ייפוי כוח משכנתא

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

אימות חתימה נוטריון – ייפוי כוח משכנתא: כאשר חושבים על ייפוי כח חושבים לרב על מסמך שבו אדם אחד נותן לאדם אחר, כזה שהוא סומך עליו, לפעול בנושא מסוים או באופן כללי בשמו. יחוד עם זאת, קיימים מצבים אחרים בהם ייפוי הכח ניתן לא במטרה שאדם אחד יפעל בשמו של אדם אחר אלא על מנת להגן על גורם שלישי בנושא מסוים. כאשר אדם נוטל הלוואת משכנתא, אחד התנאים למתן הלוואה זו היא חתימה על ייפוי כח בלתי חוזר של לוקח ההלוואה לבנק המעניק את ההלוואה מסיבה זו בדיוק.

מה הוא ייפוי כח בלתי חוזר?

לרב, קיומו ותוקפו של ייפוי הכח תלוי ברצונו של מייפה הכח. נניח ואדם נתן לאחר ייפוי כח לפעול בשמו למען מכירת רכב לאחר שמייפה הכח נסע לטיול ממושך בחו”ל. לאחר כשבועיים הנוסע חלה וחזר ארצה והוא מעוניין לחזור בו מעניין מכירת הרכב. אילו לא היה ביכולתו של הנוסע שחזר לבטל את ייפוי הכח, האדם לו ניתן ייפוי הכח, מיופה הכח, יכול היה להמשיך בתהליך מכירת הרכב בשמו.

מצב אחר לחלוטין הוא מצב שבו ייפוי הכח בא להגן על גורם שלישי – הבנק במקרה של המשכנתא. הבנק מעניק לאדם הלוואה על סכום גדול מאד לתקופה ארוכה מאד, ומצפה כי הלווה יחזיר לו את ההלוואה שלקח בתשלומים שנמשכים שנים רבות. בתמורה למתן הלוואת המשכנתא, הבנק מנסה להגן על עצמו: הוא דורש מהלווה לעשות ביטוח חיים כך שבמקרה והלווה נפטר לפני החזר ההלוואה חברת הביטוח תחזיר את יתרת ההלוואה במקומו. הוא דורש מהלווה לעשות ביטוח מבנה כך שבמידה ונגרם נזק לדירה ללווה יהיה כסף מספיק כדי לתקן את הדירה ולהחזיר את ערכה לקדמותו. הדירה עצמה משועבדת לבנק עד לחזר הלוואת המשכנתא.

במקרה זה, תפקידו של ייפוי הכח הוא להגן על הבנק: במידה והלווה אינו מחזיר את הלוואת המשכנתא, לבנק יש את הסמכות המשפטית (בתנאים  המפורטים בהלוואת המשכנתא) לממש את משכון הדירה ולהעמידה למכירה על מנת לכסות את יתרת ההלוואה שלא הוחזרה לבנק. זכות משפטית זו של מכירת הדירה בתנאים מסוימים היא זכות שבאה להגן על האינטרסים של הבנק ואינו אינטרס של לוקח ההלוואה. כיוון שכך, הלוואה מסוג זה מוגדרת כהלוואה בלתי חוזרת – כלומר הלוואה שבה מייפה הכח אינו רשאי על דעת עצמו לבטל את ייפוי הכח. ייפוי הכח יכול להתבטל רק תחת התנאים שנקבעו בייפוי הכח הבלתי חוזר שניתן לבנק, כלומר – החזרת ההלוואה.

ייפוי כח בלתי חוזר בכלל וייפוי כח משכנתא בפרט – למה נוטריון?

אימות חתימה נוטריון – ייפוי כוח משכנתא או ייפוי כח בלתי חוזר הוא ייפוי כח בו למיופה הכח יש כח השפעה רב על נכסיו של מייפה הכח. יש לנהוג משנה זהירות כאשר באים לחתום על ייפוי כח בלתי חוזר כיוון שלא ניתן להתחרט על מתן ייפוי כח שכזה לאחר מעשה. אם נחזור לאדם שנתן ייפוי כח לאחר למכור את רכבו – במידה וייפוי הכח הוא ייפוי כח בלתי חוזר, גם לאחר שובו ארצה הוא לא יוכל לחזור בו אלא אם כן ההתניה הזו קיימת מפורשות בייפוי הכח. אם, לדוגמה, הסכם ייפוי הכח שניתן היה לאדם המתמחה במכירת רכבים ואף מרוויח מכך ולא לבן משפחה או חבר קרוב, ייתכן בהחלט שלאחר שובו ארצה של המטייל הוא יתקל בסירוב מיופה הכח להפסקת תהליך המכירה – ולמעשה עצם החתימה על ייפוי הכח היא שוות ערך למכירה.

