שכר נוטריון 2020

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

אחד מהשירותים אשר נוטריונים מעניקים ללקוחותיהם הוא אישור כי אם מסמך כלשהו הועתק או צולם, אז ההעתק או הצילום הם זהים למסמך המקורי וניתן להציגם כאילו היו המסמך המקורי ממש. בניגוד למצבים בהם נדרש נוכחות אישית של מבקש השירות במשרדי הנוטריון (או במקום אחר, במידה והנוטריון הסכים והגיע אל הלקוח מסיבות כאלו ואחרות) – כאן אין חובת נוכחות אישית כיוון שמדובר באימות של מסמכים בלבד ולא באימות חתימה.

שכר נוטריוני

עדכון תעריפים – מהו מדד המחירים?

מדד המחירים הוא מדד המתפרסם מדי חודש. המדד בודק כיצד השתנו מחיריהם שם מוצרים ושירותים שונים יחסית למדד בסיס כלשהו. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבצעת אחת לתקופה סקר שבו היא בודקת מהו סל בשירותים והמוצרים שאותו צורכת משפחה ממוצעת בישראל. לכל שירות ומוצר בסל יש את המשקל שלו מכלל הסל. מחיר הסל הזה נדגם במספר מקומות והממוצע לכל פריט מחושב ומוכפל במשקל הפריט בסל. הסל מחולק למספר קטגוריות כאשר לכל קטגוריה משקל שונה. כאשר מחשבים את מחיר הסל העכשווי יחסית למחיר סל הבסיס, ניתן להעריך בכמה עלה או ירד המחיר הממוצע הנדרש למשפחה להוצאות השותפות. עלייה או ירידה זו היא המדד. כאשר המדד עולה, מדובר באינפלציה. תעריפי הנוטריונים בישראל מוצמדים למדד המחירים ומעודכנים אחת לשנה בהתאם לעליית המדד.

תעריפי תרגום נוטריוני

התמחור לתרגום נוטריוני נעשה על פי קבוצות של מאה מילים. אם מספר המילים במסמך כולל, לדוגמה, 458 מילים, מדובר בחמש קבוצות. אמנם בקבוצת המילים האחרונה יש פחות ממאה מילים, יש חמישים ושמונה בלבד, אולם כיוון שהחישוב הוא למאה מילה אותן 58 מילים נחשבות כאילו היו 100 מילים.

התעריף שונה וגבוה יותר למאה המילים הראשונות. ככל שהמסמך אותו יש לתרגם ארוך יותר, כך התעריף למעשה יורד לכל מאה מילים נוספות. התעריף למאה המלים הראשונות או חלקן הוא 209 ₪. לכל מאה מילים לאחר מכן – 166 ₪. במידה ובמסמך יותר מ-1000 מילים, כל קבוצה של מאה מילים מעבר לאלף הראשונות, אישור נכונות התרגום עבורה יהיה של 80 ₪.

אם מדובר בתעודה קצרצרה של 70 מילה, עלות התרגום תעמוד על 209 ₪, עבור תעודות ומסמכים ארוכים יותר, נאמר של 375 מילה, העלות תהיה 707 ₪ (או למעשה – מעט יותר מ-176 ₪ למאה מילים בממוצע). לכל הסכומים הללו יש להוסיף מע”מ כך שהמחיר בפועל הוא: 245 ל-100 המילים הראשונות, 194 עבור כל מאה מילים נוספות ועד אלף, 94 ₪ עבור כל מאה מילים מעבר לאלף.

במידה ויש להוציא מספר אישורי נכונות תרגום על אותו התרגום, עלות כל אישור נוסף היא 66 ₪ + מע”מ (77 ₪ כולל מע”מ).

