תביעת אבהות

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

תביעת אבהות

תביעת אבהות הינה תביעה הצהרתית השואלת את השאלה האם אדם הוא האב או לא, תביעה זו עניינה בדיני נפשות. מדובר בקביעה של סטאטוס. לאחר בדיקת האבהות נקבעים קריטריונים כגון: משמורת, מזונות וכ”ד.תביעת האבהות יכולה להיות מוגשת לביהמ”ש ע”י קטין, או ע”י אפוטרופוס או לחלופין אחד מהוריו. לעניין קביעת האבהות אמר כב’ הנשיא שמגר כי זכותו של קטין לדעת מיהו אביו , הינה זכות שנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

תביעת אבהות טיפול אצל עורך דין

בדיקת אבהות

בדיקת אבהות נועדה לגלות האם אדם כלשהו הוא האב של ילד אשר לטענת האם הוא האב. בדרך כלל תביעת אבהות מגיעה במהלך תביעה למזונות כאשר הגבר לא מוכן להכיר בילד. בצו של בית משפט יחוייב הגבר לעבור בדיקת אבהות . גבר שעובר בדיקת אבהות והתוצאה חיובית ישלם דמי מזונות עבור הילד. אם גבר מסרב לעבור בדיקת אבהותאזי בהתאם לסעיף 28חב לחוק מידע גנטי רשאי בית המשפט להסיק מסירובו של אדם להיבדק כל מסקנה הנראית לו מוצדקת בנסיבות העניין, לרבות לקבוע כי הגבר הוא האב.
בדיקת אבהות (נקראית גם בדיקת רקמות) משמשת להוכחה או שלילת קשר גנטי בין אדם אחד לאחר. בדיקות אבהות מחויבות בהתאם לחוק על פי צו של בית משפט לענייני משפחה. ללא צו זה אסור לבצע הבדיקה. לאחר קבלת הצו ניתן לקבוע תור לביצוע הבדיקה. הבדיקה מתבצעת מדם הנלקח מהאם מהילד ומהגבר. ביום לקיחת הדם יש להביא תעודות מזהות ואת הצו מבית המשפט.
ניתן לבצע את הבדיקה אף לפני הלידה – ניתן לבצע בדיקת אבהות ממי השפיר, גם בדיקה זו מותנית בצו בית המשפט.
בבדיקת אבהות נבדקים סוגי דם, סמנים גנטיים שונים וסיווג רקמות של כל השלושה. על סמך הבדיקות מאשרים או שוללים אם הגבר הוא אכן האב. מחצית מהתכונות הגנטיות מתקבלות מאביו הביולוגי ומחציתן השנייה מאמו הביולוגית. אם קיים סמן גנטי כלשהו אצל הילד אשר אינו קיים אצל האם או הגבר, המשמעות היא כי הגבר אינו אביו של הילד וקיים אב אחר. אם כל הסימנים אשר נבדקו אצל הילד מצויים אצל האישה או הגבר, ניתן כמעט ב100% להסיק כי כי הגבר הוא האב. ישנה סודיות מוחלטת לגבי תוצאות בדיקות אילו והן נמסרות אך ורק לנבדקים עצמם ולבית המשפט.
כאשר ישנו חשש ממזרות (ילד שנולד לאישה נשואה מגבר שאינו בעלה) בתי המשפט לא יתנו צו לבדיקת רקמות בדיקת אבהות מחשש כי הילד ממזר- דבר אשר פוגע בטובתו. בית משפט יכריע רב הפעמים כי הילד הוא של בעלה של האשה והוא זה שיצטרך לגדלו ולטפל בו ואף לשלם עבורו מזונות במקרה גירושים גם אם הוא בטוח כי הוא אינו האב.
בדיקת אבהות בחו”ל – ניתן לבצע בדיקהבחו”ל, אך בדיקה זו הינה רק על מנת להשקיט את המצפון ולוודא שהילד אכן שלך, כיוון שבדיקה זו אינה קבילה בבית המשפט ובית המשפט רשאי שלא לקבלה.

