נוטריון

עו”ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН

רוסית – РУССКИЙ, אוקראינית – УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית – ENGLISH
ספרדית – ESPAÑOL , רומנית – LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

נוטריון

עו”ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН

רוסית – РУССКИЙ, אוקראינית – УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית – ENGLISH
ספרדית – ESPAÑOL , רומנית – LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

נוטריון 

משרדי עו”ד ונוטריון אירנה פיין מספקים ייעוץ משפטי ושירותים נוטריוניים ברחובות. החברה עוסקת בעריכת דין מאז שנת 1990 ומספקת שירותים נוטריוניים. לחברה התמחות מיוחדת בדיני צבא בארץ ובחו”ל ובמתן שירותים נוטריונים במגוון שפות לצרכים שונים: תרגום נוטריוני של תעודות, תרגום נוטריוני של פסקי דין, אימות חתימה על הסכמים, הסכמי ממון טרום נישואין, ייפוי כח נוטריוני, אימות צוואות,  ועוד.

תרגום נוטריוני הוא שירות הניתן על ידי נוטריון שבו מסמך או תעודה מתורגמים לשפה זרה לצורך שימוש במדינה אחרת או מתורגמים משפה זרה לעברית לצורך הצגתם לגורמים מדיניים ורשמיים בארץ. תרגום נוטריוני הוא בעל תוקף משפטי והאישור הנוטריוני נותן תוקף משפטי לטענה כי התרגום זהה מבחינת תוכנו ותחולתו למסמך או התעודה המקוריים. במידה והתרגום מיועד לשפה זרה, יש לאמת את אישור הנוטריון בחותמת אפוסטיל של משרד המשפטים.

ייפוי כח נוטריוני ברחובות הוא שירות שניתן על ידי נוטריון ומאפשר לאדם אחד לבצע פעולות משפטיות בשמו של אדם אחר. ייפוי הכח יכול להיות כללי ותקף לפעולות רבות בתחומים שונים, או מוגבל מבחינת התחומים הפעולות אותן יכול מיופה הכח לבצע. ייפוי כח בלתי חוזר הוא ייפוי כח שבו מיופה הכח אינו יכול לחזור בו מייפוי הכח שניתן אלא אם התקיימו הדרישות המפורטות בייפוי הכח, למשל ייפוי כח הניתן לבנק המשכנתאות בעת לקיחת משכנתא.

אימות חתימה נוטריוני הוא שירות שבו נוטריון מאשר ומאמת חתימה של אדם על מסמך ונותן לו תוקף חוקי ומשפטי. אימות זה נדרש לצרכים שונים דוגמת מתן אישורי הסכמה של הורים ליציאת הילדים שבחזקתם לטיול בחו”ל ללא ליווי של הילדים על ידם, או לצורך מתן תוקף משפטי על חתימה על חוזים והסכמים שונים הדורשים אימות שכזה.

שירותים נוטריוניים ניתנים על ידי עורכי דין מיוחדים בארץ שקיבלו אסמכה מטעם משרד המשפטים לתת שירותים נוטריוניים כגון אימות חתימות, תרגום נוטריוני, אישור צוואות והסכמי ממון טרום נישואין, חתימה על ייפוי כח מיוחדים ועוד. אישור נוטריוני מלווה בחותמת האישית של הנוטריון ובחתימתו. חתימה אישית זו ניתן לתקף מול משרד המשפטים על מנת לוודא כי הנוטריון שאישר הוא אכן נוטריון מוכר על ידי משרד המשפטים.

כאשר נוטריון חותם על אימות או אישור והאישור הנוטריוני מיועד לשימוש בחו”ל, יש לאמת את המסמכים והאישור הנוטריוני עצמו. חותמת אפוסטיל היא חותמת המאשרת עבור כל המדינות החתומות על האמנת האג כי המסמך הוא מסמך מקורי של מדינת ישראל (חותמת של משרד החוץ בירושלים) או שהנוטריון הוא נוטריון מוכר ומוסמך על ידי משרד המשפטים הישראלי ורשאי לאשר מסמכים, תרגומים וחתימות.

כאשר נוטריון חותם על אימות או אישור והאישור הנוטריוני מיועד לשימוש בחו”ל, יש לאמת את המסמכים והאישור הנוטריוני עצמו. חותמת אפוסטיל היא חותמת המאשרת עבור כל המדינות החתומות על האמנת האג כי המסמך הוא מסמך מקורי של מדינת ישראל (חותמת של משרד החוץ בירושלים) או שהנוטריון הוא נוטריון מוכר ומוסמך על ידי משרד המשפטים הישראלי ורשאי לאשר מסמכים, תרגומים וחתימות.

תצהיר נוטריוני ברחבות הוא אחד השירותים הניתנים על ידי נוטריון ובמסגרתו חותם נותן התצהיר על הצהרה כלשהי בהתאם לידע הקיים שלו ועל על אישור נוטריוני לכך שקיבל אזהרה בדבר המשמעות של מתן תצהיר המכיל עדות שקר. תצהיר שקול למתן עדות בעל פה בבית המשפט ויכול לפטור הגעה, למרות שהוא נתון לחקירה נגדית במידת הצורך. ישנם מקרים בהם התצהיר הנדרש חייב להיות חתום על ידי נוטריון ולא על ידי עורך דין כלשהו, למשל בעת רישום עמותה אצל רשם העמותות.

צוואה נוטריונית היא אחת מארבע צורות הצוואה האפשריות וזו שעומדת באופן הברור ביותר בפני ערעורים והתנגדויות אפשריות. חתימה על צוואה נוטריונית אינה דורשת קיום עדים ומחייבת יום אישורים רפואיים במקרים בהם קיים ספק ביחס לכשירותו של כותב הצוואה לכתבה. עריכת הצוואה עצמה יכולה להתבצע על ידי הנוטריון כאשר הפרטים נמסרים על ידי כותב הצוואה בעל פה או לקבל אישור נוטריוני לאחר שנערכה בדרך אחרת.