כאשר מדובר על תעריפי תרגום נוטריוני יש לקחת בחשבון כי המחיר הנקוב בתעריפון הנוטריונים נוגע לאישור נכונות התרגום בלבד.  כאשר נדרש תרגום מסמך, הנוטריון יכול לגבות סכום נוסף שאינו מוגבל על ידי תעריף הנוטריונים בור ביצוע התרגום עצמו. ישנם נוטריונים המוכנים לתת אישור נכונות תרגום גם במידה והתרגום לא נעשה על ידם, אולם מרביתם יתנו מתן אישור בביצוע התרגום בעצמם.

תעריפי אימות חתימה

תעריפי אימות חתימה תלויים במספר החותמים, מעמדם והצורך לתרגם את המסמך עליו חותמים לפני מעמד החתימה.

במידה ועל הנוטריון לתרגם את המסמך לטובת החותמים, התעריף אותו הוא יגבה עבור התרגום יהיה שווה לחצי מהתעריף אותו הוא ייקח עבור ביצוע אישור נכונות תרגום.

עבור החותם הראשון, התעריף מגדיר 166 ₪ ו-66 לכל חותם נוסף או העתק נוסף של אישור אימות החתימה. במידה ואדם חותם בשם אדם אחר, ישנו תעריף נוסף של 66 ₪ שבו הנוטריון מאשר כי האדם שחתם היה מוסמך לבצע את החתימה. לכל הסכומים הללו יש להוסיף, כמובן, מע”מ.

אישור העתק צילומי של מסמך – אישור העתק נאמן למקור

התעריף על אישור העתק נאמן למקור עומד על 66 ₪ לעמוד הראשון של המסמך ועוד 5 ₪ לכל עמוד נוסף. אם נדרשים העתקים לאישור, התעריף עבור העותקים יהיה של 21 ₪ לעמוד הראשון ו-5 ₪ עבור כל עמוד נוסף במסמך. כל המחירים הללו הם בתוספת מע”מ.

אישור צוואה נוטריונית

עבור צוואה נוטריונית, נוטריון יגבה 242 ₪ עבור החותם הראשון ו-124 ₪ עבור כל חותם נוסף על הצוואה. במידה ויש צורך ביותר מאישור אחד לצוואה, עבור כל עותק נוסף הנוטריון יגבה 74 ₪. לכל המחירים הללו יש להוסיף מע”מ. כמו במקרה של אימות חתימה, אם החתימה על הצוואה דורשת את תרגום הצוואה על מנת שהחותם על צוואה יבין את תוכנה, השכר שיגבה עבור התרגום יהיה שווה למחצית השכר הקבוע בעבור אישור נכונות תרגום של מסמכים.

תצהיר נוטריון

שכר הנוטריון עבור חתימה על תצהיר נוטריון תלוי במפר החותמים על ההצהרה ומספר העותקים הנדרש מאישור הנוטריון. עבור המצהיר הראשון הנוטריון יגבה 168 ₪ ו- 67 ₪ עבור כל מצהיר נוסף. כל עותק נוסף הנדרש יעלה 66 ₪ נוספים – כל זה בתוספת מע”מ. אם החתימה על התצהיר דורשת את תרגום התצהיר על מנת שהחותם יבין את תוכן התצהיר עליו הוא חותם, השכר שיגבה עבור התרגום יהיה שווה למחצית השכר הקבוע בעבור אישור נכונות תרגום של מסמכים.

אישור חיים

עלות קבלת אישור שפלוני נמצא בין החיים היא 166 ₪.

העדת מסמך סחיר

כאן, בשונה מיתר המקרים, התרגום, במידה ונדרש, נכלל בסכום הנגבה עבור השירות. עלות העדת מסמך סחיר תלויה בסכום הנקוב במסמך. כאשר הסכום הנקוב במסמך אינו עולה על 76,800 ₪, תעריף שירות ההעדה של הנוטריון יעמוד על 1059 ₪. כאשר הסכום במסמך גבוהה יותר, תעריף הנוטריון יעמוד על 2267 ₪. כיוון שבמקרה זה הפעולה מתבצעת לרב שלא במשרדי הנוטריון, יש להוסיף לסכום זה את עלויות הנסיעה.