במצבים בהם אדם נדרש לחתום על ייפוי כח בלתי חוזר – בין אם מדובר בייפוי כח משכנתא או ייפוי כח למכירת הרכב, מן הראוי שיתייעץ וידאג לאימות החתימה על המסמך עם נוטריון. נוטריון יידע להסביר ולבאר לו בדיוק מה התנאים (אם כאלו קיימים) בהם ייפוי הכח יתבטל ויסביר לאותו אדם מה הן המשמעויות המלאות על חתימה מסוג כזה. כעורך דין, נוטריון יידע לייעץ ולעבור על הסכם ייפוי הכח ולערוך אותו לטובת כל הצדדים בהסכמתם ויידועם המלא לגבי משמעות הדברים והשלכותיהם.

נוטריון – יפוי כוח לבנק למשכנתאות

יפוי כוח הינו מסמך בו אדם ממנה אדם אחר לפעול בשמו (מכוח חוק השליחות), בפעולות משפטיות מסוימות המנויות באותו ייפוי כוח. בעת לקיחת הלוואה מבנק למשכנתאות לצורך מימון רכישת מקרקעין (דירה, בית, או כל נכס נדל”ן אחר), יש לחתום על יפוי כוח בפני נוטריון מוסמך.

במסגרת הליך נטילת משכנתא, הלווה משעבד את הנכס הנרכש לטובת הבנק לשם הבטחת תשלום הלוואת המשכנתא לבנק, כאשר הבנק גם דורש מהלווים (רוכשי הנכס) לחתום על יפוי כח נוטריוני לטובתו, המסמיך את נציגי הבנק לפעול לצורך ביצוע פעולות משפטיות שונות בעתיד הקשורות במשכנתא, כגון : רישום הערות אזהרה ורישום המשכנתא בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), הופעה ברשויות בשם הלווים (רוכשי הנכס) בקשר למשכנתא, לצורך מכירת הנכס במקרה של אי-תשלום משכנתא (בהליכי כינוס נכסים), ועוד.

במקרה זה ישנה הצדקה ברורה לכך, כי מסמך מסוג זה יהיה באמצעות יפוי כוח נוטריוני, שכן פעולת השעבוד ויתר הפעולות המשפטיות הכלולות ביפוי הכוח הינן בעלת השלכות עצומות. לכן, כדי למנוע זיוף של יפוי כוח כזה, או כל טענה אחרת לגבי נפקותו מצד הלווים כלפי הבנק, הוא חייב להיות מאומת ע”י נוטריון.

יפוי הכוח לבנק למשכנתאות הוא בלתי חוזר, דהיינו, לא ניתן לביטול.
לשם כך, עליכם להצטייד בתעודת זהות (לחילופין, דרכון ישראלי), עם תמונה עדכנית, להציגה בפני הנוטריון ולחתום אישית ובפניו על מסמך יפוי הכוח אותו קיבלתם מהבנק שלכם. לתשומת לב, עליכם להתייצב בעצמכם בפני הנוטריון לצורך החתימה (וכאשר, למשל, שני בני-זוג צריכים לחתום, לא מספיק שרק אחד יחתום על הטפסים בפני הנוטריון ואילו השני יחתום מראש על הטפסים בבית, אלא חובה על שניהם להגיע ולחתום).
אישור נוטריוני ליפוי כוח לבנקים למשכנתאות, כרוך בפרוצדורה פשוטה וקצרה, הדבר לרוב נעשה ע”י נוטריון מהיום להיום ולוקח דקות ספורות.

מה הוא ייפוי כוח נוטריוני למשכנתא?

בשל החשיבות הכלכלית והמשפטית של עסקאות מסוימות במקרקעין, נקבעה החובה בדין, לרשום אותן בלשכת המקרקעין. מאותה הסיבה, נקבע כי יפוי הכוח לביצוע אותן עסקאות טעונות רישום, ייערך על ידי עורך דין נוטריון.

ייפוי כוח בלתי חוזר מהו?

ייפוי כוח בלתי חוזר הינו ייפוי כוח שניתן לטובת צד שלישי מסוים ביחס לנכס מסוים ונועד להבטחת זכויותיו של אותו צד שלישי מסוים ולפיכך תוקפו של ייפוי הכוח אינו ניתן לביטול אלא בהתאם לתנאים שמכוחם ניתן בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים.

עלות ייפוי כוח בלתי חוזר לבנק?

עלות ייפוי כוח בלתי חוזר למשכנתא הוא ע”י מחירון הנוטריוני המתפרס ומתעדכן בכל שנה. באתרינו יש תעריף עדכני של עלות השירות

ייפוי כוח שלא ניתן לביטול

לייפוי כוח בלתי חוזר אין תאריך תפוגה, והוא ממשיך להיות בתוקף גם אחרי מות מי שנתן אותו, או חדלותו להיות כשיר, והכל באופן המגן על מקבל ייפוי הכוח הבלתי חוזר, בעסקה הספציפית של מכירת מקרקעין במסגרתה הוא ניתן

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או

  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  תפריט נגישות

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400