היתרונות של צוואה נוטריונית

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS
היתרונות של צוואה נוטריונית

עורך דין המוסמך לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים נקרא על פי חוק נוטריון. במקרים מסוימים המוסדרים על פי חוק נחשבת חתימתו של עורך דין מן הסוג הזה כאישור למקוריותו של מסמך, לזהותם של החותמים או לעובדה שהמסמך נחתם מרצונם הטוב והחופשי. מסמכי נוטריון יכולים לשמש כראיה בין כתלי בית המשפט או בפני רשויות אחרות, בארץ ובחו”ל. עיסוקו של הנוטריון מוסדר בחוק שנחקק כבר בשנת 1976, אך רבים עדיין לא מבינים לעומק את משמעות תפקידו המשפטי. נוטריון הוא עורך דין בעל מעמד מיוחד והדיון בסמכותו ובמשרתו הוא על פי הדין הישראלי בלבד.

צוואה נוטריונית מוגדרת על פי חוק בתור צוואה אשר אותה ניתן לשאת בעל פה או להגישה בכתב. בצוואה זו אין צורך בעדים נוספים מלבד נוטריון וכאן טמון המאפיין הייחודי הראשון שלה. בעת חתימה על צוואה נוטריונית הופך המסמך לבעל משקל כבד בהשוואה לכל צוואה אחרת. סמכותו של נוטריון לאשר עשיית צוואה קבועה בחוק הירושה. למעשה, נוטריון מוסמך לרשום “צוואה בפני רשות” כשם שמוסמך לכך שופט בישראל. זהו מאפיין ייחודי נוסף המדגיש רק טפח ממגוון היתרונות של כתיבת צוואה נוטריונית.

חובותיו וסמכותיו של נוטריון

את עיקר היתרונות המלווים חתימה על צוואה נוטריונית ניתן לראות ביחס לחובותיו וסמכויותיו של הנוטריון. ראשית, נוטריון הוא עורך דין אשר חייב לעמוד בקריטריונים מחמירים של משרד המשפטים ולשכת עורכי הדין. הנוטריון מקבל אישור מטעם ועדה מיוחדת במשרד המשפטים ומערכת המשפט מעניקה כבוד רב לפעולותיו. השוואה בין צוואה נוטריונית לבין צוואה בכתב יד או צוואה בעדים אינה מותירה מקום לספק לגבי מעמדה. הדרישות הצורניות של צוואה נוטריונית המעידות על קבילותה אינן גבוהות ולכן מספיקה חתימתו של נוטריון על מנת להקנות לה חשיבות. כל עוד הצוואה מקבלת את אישורו של נוטריון המוסמך על פי חוק ומחזיק ברישיון בתוקף, חזקה עליה שמדובר על מסמך בעל משמעות ועל ראיה לכך שמדובר על עדות ברורה לרצונו של המצווה.

אפשר לחזק את ההשערה בדבר חובותיו וסמכויותיו של נוטריון עבור כתיבת צוואה באמצעות מספר דוגמאות. בצוואה הנכתבת בפני נוטריון אין צורך בכתב ידו של המצווה. החוק מסמיך את הנוטריון לכתוב את הצוואה בעצמו והוא מעניק לו את הרשות להחליט האם מדובר על מסמך קביל. כפי שהוזכר, אין גם דרישה לעדים נוספים והצוואה לא נפסלת בשל פגמים טכניים בחתימות. הדרישה העיקרית היא שדברי המצווה יובאו בפני נוטריון במשרדו. רק במקרים בהם הנוטריון הנו חבר של המצווה ניתן לערוך את הצוואה בביתו, כאשר לאחרונה הובא בבית המשפט פסק דין שאישר צוואה נוטריונית שהועברה דרך הטלפון ולא במפגש ישיר.

כיצד נכתבת צוואה נוטריונית עבור מצווה שאינו במצב בריאותי תקין?