ואם יבקש לדעת מי אביו, מי אמו, מניין בא- “מי אני”. יזעק כבודו , חייב אותנו, את כולנו להושיט יד לעזרו. זכות יסוד כבוד האדם כוללת את רצונו של הקטין כילוד אנוש לדעת מוצאו, כדי לשמור על זכויותיו הקנייניות, המשפחתיות, והאנושיות”.

מרכז הכובד של תביעת אבהות הינה הוכחת האבהות. כיום משתמשים בבדיקות של רקמות פשוטה של המטען הגנטי של הגבר מול המטען הגנטי של הילד, ובכך לקבוע האם הגבר הוא אכן אבי הילד. בדיקה מסוג זה מתבצעת ע”י לקיחת דגימת דם אשר מאופיינת כבדיקה פולשנית , ועל כן על פ”י רב לא חייבו בתי המשפט את עשייתה ללא אישורו של הנבדק במידה שיכולה להוות כתחליף ולא לשמש כפולשנית הינה בדיקה עפ”י רוק. ישנם מקרים שבהם קבע ביהמ”ש אבהות על סמך שמיעת עדויות וראיות, זאת לאחר שהאב הנטען סירב לבצע בדיקת רקמות ותוצאות הבדיקה לאחר שכן בוצעה, התברר כי האב אינו אבי התינוק. בדיקת הרקמות הינה כלי המהווה יעילות רבה ביותר, ואת הראייה החזקה ביותר בתובענה לקביעת אבהות.  קביעת האבהות משליכה לגבי ענייני ירושה בעתיד גם , ועניינים אחרים שבהם קביעת הסטאטוס חשובה לשם המשך הדרך. הותרת הקטין ללא פסק דין הצהרתי המצהיר כי אדם פלוני הינו אביו מותירה אותו עפ”י ההלכה “ממזר” קרי אדם יהודי שאביו אינו   ידוע אשר בהמשך יהיו לכך השלכות בעניין נישואיו וילדיו. לממזרות ישנם השלכות על חייו של הקטין לדורותיו. בדיקת הרקמות נעשית באחד מביה”ח בארץ עפ”י צו של ביהמ”ש לענייני משפחה במסגרת תובענה שהוגשה. הצו מפנה לאחד מביהמ”ש בארץ לבצע בדיקת אבהות אשר תוצאותיה יהיו מכריעות להצהרת האבהות.

מקרים שבהם יכולה להתבצע בדיקת אבהות עפ”י צו של ביהמ”ש:

במקרה שבו גבר טוען כי הילד הוא הילד שלו, רשאי להגיש תביעת אבהות , במידה וביהמ”ש אכן נוכח שיש נסיבות מוצדקות. ימציא צו לבדיקת אבהות.

אישה שאינה נשואה ויש לה ילד יכולה לתבוע אבהות ולהוכיח שלילד יש אב  ושעל האב לשאת בחובות שקבועות בחוק.

במידה שאין זהות האב של הילד: תביעת אבהות תתאפשר בכל שלב, במקרה זה בתי המשפט בדר “כ ידרשו מהצדדים לבצע בדיקת אבהות. במקרה יחיד ביהמ”ש יימנע מלתת צו לביצוע הבדיקה – וזאת במידה ויש חשש שהילד יהפוך “לממזר” קרי נולד בזמן שהייתה נשואה והרתה מגבר שאינו בעלה.

הוכחה לקשר בין אחים- אשר ממתינים להוכיח את הקשר ביניהם.

גבר אשר טוען כי אינו האב של ילד מסוים: במידה ופלוני טוען כי ילד מסוים אינו ילדו על מנת להיות פטור מחובות. במקרה בו דרישה לבדיקת אבהות שכזו תוגש ע”י זוג נשואי , סביר להניח שביהמ”ש לא יאשר את הבדיקה. בפרשת 3206/94 אמרה כב’ השופטת פורת כי בהכרת אבהות כרוכים עניינים נוספים הנגזרים מעצם ההכרה כי פלוני אינו אביו של פלמוני ובין היתר ענייני ירושה , אימוץ, רישום במרשם האוכלוסין.

