איך לרשום צוואה בצורה נכונה ?

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

המחוקק הכיר במס’ סוגי צוואות במסגרת חוק הירושה. קיימת חשיבות גדולה בהקפדה על הכללים הכרוכים בעריכת כל אחת מהצוואות, שכן לא אחת מגיעות למשרדינו צוואות אשר נערכו כלאחר יד וקיים קושי לקיימן.לאחר פטירתו של אדם יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה, אם הותיר צוואה או בקשה למתן צו ירושה במידה ולא הניח אחריו צוואה.

להלן סוגי הצוואות:

צוואה בכתב יד

על פי סעיף 19 לחוק הירושה ניתן לערוך צוואה בכתב יד, וזאת על ידי כתיבת מסמך, במסגרתו קובע המצווה מה רצונו לעשות ברכושו לאחר פטירתו. על המצווה לכתוב את צוואתו בכתב ידו, ולחתום בסופה בחתימת ידו ולרשום את תאריך עריכת הצוואה.
צוואה בעדים
על פי סעיף 20 לחוק הירושה ניתן לערוך צוואה בעדים. צוואה בעדים צריכה להיות צוואה בכתב, יש לציין בה תאריך ועליה להיחתם ע”י המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

צוואה בפני רשות

על פי סעיף 22 לחוק הירושה יכול מצווה להגיש צוואה לגופים המוגדרים בחוק כ”רשות”, או לבוא ולומר בעל פה את צוואתו בפני אותה רשות. על פי החוק צוואה בפני רשות ניתן לערוך בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, בפני חבר בית דין דתי או בפני נוטריון.
דברי הצוואה, כפי שנרשמו על ידי השופט, הנוטריון, הרשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה. הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הנוטריון, הרשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
אם נכתבה צוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה. במקום קריאת צוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.
צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לענייני ירושה. צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה, ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה.

צוואה בעל פה

על פי סעיף 23 לחוק הירושה ניתן לערוך צוואה בעל פה בנסיבות הבאות: המצווה צריך להיות שכיב מרע אדם שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות. המצווה רשאי לצוות בעל פה את תוכן צוואתו בפני שני עדים השומעים לשונו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית צוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

המלצות המשרד לעריכת צוואה

ראשית, לפנות למשרד עורכי דין המתמחה בתחום צוואות וירושות.
שנית, לציין בצוואה באופן מפורש את שמות הילדים, בני / בנות הזוג בצירוף פרטי תעודת זהות וכתובת. כמו כן, לציין את כל סוגי הנכסים, לרבות ציון גוש, חלקה וכתובות הנכסים. לפרט חשבונות בנק, את כל סוגי החסכונות מכל מין וסוג שהוא. הרציונל העומד הוא להקל על היורשים ולמנוע מחלוקת עתידיות. ככל שהצוואה תהיה ברורה ומדויקת כך ייטב וניתן יהיה לקיים את רצון המצווה.
במקרה של מצווים מבוגרים ו/או מצווים המאושפזים בבית חולים והצוואה נערכת בבית חולים, מומלץ לצרף תעודת רופא המעידה כי המצווה היה כשיר לערוך צוואה. כחיזוק ניתן לתעד במצלמת וידאו.
חשוב לדעת כי צוואה הנערכת במצלמת וידאו בלבד לא תשמש כצוואה. הצילום משמש כראיה עתידית במידה ותוגש התנגדות לצו קיום הצוואה.

נוטריון ברחובות

עו”ד ונוטריון אירנה פיין

רחוב: אחד העם 1, רחובות

בניין לב רחובות

שעות פעילות בין 9:00 -18:00

ניתן לקבוע פגישה בטלפון

051-55-33-400

דוא”ל: [email protected]

ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

תפריט נגישות

Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400