תרגום נוטריוני אוקראינית

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

כאשר מחפשים שירותי נוטריון והזקוק להם אינו דובר עברית על בוריה, חשוב לבחור בנוטריון שיכול לספק את השירות הנדרש בשפה המובנת לדורש השירות, למשל באוקראינית. מה הם בדיוק שירותי נוטריון? כמה משלמים עבורם? מה עוד צריך להשיג כדי לתקף אישורי נוטריון?

מחירן נוטריון 2020 – אישור נכונות של תרגום:

עד 100 מילים ראשונות 211 ש”ח

לכל 100 מילים נוספת או חלק מהן עד 1000 מילים 167 ש”ח

העתק נוסף לאותו תרגום  66 ש”ח

המחירים לא כוללים מע”מ

ניתן לשלוח את המסמכים במייל

מה הם שירותי נוטריון ברחובות – אוקראינית?

שירותי נוטריון ברחובות – אוקראינית כוללים כמה תחומים. ראשית, נוטריון עוסק באימות מסמכים. אימות מסמכים הוא תהליך שבו המסמך המקורי מושווה למסמך אחר (למשל צילום או תרגום של המסמך) ויש להחליט האם המסמך המקורי זהה ונאמן למסמך המקורי. כאן, הצורך בנוטריון הדובר את השפה האוקראינית הוא ברור מאד – במידה והמסמך כתוב בשפה האוקראינית או שיש לתרגם אותו לאוקראינית וממה – רק נוטריון ישראלי שיש לו את הרקע והידע בשפה האוקראינית יכול לתת אישור שכזה.

שנית, נוטריון ברחובות – אוקראינית נותן שירותי אימות חתימה על מסמכים שונים: הסכמים, חוזים, תצהירים משפטיים וכדומה. גם כאן, במידה ואחד מהחותמים אינו דובר עברית שוטפת רק נוטריון ברחובות – אוקראינית יכול לתת את הערך המוסך המתחייב של תרגום המסמך לאוקראינית לפני החתימה ובאור השפה המשפטית לשפה המובנית לכל אדם. הדבר נכון לכל מסמך ובפרט, לדוגמה, להסכם ממון טרום נישואין. הסכם שכזה נפוץ מאד בין בני זוג שהמגיעים ממדינות שונות או ששניהם נמצאים בפרק ב’ של חייהם, דורש הבנה מעמיקה של כל סעיפי ההסכם שעליו חותמים כמו גם הבנה של המשמעויות הנובעות מההסכם. אם לדוגמה, כתוב בהסכם הממון טרום הנישואין כי ההתנהלות המשפטית במקרה של פרידה תערך בארץ, ובת הזוג איננה ישראלית או יהודייה אלא בתהליך קבלת מעמד אזרחי של תושבת קבע בארץ – לאחר פרידה היא עלולה למצוא את עצמה מגורשת מהארץ כאשר כל הדיון בנושא הפרידה מתנהל בארץ ללא נוכחותה, דבר שחייב להיות מובהר לחותמים לפני החתימה וברור להם, כמו גם השלכותיו האפשריות.

ישנם שירותים נוטריונים נוספים שאותם נוטריון ברחובות – אוקראינית יכול להעניק, כגון שירותי מתן אישור חיים, אישור צוואות גם ללא עדים ועוד.

כמה משלמים עבור שירותים נוטריוניים ברחובות?

עלויות שירותים נוטריוניים ניתן חלק לשניים: שירותים קודמים לשירותי נוטריון כגון ביצוע תרגום למסמכים או עריכת הסכמים ושירותים נוטריוניים כגון אישור תרגום מסמכים או אימות חתימה על הסכמים. החלק השני הכלול בשירותים הנוטריונים הניתנים על ידי נוטריון ברחובות – אוקראינית קבועים בחוק ואינם ניתנים לשינוי על ידי הנוטריון. התעריף של הנוטריונים מעודכן על פי מדד המחירים ומפורסם אחת לשנה, בתחילתה, על ידי משרד המשפטים.

