צוואה נוטריונית

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

עבור רבים, צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים המשמעותיים ביותר עליהם הם יחתמו. צוואה למעשה קובעת כיצד האדם רוצה לחלק את נכסיו שהותיר אחריו לאחר מותו. אמנם, גם במקרה בו האדם לא הותיר צוואה אחריו נכסי הנפטר מחולקים בדרך שהמדינה קבעה כברירת מחדל, אולם אז התהליך ארוך ומסורבל יותר עבור היורשים, ולאדם עצמו אין אמירה לגבי אופן חלוקת הנכסים. במקרים רבים, בעיקר כאשר מערכות היחסים בין היורשים העתידיים מורכבות או קשות או שאופן חלוקת הרכוש אינו הולם את ברירת המחדל שקיימת בחוק, ייתכן ותהיה התנגדות לקיום הצוואה מצד יורשים שהיו יכולים בדרך אחרת לזכות בירושה אולם מכיוון שישנה צוואה ובה נאמר במפורש כי לא יזכו או יזכו בפחות מציפיותיהם – הם יחפשו לערער על חוקיות הצוואה. אחד היתרונות המשמעותיים ביותר של צוואה נוטריונית היא התוקף המשפטי המשמעותי שיש לה על פני סוגי צוואות אחרות.

צוואה נוטריונית ברחובות

 

באיזה אופן ניתן לרשום צוואה?

החוק מכיר בארבע סוגי צוואות, לכל אחת מסוגי הצוואות יתרונות וחסרונות: צוואה בעל פה, בפני עדים, בכתב ובפני הרשות. צוואה נוטריונית נופלת תחת הקטגוריה של צוואה בפני הרשות, כאשר סמכות הנוטריון במקרה זה היא כשל שופט.

צוואה בעל פה – צוואת שכיב מרע

צוואה נוטריונית ברחובות – הצוואה שהיא אולי הבעייתית ביותר מכל הארבע היא צוואה בעל פה שנקראת גם צוואת שכיב מרע. צוואה זו תקפה למשך שלושים ימים בלבד והיא מושמעת בעל פה בפני שני עדים במצבים בהם האדם גוסס. לאחר שמיעת הצוואה, שני העדים יחתמו על תצהיר בו הם מאשרים כי הם שמעו את האדם ומה הייתה הצוואה שאותה הוא העביר להם. תוקף צוואה זו הוא, כאמור, לשלושים ימים בלבד. אם לאחר תקופה זו האדם החלים יהיה עליו לערוך צוואה נוספת בעלת תוקף ארוך יותר. המטרה של צוואה מסוג כזה היא לאפשר לאדם להשאיר אחריו צוואה כאשר הוא נמצא בין החיים למוות, במצב שאולי אין באפשרותו לכתוב את הצוואה בכתב ידו או לפנות לעורך דין על מנת לערוך צוואה מסודרת יותר. יתרונות צוואה זו – מאפשרת לאדם גוסס להביע את רצונו האחרון לחלוקת רכושו לאחר מותו. חסרונותיה – תוקף זמני ל-30 ימים, אפשרות נגישה לערעור על הצוואה בין אם על ידי ערעור מהימנותם של העדים או על כשירותו של האדם לצוות על צוואה.

צוואה בכתב

צוואה נוטריונית ברחובות – צוואה בכתב נכתבת על ידי האדם בכתב ידו. כל אדם מעל לגיל 18 יכול לכתוב צוואה בכתב ידו, מבלי שיזדקק לעדים. צוואה שכזו יש לה הגבלות צורניות מחייבות. למשל, על כל הצוואה להיכתב בכתב היד של מי שכותב את הצוואה. אסור להדפיס את הצוואה במחשב, מדפסת או מכונת כתיבה. הצוואה צריכה לכלול תאריך (גם הוא בכתב ידו של כותב הצוואה). ללא תאריך לא ניתן לדעת מה היא הצוואה האחרונה שנכתבה על ידי האדם לכן נושא התאריך הוא קריטי. נושא קריטי נוסף היא החתימה – שגם היא צריכה להיות בכתב ידו של כותב הצוואה.

לכאורה, מדובר בצוואה פשוטה וברורה עם עלויות מינימליות. לא צריך עורך דין כדי לנסח את הצוואה, לא צריך עדים כדי לתקף את הצוואה. למעשה, דווקא בגלל היעדרם של העדים והגורמים הרשמיים יותר קשה יותר להוכיח כי הצוואה תקפה במקרה שיש מי שמערער על הצוואה וחושב שיש מקום לבטל אותה. קשה להוכיח כי צוואה כזו נכתבה ללא לחץ או איום, קשה לקבוע עד כמה האדם היה כשיר לכתוב צוואה ולהבין את משמעותה במידה ואין גורמים רשמים המאמתים זאת.