תביעת אבהות

בעולם המודרני אנו נתקלים מדי יום בתביעות אבהות. תביעת אבהות מוגשת על פי על ידי אם פנויה בשמו של ילדה הקטין כנגד מי שנטען להיות אביו לצורך קביעה כי מולידו הוא אכן אביו. על פי חוזר משרד הפנים נקבע כי לשם רישומו של קטין על שם אביו נדרשת הודעה בדבר הכרה באבהות אשר תימסר למשרד הפנים תוך שנה מיום הלידה על ידי אישה פנויה וגבר הטוען לאבהות על הילד. הצדדים אמורים לחתום על טופס הכרה באבהות בפני עובד בכיר של הלשכה האזורית של משרד הפנים. מולאו התנאים האלה, ירשמו על סמך הצהרה זו, פרטי האב בהודעת הלידה.

הבעיה נוצרת במקרה והאב אינו מוכן מסיבה זו או אחרת לפנות למשרד הפנים ולהצהיר על אבהותו עד הגיע הקטין לגיל שנה. כאשר אישה פנויה ילדה את הקטין והאב מתנגד לתביעת האבהות אז בית המשפט צריך להכריע בין שתי זכויות יסוד – זכותו של הקטין לדעת מיהו אביו, שהינה זכות חשובה הנגזרת מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מול זכות היסוד של האב שלא להיפגע בגופו בגין בדיקת רקמות. האישה יכולה לבקש מבית המשפט להורות על מתן צו לקיום בדיקת רקמות שיש בה כדי להוכיח באופן היעיל והטוב ביותר קיומה או העדרה של אבהות, אך אין חובה על האב להסכים לבדיקה. משמעות הסירוב לביצוע הבדיקה פועלת לרעת האב ורואים במיאון נימוק כבד משקל אשר על פיו יוכרע הדין. חשוב לציין כי בית משפט עלול לחייב אדם סרבן לבצע בדיקת רקמות במזונות קטין.

חשוב להבין כי המשמעות של תשלום מזונות הינה תשלום מזונות עד הגיע הקטין לגיל 21 או עד סיום השירות הצבאי, המוקדם מביניהם. מדובר למעשה בחיוב ארוך טווח ובכסף רב, לכן חשוב מאוד לשקול את הנושא בטרם עושים טעות שהתשלום עליה הוא יקר מאוד.
ההלכה של בית המשפט העליון היא שעל גבר המקיים יחסי אישיות עם אשה לשאת בתוצאות ולקחת אחריות על כך. ניתן לפנות לבית המשפט בטענה של גניבת זרע מכוח עקרונות דיני הנזיקין השוללים מצג שווא או מצג כוזב וכן מכוח דיני החוזים המחייבים לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. אבל טענה זו עדיין לא נתקבלה בפסיקה.

אם אמו של הקטין נשואה ועולה הטענה כי גבר אחר שאינו בעלה הוא אביו של הקטין הרי שקיימת חזקה לפיה “רוב הבעילות אחר הבעל”, דהיינו רואים את הבעל כאביו של הקטין, בגלל החשש למימזור הקטין, נוכח החומרה הנובעת בהלכה היהודית מהכרזתו של צאצא כממזר (אחד האיסורים החמורים על ממזר הינו האיסור להתחתן).