לעומת התעריף הקבוע (אליו עוד נחזור), תעריף השירותים המקדימים עשוי להיות שונה בין נוטריון לנוטריון. לא קיים תעריף קבוע לתרגום עצמו, לדוגמה, או לעריכת מסמכים והסכמים. עריכת מסמכים והסכמים היא חלק מהשירות שהנוטריון נותן מתוקף תפקידו כעורך דין, וכאן קיים טווח מחירים רחב בין נותן שירות אחד לאחר.

שירותי נוטריון, יחד עם זאת, הם קבועים על פי חוק ואינם ניתנים לשינוי. מתן אישור לתרגום נוטריוני של מסמכים, לדוגמה, עולה 209 ₪ למאה המילים הראשונות (או חלקן), 166 ₪ לכל מאה מילים מוספות ו-80 ₪ לכל קבוצת מאה מילים מעבר לאלף המילים הראשונות, במידה ומדובר במסמך ארוך במיוחד. המחירים הללו אינם כוללים תוספת תשלום מע”מ, או תוספות מיוחדות כגון קבלת העתקים נוספים לאישורי התרגום, מתן שירותים מחוץ למשרדי הנוטריון או מעבר לשעות פעילות המשרדים (כפי שהיא מוגדרת בתעריף המפורסם).

בואו לרגע נסביר את ההבדל בין תרגום ואישור התרגום. תרגום משמעות לקחת את המסמך המקורי ולתרגם אותו לכל שפה אחרת, למשל אוקראינית. לא רק נוטריון יכול לבצע את הפעולה הזו אלא כל מתרגם אשר מבין את השפות אוקראינית ועברית על בוריין. אישור נוטריוני לתרגום יכול להתבצע רק על ידי הנוטריון. מדובר במתן חותמת וחתימה על המסמך המקורי והתרגום שלו שמאשר כי התרגום מדויק ומקפיד על כל הפרטים, ובמיוחד על הפרטים שהם בעלי משמעות משפטית כגון שמות, תאריכים או מקומות.

ישנם נוטריונים המסכימים לתת אישורי נכונות תרגום גם עבור תרגומים שלא הם ביצעו בעצמם על ידי השוואת התרגום עם המסמך המקורי. גם לצורך כך, על הנוטריון לדעת את שתי השפות על בוריין. לרב, נוטריונים מחייבים ביצוע התרגום על ידם לפני מתן אישור כי התרגום מדויק. כאשר מדובר בתעודות פשוטות, לעתים יתן נוטריון ברחובות – אוקראינית – שירותי תרגום בחינם, כאשר מחיר התרגום נכלל במחיר קבלת האישור הנוטריוני עבור התרגום, דבר המוזיל משמעותית את מחיר קבלת התרגומים והאישורים הנדרשים.

קיימת אמנם גם אפשרות נוספת לפיה נוטריון שאינו דובר את השפה האוקראינית יאשר תצהיר של מתורגמן שבו כתוב שהמתורגמן מאשר כי הוא יודע אוקראינית וכי התרגום נעשה בקפידה והוא זהה – אך התוקף המשפטי של אישור שכזה נמוך יחסית לתוקף המשפטי של תרגום נוטריוני או אישור תרגום נוטריוני שדובר את השפה האוקראינית בעצמו ועשה במו ידיו את ההשוואה בין התרגום והמקור. באוקראינה, מקפידים לעתים הקפדה יתרה על דקויות האישורים והתרגומים וחבל להתקל בקשיים במידה וניתן האישור הנוטריוני החלש יותר.

