התנגדות לצוואה בטענה לאי כשירות

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS
התנגדות לצוואה בטענה לאי כשירות

הגשת התנגדות לצוואה היא הליך משפטי סטנדרטי שהחוק מאפשר בכל מקרה בו הוגשה בקשה לקיום צוואה של מי שהלך לעולמו. העילה המרכזית להגשת התנגדות לצוואה היא בדרך כלל טענה לאי כשירות – כאשר מגיש ההתנגדות חושד כי עורך הצוואה לא היה כשיר לערוך את הצוואה, ולמעשה לא היה מודע או לא הבין שהמסמך עליו הוא חותם הוא צוואה. מקרים כאלה עלולים לקרות אם עורך הצוואה נמצא במצב בריאותי או נפשי רעוע, ומתעוררים ספקות לגבי יכולתי להבין את המתרחש סביבו.

התנגדות לצוואה על סמך ראיות רפואיות

על מנת להתמודד עם התנגדות לצוואה נוטריונית שמוגשת על בסיס זה, יכול עורך הצוואה לצרף לצוואה שלו חוות דעת רפואית המעידה על מצבו הנפשי והגופני בעת עריכת הצוואה, לצד תצהיר מאומת בידי עורך דין לגבי מועד עריכת הצוואה ומועד קבלת חוות הדעת הרפואית. עם זאת, בעבר כבר קרו מקרים לא מעטים בהם הוגשה התנגדות לצוואה גם כאשר חוות דעת רפואית כזו הייתה מצורפת לצוואה, בדרישה שבית המשפט יבחן ראיות נוספות שסתרו את האמור באותה חוות דעת. הסמכות נתונה בידי בית המשפט לענייני משפחה להכריע האם לקבל את חוות הדעת הרפואית במקרה כזה, או להסתמך דווקא על ראיות אחרות, שיכולות לתמוך בעמדתו של מגיש ההתנגדות.

נטל ההוכחה של מגיש ההתנגדות לצוואה

ההכרעה האם לקבל את ההתנגדות לצוואה או לדחות אותה צריכה להתבסס על סמך הראיות שמציג מגיש ההתנגדות לצוואה. כלומר נטל ההוכחה אינו מוטל על היורשים המעוניינים לקיים את הצוואה, אלא מגיש ההתנגדות לצוואה הוא זה שצריך להוכיח כי בעת עריכת הצוואה המנוח אכן לא היה מודע למעשיו, לא היה מודע לכך שהמסמך שהוא עורך הוא צוואה, או כלל לא היה מודע לרכוש שהוא מחלק בצוואה או לזכויות שיש ליורשיו הפוטנציאליים על פי החוק.
כמובן שהיכולת להוכיח מצבים אלה היא מאוד בעייתית לאחר פטירתו של עורך הצוואה, ולכן בית המשפט מאפשר מצד אחד גמישות מבחינת הראיות שהוא מוכן לקבל במסגרת התנגדות לצוואה, אך מנגד אינו מוכן לקבל בהכרח כל התנגדות לצוואה על בסיס ראיות המעידות על ירידה ביכולות הקוגניטיבות של המנוח בעת שערך את הצוואה.

אחת הדרכים להתמודד עם התנגדות לצוואה שמוגשת בטענה שעורך הצוואה לא היה כשיר לערוך אותה, היא לערוך את הצוואה בכתב יד. במקרים רבים, ירידה ביכולות הקוגניטיביות של אדם שאינה מאפשרת לו להיות מודע למעשיו, לא תאפשר לו לכתוב מסמך שלם בכתב ידו. אם הצוואה נערכה בכתב ידו של המצווה, ובייחוד אם היא מוגשת לצד חוות דעת רפואית, קרוב לוודאי שבית המשפט לא יהיה מוכן לקבל התנגדות לצוואה שתתבסס על אי יכולתו של עורך הצוואה להבין את טיבו של המסמך שכתב בעצמו.

כיצד יש לערוך צוואה בכתב יד ? האם זה מומלץ?

צוואה בכתב יד היא אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות על ידי החוק בישראל ואלו: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואת שכיב מרע. צוואה בכתב יד נערכת על ידי האדם המצווה עצמו ועליה לעמוד בקריטריונים שהגדיר המחוקק על מנת להיחשב כחוקית.

מהם הקריטריונים?

· צוואות מסוג זה חייבות להיות כתובות בכתב ידו של המצווה מן האות הראשונה עד לאחרונה.
· יש לציין כי הצוואה נכתבה בדעה צלולה וללא כפיה.
· יש לציין את שמו ומספר תעודת הזהות של המצווה (ניתן להוסיף פרטים נוספים כגון כתובת).
· יש לציין על גבי צוואה מסוג זה את תאריך עריכתה.
· יש לציין כי היא מבטלת כל צוואה שנכתבה לפניה.
· על הצוואה לשאת את חתימתו של המצווה.
· כמובן שעל הצוואה לשאת פירוט מלא של רכושו של המצווה ואופן חלוקתו. אם מדובר בהורשה מלאה ליורש יחיד יש לציין זאת בפירוש.
את הצוואה יש לשמור במקום מוגן וניתן אף להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה או עורך דין למשמרת. בהיעדר ערעורים או בעיות מיוחדות יינתן צו קיום צוואה התואם במדויק את הכתוב בצוואה.

מה יתרונותיה?

יתרונותיה של צוואה בכתב יד הן ראשית כל העובדה שלא נדרש כל גורם חיצוני לשם עריכתה. אנשים המעוניינים לשמור את צוואתם מפני אחרים עשויים לבחור באופציה זו בשל הדיסקרטיות שהיא מעניקה. כמו כן, צוואה בכתב יד היא האופציה הזולה ביותר, כל שנדרש הוא פיסת נייר ועט.

מה חסרונותיה?

חסרונותיהן של צוואות בכתב יד נוגעות לקלות בה ניתן לערער עליהן. צוואות בכתב יד נחשבות יחסית לקלות לערעור שכן אין עדים לצוואה. החיסרון הנוסף הוא העובדה שרוב האנשים אשר בוחרים לערוך צוואה בכתב יד אינם מתמצאים בחוק וכך עלולים גורמים שונים לאחר מותם לנצל את עובדת היות הצוואה “בסיסית” לשם ערעור עליה.
האם עדיף לערוך צוואה בליווי עורך דין? האם נוטריון?
באופן כללי התשובה היא כן. עורך דין המתמחה בדיני ירושות יוכל לנסח צוואה אשר תבטיח כי עזבונו של המצווה יחולק על פי רצונו ויהיה קשה מאוד לערער עליה. אישור הצוואה על ידי נוטריון ייתן לה מעמד של צוואה בפני רשות ומשנה תוקף.

נוטריון ברחובות

עו”ד ונוטריון אירנה פיין

רחוב: אחד העם 1, רחובות

בניין לב רחובות

שעות פעילות בין 9:00 -18:00

ניתן לקבוע פגישה בטלפון

051-55-33-400

דוא”ל: [email protected]

ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

תפריט נגישות

Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400