזה בפרט, לרבות בין בני זוג.

עריכת צוואה הדדית מכוננת ומבססת את הביטחון הכלכלי, הקיומי, של כל אחד מבני הזוג בעצם עיגון הזכות לרשת את נכסיו ורכושו בצוואה, שהיא חוזה לכל דבר ועניין. הצוואה מניחה גם את דעתם של הילדים המשותפים, אשר הם היורשים החוקיים של רכוש ההורים.

צוואה הדדית מביאה לידי ביטוי את הדאגה המשותפת של בני הזוג זה לזה. ניתן לערוך צוואה כזאת במסמך אחד או בשני מסמכים. הצוואה הזו מהווה ערובה לכך שבן הזוג של הנפטר יכול להמשיך להחזיק בנכסים המשותפים כל עוד הוא בחיים. מצב זה שולל את הלגיטימציה של דרישה אפשרית של מי מהיורשים החוקיים לדרוש לממש לאלתר את חלקם בעיזבון. היא מונעת גם, ואולי בעיקר, מצב, שבו מי מהם עלול במקרים קיצוניים למכור את הנכס לאחר נישול בן הזוג החי ממנו. הצוואה ההדדית מאפשרת ניהול חיים תקינים ושקטים מבלי להתעמת עם יורשים אחרים.

(מי מבני הזוג שרוצה לשנות את הצוואה ההדדית בעוד בן זוגו בחיים, נדרש להודיע לו, בכתב, על רצונו לעשות זאת).

הצוואה ההדדית אינה ערובה למניעה מוחלטת אבל היא מסדירה את הנושא העיקרי העלול להיות סלע המחלוקת ונושא שיעורר סכסוכים מרים וחריפים. חשוב לציין, כי עריכת הצוואה נדרשת גם לצורך תכנון מס. לדוגמה: בהעדר צוואה עלולים ילדיו של אדם שיש לו שלוש דירות ושלושה ילדים לרשת 1/3 דירה. אם ירצו לממש את הדירות הם יידרשו לשלם סכומים גבוהים. הורשה בצוואה של כל אחת מהדירות וייעודה לכל ילד מסדירה את הנושא וגורמת לחיסכון רב ליורשים.

אחר. לצוואת הדדיות יש יתרון בעיקר לבני זוג המעוניינים להבטיח כי הרכוש יגיע לפי הרצון המשותף ההדדי שלהם. כל צד מסתמך על עקרון ההדדיות, בכך שהוראות הצוואה יחייבו גם את בן הזוג השני והצוואה לא תשתנה גם לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג.

למי מתאימה צוואה הדדית?

צוואה זו מתאימה בעיקר לזוג שיש להם ילדים משותפים. עריכת צוואות הדדיות מחייבת ידע ומיומנות גבוהה על מנת למנוע אפשרות של בן הזוג שנותר בחיים לממש את הנכסים על פי הנסיבות המשתנות. עורך דין מאומן ומיומן ייתן מענה לתרחישים עתידיים שונים .

מה זה צוואה הדדית?

צוואה הדדית, הינה צוואה שבני זוג עורכים כדי להוריש את עזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים.

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית?

יש כמה הבדלים בין צוואה לצוואה הדדית. הבדל ראשון- התחייבות עתידית- בצוואה הדדית נוצר הסכם בין שני צדדים. הבדל שני- יכולת ביטול -על צוואות הדדיות חלים כללי ביטול. להמשך הכתבה הכנסו לאתר.

מהם היתרונות והחסרונות?

יש כמה תשובות שניתן לתת לשאלה זו ולכן התשובה התובה ביותר היא לאחר שנכיר אותכם קצת. תוכלו ליצור איתנו קשר לשיחת ייעוץ ללא עלות ולקבל החלטה.

צוואה הדדית במסמך אחד או שניים?

אין כל משמעות אם זה נערך במסמך אחד או בשני מסמכים שהרי, במסגרת עריכת צוואה מסוג זה קובעים בני זוג הוראות הדדיות.

נוטריון ברחובות

עו”ד ונוטריון אירנה פיין

רחוב: אחד העם 1, רחובות

בניין לב רחובות

שעות פעילות בין 9:00 -18:00

ניתן לקבוע פגישה בטלפון

051-55-33-400

דוא”ל: [email protected]

ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

תפריט נגישות

Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400