חותמות אפוסטיל

אישור תרגום נוטריוני אוקראיני אינו מספיק להתנהלות מול גורמי ממשל באוקראינה. על מנת לקבל תוקף בינלאומי יש להחתים את אישור התרגום גם בחותמת אפוסטיל של משרד המשפטים אשר מאשרת כי הנוטריון הוא נוטריון מוכר על ידי מדינת ישראל ויש לו את הסכמות לבצע אישור תרגומים נוטריוניים. בנוסף, במקומות רבים באוקראינה דורשים גם חותמת אפוסטיל נוספת, זו של משרד החוץ. תפקידה של חותמת אפוסטיל של משרד החוץ הוא שונה והיא באה לאשר כי התעודה שהוצגה היא אכן תעודה מקורית שהונפקה על ידי גורם רשמי במדינת ישראל. באוקראינה קיימת הקפדה יתרה על חותמות ואישורים כיוון שהם חוששים מזיוף הם של אישורי תרגום והן של תעודות מקוריות במטרה להשיג אזרחות אוקראינית או לקבל שירותים מהממשל האוקראיני.

ניסיון לטפל באשר דורש טיפול מול הממשל האוקראיני ללא קבלת האישורים והחותמות המתאימים עלול להסתיים בכי רע כאשר לאחר הגעה לאוקראינה ועמידה בתורים ארוכים – האדם חוזר מבלי שהצליח להשיג את המטרה שלשמה הגיע ותרגם את המסמכים הנדרשים, לכן חשוב במיוחד להשיג את כל החותמות והאישורים עם התוקף המשפטי הרב ביותר שניתן. נוטריון ברחובות – אוקראינית – יכול לבצע תרגום ואישור תרגום נוטריוני כולל לדאוג לקבלת כל האישורים הנדרשים על מנת שיתקבלו אצל פקידי הממשל האוקראיניים.

שירותי נוטריון ברחובות נוחים כיוון שניתן לקבל את השירות קרוב לבית או למקום העבודה. בנוסף, אם מדובר על שירות תרגום מסמכים, ניתן לקבל את השירות אף ללא הגעה למשרדי הנוטריון ממש אלא לשלוח סריקה של המסמכים הרלוונטיים ולקבל חזרה את התרגום, אישור התרגום הנוטריוני וחותמות האפוסטיל הרלוונטיות באמצעות שליח עד הבית או על לנקודת איסוף הקרובה לבית. חשוב להקפיד בקבלת שירותי נוטריוניים על נוטריון הדובר את השפה הרלוונטית לתרגום או לאנשים המעורבים בתהליך החתימה על הסכמים או מסמכים בעלי תוקף משפטי. כאשר אותם אנשים דוברים אוקראינית, רצוי לקבל את השירותים הללו מנוטריון ברחובות הדובר אוקראינית ומסוגל לתת את השירות הנדרש, בשפה הנדרשת.

נוטריון באוקראינית מהו?

נוטריון באוקראינית הוא נוטריון דובר השפה באוקראינית . בכל מסמך נוטריוני בתחילת התיק ישנה הצהרה בו מצהיר הנוטריון שהינו מבין את השפה האוקראינית

תרגום נוטריוני באוקראינית ?

תרגום נוטריוני הוא אישור נכונות של תרגום בשפה באוקראינית . במשרדנו הנוטריון הוא זה שמתרגם את המסכמים השונים דבר המונע בעיות בקבלת המסמכים במקרה שמתרגם שהוא לא נוטריון מתרגם את המסמכים.

עלות תרגום נוטריוני באוקראינית ?

עלות תרגום נוטריוני באוקראינית כפוף למחירון הנוטריוני שמתעדכן בכל שנה במשרד המשפטים. למחירון המעודכן יש להיכנס לאתר או ליצור איתנו קשר.

סוגי שירות נוטריוני באוקראינית ?

נוטריון באוקראינית נותן את כל סוגי השירותים כמו תרגום מסמכים לדרכון אוקראיני, ייפוי כוח בשפה האוקראינית, הסכמי ממון ברוסית ואוקראינית, צוואות ועוד. ניתן למצוא אצלנו באתר את הרשימה המלאה

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או

  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  תפריט נגישות

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400