חסרון נוסף בצוואה מסוג זה – במידה והצוואה לא הופקדה בידי רשם הצוואות, קיומה מותנה בכך שהיא תתגלה ותדווח. במילים אחרות – אמנם ניתן לכתוב צוואה ולהשאיר אותה במגירה, אולם אלא אם כן יש מספיק אנשים שיודעים על קיום הצוואה ומיקומה, ואין להם אינטרס לחבל בה – יהיה קשה להוכיח כי היא תקפה. בגלל שעל הצוואה להיות כתובה כולה בכתב יד – יש משנה תוקף לכך שעותק הצוואה יהיה המסמך המקורי שבו נכתבה הצוואה.

צוואה מול עדים

צוואה שהיא אחד הנפוצות היא צוואה מול עדים. במקרה זה, כותב הצוואה חותם על הצוואה מול שני עדים שחותמים גם הם על כך שהם עדים לצוואה ושהאדם הצהיר כי זו צוואתו. צוואות כאלו לרב מתקיימות במשרדי עורכי דין. כאן, אין דרישה כי הצוואה תכתב בכתב ידו של מי שמשאיר את הצוואה ולרב היא מודפסת. העדים אינם יכולים להיות בעלי עניין בצוואה (יורשים) או בני משפחה וכמובן עליהם להיות בגירים וכשירים משפטית. עורכי דין רבים נוהגים להסריט חתימה על צוואות מסוג זה כדי לתת תוקף חזק יותר לעצם החתימה עליהן. הסרטה יכולה לעזור (ולעתים גם להפריך) טענה כי האדם חתם תחת לחץ או שלא היה כשיר נפשית או גופנית לחתום. לצוואה זו אמנם תוקף משפטי מהותי אולם יש לשים לב לכמה היבטים: ראשית, היא דורשת קיום עדים. לעתים, האדם המשאיר אחריו צוואה אינו מעוניין בעדים וחשוב לו לשמור בסודיות גמורה את תוכן הצוואה. שנית, עריכת צוואה מסוג זה דורשת הקפדה צורנית גבוהה – חתימה על כל אחד מדפי המסמך, נוסח ברור הכולל כללים וחוקים, וחתימה בסיום המסמך. שלישית, קיימת אפשרות למתנגדים לצוואה לערער על כשירות החותם לחתום על הצוואה אם בגלל מצב גופני או נפשי, או קיום לחץ חיצוני לא סביר וכדומה. עורך דין, בניגוד לנוטריון, לא נדרש לוודא דברים אלו לפני החתימה. למעשה, ניתן אף לחתום מול עדים ללא מעורבות של עורך דין כלל אולם דבר זה אינו רצוי בגלל הדרישות הצורניות הנוקשות.

צוואה נוטריונית (או צוואה מול רשות)

צוואה מול רשות היא צוואה שנחתמת בנוכחות נוטריון, שופט או דיין. כיוון ששופט או דיין הם לרב זמינים פחות מנוטריון וכיוון שבכל הנוגע לחתימה על צוואות מעמדו של הנוטריון זהה למעמדו של שופט – מרבית הצוואות מול הרשות מתקיימות בנוכחות נוטריון.

צוואה נוטריונית היא צוואה בה האדם מביע את רצונו, בכתב או בעל פה, לחלוקת נכסיו ורכושו לאחר מותו. הנוטריון מנסח את הצוואה (במידה וכותב הצוואה לא הביא עמו נוסח כתוב), מקריא לאדם את הצוואה שנכתבה ושניהם חותמים על הצוואה. אין צורך בעדים במקרה הזה.