תביעות אבהות הן ענין יומיומי בעולם של היום

תביעת אבהות מוגשת לרוב על ידי אם פנויה בשמו של ילדה הקטין כנגד מי שנטען להיות אביו לצורך קביעה כי מולידו הוא אכן אביו. על פי חוזר משרד הפנים נקבע כי לשם רישומו של קטין על שם אביו נדרשת הודעה בדבר הכרה באבהות אשר תימסר למשרד הפנים תוך שנה מיום הלידה על ידי אישה פנויה וגבר הטוען לאבהות על הילד. הצדדים אמורים לחתום על טופס הכרה באבהות בפני עובד בכיר של הלשכה האזורית של משרד הפנים. במידה ותנאים אלה ימולאו, ירשמו פרטי האב בתעודת הלידה עפ”י הצהרה זו.

הבעיה נוצרת כאשר האב אינו מוכן מסיבה כלשהי לפנות למשרד הפנים ולהצהיר על אבהותו עד הגיע הקטין לגיל שנה. כאשר אישה פנויה ילדה את הקטין והאב מתנגד לתביעת האבהות אז בית המשפט צריך להכריע בין שתי זכויות יסוד – זכות הקטין לידיעה מיהו אביו, שהינה זכות חשובה הנגזרת מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מול זכות היסוד של האב שלא להיפגע בגופו בגין בדיקת רקמות. האישה יכולה לבקש מבית המשפט להורות על מתן צו לקיום בדיקת רקמות שיש בה כדי להוכיח באופן היעיל והטוב ביותר קיומה או העדרה של אבהות, אך אין האב מחויב להסכים לבדיקה. סירוב מצד האב במקרה שכזה, אינה מיטיבה עם האב ורואים בסירוב נימוק כבד משקל אשר על פיו יוכרע הדין. יש לציין כי בית משפט יכול לחייב אדם סרבן לבצע בדיקת רקמות במזונות קטין.

חשוב להבין כי תשלום מזונות לקטין נמשכת עד הגיעו של הקטין לגיל 21 או עד תום שירותו הצבאי, המוקדם מביניהם. מדובר בתשלום יקר לטווח ארוך ולכן נדרש לשקול היטב נושא זה על מנת שלא לגרום לטעויות שקשורות בכסף רב למשך שנים רבות.

ההלכה של בית המשפט העליון היא שבמקרים בהם גבר מקיים יחסי אישות עם אשה, הוא נוטל על עצמו את האחריות לכל תוצאה. ניתן לפנות לבית המשפט בטענה של גניבת זרע מכוח עקרונות דיני הנזיקין השוללים מצג שווא או מצג כוזב וכן מכוח דיני החוזים המחייבים לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. אבל טענה זו עדיין לא נתקבלה בפסיקה.

במקרים בהם אמו של הקטין נשואה ועולה הטענה כי גבר אחר שאינו בעלה הוא אביו של הקטין הרי שקיימת חזקה לפיה “רוב הבעילות אחר הבעל”, דהיינו רואים את הבעל כאביו של הקטין, בשל החשש למימזור הקטין, נוכח החומרה הנובעת בהלכה היהודית מהכרזתו של צאצא כממזר (אחד האיסורים החמורים על ממזר הינו האיסור להתחתן).

צריכים להגיש תביעת אבהות?‏

משרדנו מתמחה בהגשת תביעות אבהות לבית המשפט. צרו איתנו קשר עוד היום לייעוץ חינם

איך מגישים תביעת אבהות?

תביעת אבהות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה. משרדנו מגיש תביעות אלו בשם הלקוח. תוכלו לקבל פרטים נוספים בשיחת ייעוץ חינם.

איך מתנהל ההליך ?

ההליך מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה שבו תדרשו לגשת ולבצע בדיקת DNA של ההורים והילד.

מחיר תביעת אבהות?

המחיר משתנה ותלוי במורכבות ההליך. תכלו ליצור איתנו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני שבו נוכל לתת לכם הערכת מחיר ללא התחייבות.

נוטריון ברחובות

עו”ד ונוטריון אירנה פיין

רחוב: אחד העם 1, רחובות

בניין לב רחובות

שעות פעילות בין 9:00 -18:00

ניתן לקבוע פגישה בטלפון

051-55-33-400

דוא”ל: [email protected]

ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

תפריט נגישות

Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400