החריג הבולט אליו כדאי להתייחס בהקשר של המיקום עבור כתיבת צוואה נוטריונית הוא מצב בריאותי לא תקין של המצווה. לפי תקנה 4 (ה) לחוק הנוטריונים, במידה והנוטריון סבור כי המצווה אינו במצב בריאותי המאפשר לו לערוך את הצוואה במשרדו, עליו לבקש להציג בפניו תעודה רפואית רלוונטית המעידה על כך. נוטריון לא יכול לאשר צוואה אשר נערכה בפניו במידה והמצווה מרותק למיטתו או מאושפז בבית חולים. במקרים אלו יש לערוך את הצוואה רק בכפוף להצגת התעודה הרפואית ולאחר מכן יש לצרפה אל עותק האישור הנשמר אצל הנוטריון. הגבלה זו מחדדת אף היא את החשיבות של צוואה נוטריונית ואת יתרונותיה בתור מסמך מחייב.

הכנת צוואה באופן שימנע סכסוכים בין היורשים

כיצד יכול אדם העורך צוואה לדאוג לכך שצוואתו תקוים ללא סכסוכים בין בני המשפחה או יורשים אחרים? מאמר זה מציג את הדרך להכנת צוואה שתימנע סכסוך בין יורשים לאחר מות המוריש.
כאשר אדם מחליט בצוואה כיצד לחלק את עזבונו לאחר מותו, הוא למעשה עושה את אחת ההחלטות החשובות והמשפיעות עבורו ועבור קרוביו ויורשיו.

צוואה המנוסחת בצורה ברורה ומשפטית, לא רק שמביעה בצורה הטובה ביותר את רצונו האמיתי של המצווה, אלא עשויה לחסוך ליורשים אי הבנות, מחלוקות, עגמת נפש, סכסוכים והוצאות משפטיות מיותרות.

למרות שצוואה אינה דורשת את הסכמתם של היורשים לגבי תוכנה, אפשר ומומלץ, כי עוד בחייו של המוריש ישוחח המוריש עם היורשים לגבי כוונתו לערוך צוואה, להסביר את ההיגיון והצדק שבה, ולנסות להביא את הצדדים להסכמה בנוגע לתוכן הצוואה עוד בחייו.
ישנה חשיבות רבה למצבו הרפואי והקוגניטיבי של המוריש ביום עריכת הצוואה חשוב למנוע זאת מראש, על ידי עריכת תעודה רפואית המאשרת את מצבו הרפואי של המוריש ואת כשרותו לחתום על צוואה ביום החתימה על הצוואה ממש.

כידוע, יורשיו של עיזבון המוריש יורשים גם את חובותיו של המוריש. במקרה כזה רצוי כי המוריש יסדיר ויידע את היורשים לפני מותו, בדבר קיומם של חובות, ויקבע בצוואתו מנגנון לתשלום חובות העיזבון ולחלוקת ייתרת העיזבון בין היורשים רק לאחר תשלום החובות.
במידה וברשות המוריש נכס שאינו ניתן לחלוקה, כגון: תכשיט, חפץ יקר ערך וכדומה, מומלץ להגדיר במפורש בצוואה מי יהיה היורש של אותו נכס.

במקרה שלמוריש יש בן זוג ידוע בציבור ומנגד ילדים מבן זוג קודם או קרובי משפחה יורשים אחרים, ישנה חשיבות כפולה ומכופלת לעריכת צוואה שתבהיר מה הוא חלקו של בן הזוג ומה הוא חלקם של שאר קרובי המשפחה בעיזבון.
במידה ועזבונו של המוריש כולל חברה או עסק רווחי ופעיל, אשר המוריש מבקש כי ימשיכו לפעול ולהפיק רווחים לאחר מותו, רצוי כי המוריש ייתן הוראות ספציפיות לגבי אופן ניהול העסק לאחר מותו
במידה והמצווה מודע לסכסוכים בין יורשיו מבעוד מועד, ישנה אפשרות לבקש בצוואה למנות מנהל עיזבון, אשר ידאג לקיומה של הצוואה על פי דרישתו ורצונו של המוריש מבלי לערב את היורשים המסוכסכים בפרוצדורה ובחלוקה עצמה.

נוטריון ברחובות

עו”ד ונוטריון אירנה פיין

רחוב: אחד העם 1, רחובות

בניין לב רחובות

שעות פעילות בין 9:00 -18:00

ניתן לקבוע פגישה בטלפון

051-55-33-400

דוא”ל: [email protected]

ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

תפריט נגישות

Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400