לפני שנוטריון יחתום על אישור צוואה נוטריונית, הוא יוודא מספר דברים. ראשית, הוא יוודא כי האדם מבין את תוכן הצוואה שנכתבה ועליה הוא חותם. במידה והצוואה נכתבה בשפה שאינה מובנית לאדם, הנוטריון יתרגם את הצוואה לשפה המובנית לו ויקרא לאדם את הצוואה בשפתו על מנת שתוכנה יהיה ברור וידוע לו. כמובן, שרק נוטריון הבקיא הן בשפת הצוואה והן בשפה אותה האדם דובר יוכל לבצע תרגום שכזה. שנית, על הנוטריון לוודא כי האדם כשיר גופנית ונפשית לחתום על הצוואה. דבר זה רלוונטי וחשוב במיוחד בכמה מצבים:

 • האדם מאושפז – אם האדם מאושפז, על הנוטריון לצרף לצוואה מסמכים רפואיים המעידים על כשירותו של האדם לחתום על הצוואה.
 • האדם מרותק למיטתו – גם במקרה הזה על הנוטריון לצרף מסמכים רפואיים מרופא או פסיכיאטר המעידים על כשירותו של האדם לחתום
 • מקרים שעלולים להטיל ספק – למשל גיל – כאשר אדם בא בימים, קיימת נטייה לחשוב שהוא אינו כשיר נפשית לבצע פעולות משפטיות. רצוי במצב כזה לצרף אישור רפואי המעיד על כשירותו של האדם. אם לנוטריון יש ספק בדבר כשירותו של האדם, חובתו לוודא כי הוא כשיר להבין ולחתום מרצונו החופשי על הצוואה.

שלישית, הנוטריון יוודא כי האדם חותם על הצוואה מרצונו החופשי. במידה והדברים האלו מתקיימים והנוטריון מוסיף את חתימתו ומאשר את הצוואה, קשה מאד לערער על תוקפה. גם במקרים אלו, במידה וקיים חשש להתנגדות לקיום הצוואה, רצוי לדאוג שהחתימה על הצוואה תהייה מתועדת על ידי סרט, ובמקרים בהם קיימים נכסים רבים רצוי גם להתייעץ עם יועץ מס לפני ההחלטה על חלוקת הנכסים בין היורשים.

טיפים עבור עריכת צוואה
אחת מההחלטות החשובות שכל אדם מקבל בנוגע לנכסיו הינה עריכת צוואה.

כאשר אדם כותב צוואה הוא לא חייב לקבל את הוראות ההורשה הקבועות בחוק. באפשרותו לקבוע כיצד יעבור רכושו ובאפשרותו לקבוע הוראות שמתאימות לו במיוחד.
רצוי לערוך צוואה באמצעות עורך דין ונוטריון, שכן צוואה כזו מביעה את רצונו האמיתי של המצווה ועשויה לחסוך ליורשים בלגן רב.
בבסיס דיני הירושה נמצאת זכותו של המוריש שהינה החופש לצוות.
החופש לצוות : “מהותה זכותו של אדם לכתוב צוואה לטובת מי שלבו חפץ ולכלול כל הוראה שירצה, ובלבד שלא תהיה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית”.

סיטואציות נפוצות המצדיקות במיוחד כתיבת צוואה:

• עבור ידועים בציבור- מומלץ לערוך צוואה על מנת למנוע סכסוך עתידי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.

• הסדר המצדיק עריכת צוואה הינו צוואות משותפות שנערכות ע”י בני הזוג. במקרים בהם עובר כל הרכוש לבן הזוג שנותר בחיים בשלב ראשון ובשלב שני לילדים.

• סיטואציה בה אדם מבקש להוריש חלקים ספציפיים מהוראות חוק הירושה.

• מומלץ לכתוב צוואה כאשר קיים צורך להסדיר זכויות ברכוש שהשימוש בו נמשך כמו לדוגמא- עסק משפחתי שמנוהל על ידי המוריש או ילדיו. במקרה זה, הצוואה יכולה להגן על זכויות היורש המועדף ולמנוע מאבקי ירושה.

• עבור גרושים, זוגות החיים ללא נישואים ומשפחות חד הוריות מומלץ לכתוב צוואה, מאחר שבחוק הירושה אין מענה הולם עבורם.

כל אדם אמנם חופשי שלא לערוך צוואה ולהסתפק בהוראות הירושה עפ”י החוק. עם זאת, מומלץ שכאשר אדם מקבל את ההחלטה לא לערוך צוואה, עליו לעשות זאת מתוך הכרת החוק ועליו לדעת כי בכך הוא מוותר על זכות חשובה ובעלת השלכות על יורשיו.

חשוב שהצוואה תיערך כראוי בעזרת עורך דין נוטריון אשר ינסח אותה באופן ברור ומקצועי. זאת, בייחוד בכל הקשור לחלוקת הירושה, התנאים השונים של הירושה וכן לגבי אופן העברת הנכסים ליורשים.