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר

רישום הערה בעותק השמור אצל הנוטריון – 178 ₪, הוצאת העתק הכולל את הערת הביטול – 64 ₪. למחירים יש להוסיף מע”מ.

אימות הסכם ממון

עלות אימות הסכם ממון היא 368 ₪, לתעריף זה יש להוסיף 64 ₪ עבור כל עותק נוסף. אם החתימה על הסכם הממון דורשת את תרגום ההסכם על מנת שהחותמים יבינו את תוכן ההסכם עליו הם חותמים, השכר שיגבה עבור התרגום יהיה שווה למחצית השכר הקבוע בעבור אישור נכונות תרגום של מסמכים.

 

שירותים אחרים

כל שירות אחר שנוטריון מתבקש לבצע ואינו רשום כאן, התעריף שלו יקבע על פי התעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורי הדין לפעולה זהה או זו שהכי דומה לה. אם אין פעולות דומות אז התעריף יהיה 267 ₪ פלוס מע”מ.

נסיעות ועבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות בישראל

כאשר העבודה מתבצעת במשרד הנוטריון לאחר שעות העבודה:  בין השעות 19:00-08:00 או בימי מנוחה, יש לחשב את כל העלויות בתוספת של 50%. ישנן פעולות אשר מתבצעות בכפוף לבקשת הלקוח מחוץ למשרדי הנוטריון. במקרים אלו יגבו הוצאות נסיעות מיוחדות. הוצאות אלו אינן חלות על פעולות שמטבען אליהן להתבצע מחוץ למשרדי הנוטריון (כמו העדת מסמך סחיר). הוצאות הנסיעות הן: 539 על השעה הראשונה הוא חלק ממנה ו-166 לכל חצי שעה נוספת. הוצאות אלו נגבות פעם אחת, לא משנה כמה שירותים נוטריוניים הנוטריון מעניק בזמן זה. במידה ויש הרבה לקוחות, עלות זו מחולקת בין כל הלקוחות, על פי החלק היחסי בשירותים שקיבל. כמו כן יש לקחת בחשבון כי זמן השהייה מחוץ למשרד מחושב מרגע שהנוטריון עזב את המשרד ועז שחזר אליו, לא הזמן בו שהה עם הלקוח וכן כי הוצאות אלו יש לשלם גם אם בסופו של דבר הנוטריון לא נתן שירות מסיבות שלא היות תלויות בו.

יש לקחת בחשבון כי תוספת נסיעות או תוספות שעות מיוחדות הן בגדר או – או ולא ניתן לגבות בעבור שתיהן במקביל.

פטור מלא או חלקי

במקרים מיוחדים בלבד רשאי הנוטריון לתת פטור או הנחה: כאשר האדם חסר אמצעים והוא הציג מסמך המוכיח את זה, או כאשר האדם הוא עולה חדש או תושב חוזר או שהשירות ניתן עקב צורך בתיקון טעות של הנוטריון.

מהו שכר נוטריוני

שכר נוטריוני הוא שכר קבוע המתעדכן בכל שנה. ניתן לראות באתר את השכר המעודכן לשנה זו

תעריפי תרגום נוטריוני

אישור אימות של נוטריון לתרגום תלוי במספר המילים. התרגום אינו חלק מהמחיר הקבוע בחוק ובדרך כלל מתומחר בנפרד. ברוב המקרים התרגום אצלנו ניתן ללא תשלום נוסף. תוכלו ליצור איתנו קשר לקבלת הצעת מחיר ללא תשלום.

עלות אימות חתימה נוטריוני

עלות אימות חתימה תלוי במספר החותמים ובשפה בה המסמכים רשומים. באתר ישנו פרוט של מחירים אלו

עלות אישור צוואה נוטריות

עלות אישור צואה מתחלק לשני חלקים עלות החתימה צוואה מול נוטריון ועלות הכנת הצוואה לפי דרישת המוריש. באתרנו ניתן לקבל מידע על תהליך כתיבת צוואה ומחירים

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או

  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  תפריט נגישות

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400