מעבר לכך, יש להפקיד עותק של הצוואה במשרד עורכי הדין ובמשרד הרשם לענייני ירושה. יש לכך חשיבות רבה על מנת שיהיה ניתן לדעת כי אכן נערכה צוואה ולאחר פטירת עורך הצוואה יהיה ניתן לאתרה ללא קשיים רבים.

טעות בצוואה

כתיבת צוואה אינה תהליך כה קשה ומסובך, כל אדם ממוצע יכול לערוך צוואה בגפו והיא תתקבל משפטית. מה שכן צריך לשים לב אליו שהצוואה ערוכה ללא רבב, מבלי טעויות ושגיאות היכולים לגרום לפסילתה או לעילה להתנגדות לצוואה מצד גורמים שונים.
במה מדובר?
ישנו חוק הירושה שנחקק בארץ- אחד הסעיפים בחוק זה מדבר על מקרה בו נעשתה טעות בצוואה ומה יש לעשות אם כך : “הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה המצווה היה קובע בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה . אם אי אפשר לעשות כן – בטלה הוראת הצוואה .” (סעיף 30 ב בחוק הירושה)
עורך דין ירושה יכול לסדר את הנושא, למצוא את הטעות ולדעת בברור ובוודאות האם הטעות מבטלת חד משמעית את הצוואה או שמא ניתן למצוא את רצונו האמיתי של המנוח.
מה יכול להחשב לטעות? קודם כל יש לדעת כי טעות היא תמיד צופה עבר. משמע מה היה טרם כתיבתה וטרם פטירתו של המנוח.
כאשר המוריש מצווה להוריש חלק או את כל רכושו לאדם מחמת הקרבה בינהם\ או משהו שקרה עם שינהם. ולאחר פטירת המנוח מתגלה כי אין כך הדבר ( הבן שהחשיב לבן אינו בנו ביולוגית לדוגמא) מה קורה במצב כזה?
קודם כל נעשת בדיקה האם נעשתה טעות מלכתחילה. ולאחר מכן בית המשפט בודק האם המצווה היה פועל באותה הצורה במידה וידע על הטעות. אם נמשיך עם הדוגמא של הבן- האם המוריש היה מוריש למי שהחשיב כבנו את הרכוש, אם ידע כי אינו בנו ביולוגית?
בית המשפט באמצעות עורך דין צוואה עורך את הבדיקות הנדרשות ומחליט את ההחלטות הרות הגורל הללו.
כל דיני הטעות מבוססים על טעות שאם היו מוציאים את המת הוא הרי היה משנה את דעתו.
בנוגע לטעות עקב מצב נפשי הדעות בבית המפשט חלוקות בין השופטין השונים. ישנם שופטים בית המשפט שיקבעו שטעות שהיא כל כולה בגלל מצב נפשי סובייקטיבי של המצווה אינה טעות.
יהיו שופטים שיאמרו, כמו השופט חשין, כי ניתן לקחת בחשבון גם תעתועי נפש לביטול של צווה- איך אין הגדרה חד משמעית של המושג “תעתועי נפש”.
על כן יש לשים להמון פרטים הן בעריכת הצוואה והן בתרגומה ובהבנתה.

פסילת צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית היא מסמך בעל תוקף משפטי ייחודי. חוק הירושה הוא זה שמגדיר מהי צוואה נוטריונית וכיצד יש לרשום אותה בסיטואציות בריאותיות שונות. הדגש העיקרי הוא על מתן סמכויות של שופט עבור נוטריון הנדרש לכתוב צוואה מן הסוג הזה. באופן עקרוני, מדובר על צוואה אשר אותה המצווה יכול לשאת בעל פה או בכתב וללא נוכחות עדים מלבד הנוטריון בעצמו. בעת חתימתה הופכת הצוואה לבעלת משקל כבד בהשוואה לכל צוואה אחרת המקובלת בדיני המשפט הישראלי. הצוואה אמורה לקבוע כיצד יש לחלק את רכושו של המנוח והנוטריון אמור לערוך אותה ללא פגמים שעשויים לעורר התנגדויות מטעם המשפחה או אחרים.

על מנת להבין מה העילות הקבועות בחוק עבור פסילת צוואה נוטריונית יש להקדים ולמנות את הדרישות ביחס אליה. על פי סעיף 22 בחוק הירושה, צוואה בפני רשות – המתפקדת במקרה הזה בדמות נוטריון – יכולה כאמור להיכתב רק על ידי מצווה באופן אישי ורק בעל פה או בכתב. במידה ומדובר בצוואה המועברת בעל פה, על המצווה לומר את דבריו ועל הנוטריון להקריא אותם לאחר הכתיבה. לאחר מכן מורה החוק על המצווה להצהיר כי זו צוואתו ולהעניק לרשות את הסמכות לנהל אותה. במידה והצוואה מוגשת בכתב אין צורך ברישום נוסף.

מהו נוסח הצוואה המחויב על פי חוק?

יש מספר נסיבות העלולות להביא לפסילה של צוואה נוטריונית. בראש בראשונה, בית המשפט בוחן את נוסח הצוואה וזאת בשל העובדה שמדובר על מסמך בעל תוקף יוצא דופן. המקרה הנפוץ ביותר בו בית המשפט מחליט לפסול צוואה נוטריונית הוא כאשר צוואה ניתנת באמצעות נציג. החוק קובע כי על הצוואה להיערך באמצעות המצווה בלבד ולבית המשפט אין שיקול דעת בנושא הזה. בית המשפט יכול ואף פוסל מיידית כל צוואה הנכתבת באמצעות שליח, נציג של המצווה, בן משפחה או כל אדם אחר, גם אם נעשתה בפני נוטריון.

נסיבות נוספות המחייבות פסילה של צוואה נוטריונית כוללות את קיומה של הוראה בלתי חוקית. ניתן להגיש התנגדות על הצוואה אם מופיעות בה הוראות העולות בקנה אחד עם הגדרה של החוק בתור “הוראה בלתי חוקית”. במילים אחרות, צוואה נוטריונית חייבת בדין כמו כל צוואה אחרת ומהבחינה הזו אין לה תוקף מיוחד. החוק קובע בצורה חד משמעית כי אין ליישם או לאכוף הוראות בלתי מוסריות, בלתי חוקיות ובלתי אפשריות אפילו אם נחתמו ואושרו לכאורה בידי נוטריון.

יש להבחין בין הוראה בלתי חוקית לבין הוראות בלתי ברורות, העלולות גם הן להביא לפסילת צוואה נוטריונית. סוגיות הקשורות אל צוואות הכוללות הוראות בלתי ברורות נחשבות רגישות ומורכבות יותר מבחינת בתי המשפט. באופן כללי, הוראות בלתי ברורות הן אלו שקשה להבין מתוכן את כוונת המצווה והשאיפה היא כמובן להימנע מהן ככל האפשר.

התייעצות עם נוטריון טרם חתימה על צוואה נוטריונית

מומלץ להתייעץ עם נוטריון עוד טרם החתימה על המסמכים והפיכת הצוואה למסמך מחייב. התייעצות מן הסוג הזה יכולה למנוע הרבה עוגמת נפש בעתיד. מטרת ההתייעצות היא להסביר למצווה את כל האפשרויות העומדות בפניו, לבצע הכנה מדויקת של ההוראות ולמנוע חילוקי דעות בין שותפים עסקיים, חברים, בני זוג וכן הלאה.

לסיכום, צוואה נוטריונית היא כלי משפטי חשוב בו יש להשתמש בצורה נכונה. על אף מעמדה החיוני של צוואה נוטריונית יש עילות אשר יכולות להביא לפסילתה. התייעצות עם נוטריון מונעת ברוב המקרים את הסיכוי לפסילת הצוואה ומבטיחה התנהלות תקינה וחוקית.

צוואה נוטריונית מה היא?

צוואה נוטריונית,המצווה יכול לצוות את צוואתו בעל פה או בכתב בפני נוטריון ללא צורך בעדים נוספים. משרדנו נותן שירות של הכנת צוואות ניתן לקבל פרטים נוסים באתר

למה נוטריון ולא עו"ד?

צוואה שנעשתה בפני נוטריון- צוואה נוטריונית- תחשב כצוואה שנעשתה בפני רשות. סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא
צורך בראיה נוספת ועל כן בית המשפט לא יורה בנקל על בטלותו.

כמה עולה לערוך צוואה?

לא נקבע מחיר אחיד להכנת צוואה המחיר הקבע ע”י מורכבות הצוואה. תוכלו ליצור איתנו קשר ויתן לכם הערכת מחיר ללא תשלום.

מחפשים עורך דין צוואה?

עורכת דין ונוטריון אירנה פיין בעלת ותק של 15 שנות ניסיון במהלכם רכשה ידע וניסיון עשיר בעריכת כל סוגי הצוואות.

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או

  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  תפריט נגישות

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400