הסכם ממון טרום נישואין הוא חוזה או הסכם כספי פיננסי בין בני זוג אשר מתכוונים להכנס בברית נישואים. הסכם זה מסדיר את מועדי המחויבות של בני הזוג ואופן חלוקת הנכסים בינם בעיקר במקרים של פרידה, ויכול למנוע סכסוכים עתידיים בין בני הזוג. הסכמי ממון טרום נישואין הם בעלי תוקף משפטי מלא כאשר הם נחתמים אצל נוטריון. עבור הסכמי ממון מסוגים אחרים, למשל בין בני זוג שנחשבים כידועים בציבור או כאלו שהם כבר נשואים, יש צורך לקבל אישור מבית המשפט לענייני משפחה בנוסף.

אישור נוטריון ליציאת ילדה או ילד חו”ל נדרשים הן על ידי משטרת הגבולות בכניסה וביציאה מהארץ והן במדינות רבות בעולם כדי למנוע מצבים של סחר בילדים ומצבים שבהם ילדים נחטפים מהורה שיש לו משמורת עליהם. התהליך כולל כמה שלבים בינם חתימה על נספחים קיימים של משטרת הגבולות, חתימה על הסכמת שני ההורים לנסיעה ותרגום נוטריוני של ההסכמות ומסמכים נדרשים נוספים לשפה שבה מדברים בארץ היעד.

ייפוי כח לבנק למשכנתאות הוא ייפוי כח בלתי חוזר שאותו יש דרישה לחתום רק דרך נוטריון. ייפוי כח בלתי חוזר הוא ייפוי כח שאין למייפה הכח את הסמכות לבטל לאחר מעמד החתימה, אלא אם כן התקיימו התנאים המפורטים בייפוי הכח, במקרה זה – החזר המשכנתא לבנק. ייפוי כח כזה נותן כח רב לבנק ודורש בדיקת נוטריונן קפדנית לוודא כי החותמים מבינים את מהות החתימה.

שכר נוטריון הוא קבוע ונקבע בתעריף נוטריוני המחייב את כל הנוטריונים בארץ התעריף מתעדכן אחת לשנה בתחילתה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. התעריף מכסה את כל שירותי הנוטריונים הניתנים ומפרט בדיוק את הסכומים אותם הנוטריון רשאי ומחויב לחייב את מקבל השירות ואינו ניתן למיקוח. נוטריון אינו רשאי לתת הנחות או לגבות סכומים הגבוהים מהתעריף עבור מתן השירותים.

צרו איתנו קשר עכשיו להצעת מחיר מהירה

שירותי נוטריון ניתנים לרב במשרדי הנוטריון. תושבי השפלה ורחובות ייהנו מקרבת המשרדים, דבר אשר יקצץ מאד את זמן העמידה בפקקים בדרך למשרדי הנוטריון. שירותים נוטריוניים ניתן לקבל גם מחוץ למשרד בתיאום מראש. ישנם שירותים נוטריוניים, דוגמת תרגום נוטריוני, שאותם ניתן לקבל באמצעות האינטרנט, ללא צורך בפגישת פנים עם פנים עם הנוטריון עצמו כיוון שהם אינם כרוכים באימות חתימה.

  ניתן ליצור איתנו קשר גם במייל [email protected]

   או בטלפון 051-55-33-400

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו במה אתם מעוניינים

  אימות חתימהייפוי כוח נוטריוניתרגום נוטריוניהסכם ממוןאפוסטילאישור העתק נאמן למקורצוואהתצהיר

  הערות במידה ויש

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או

  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון תרגום

  אודות נוטריון ברחובות

  שירותי נוטריון הם שירותי אימות חתימות ומסמכים. עו”ד אירנה פיין היא עורכת דין ונוטריונית, בעלת ניסיון רב של כשלושים שנה. במסגרת פעילותה היא צברה ניסיון רב בייעוץ משפטי אשר לעתים נדרש עוד לפני קבלת האימות הנוטריוני. זוג המתכוון להינשא ומעוניין לחתום על הסכם ממון טרום נישואין, לדוגמה, טוב יעשה אם ייעזר בשירותי נוטריון אשר יוכל לתת שירות מקיף הכולל את עריכת הסכם הממון על כל סעיפיו המשפטים אשר עשויים לכלול פריטים עליהם בני הזוג לא חשבו בעצמם וקשורים לסוגיות משפטיות מורכבות. חוזים נוספים, צוואות ומסמכים נוספים גם הם נכללים תחת אותם סעיפים הדורשים התייעצות עם עורך דין בעל ניסיון בתחום לפני החתימה וקבלת האימות הנוטריוני על החתימות והמסמך.

  בעבודתה כנוטריונית, עו”ד אירנה פיין תבטיח כי כל החותמים על המסמכים יבינו את דקויות המסמך עליו הם חותמים, גם אם הם דוברים שפה שאינה עברית או השפה שבה המסמך נכתב. חלק מתפקידו של הנוטריון במסגרת אימות החתימה הוא להבטיח את הבנת החותמים על המסמך. נוטריון הדובר שפות זרות יכול להבטיח כי החתימה והמשמעויות הנגזרות מהחתימה מובנות לכל אחד מהחותמים. משרד אירנה פיין פועל במספר שפות בינן רוסית, אוקראינית, צרפתית, ספרדית, רומנית ואנגלית ויכול להבטיח כי כל אדם הדובר את אחת מהשפות הללו יבין היטב את משמעות הדרים עליהם הוא חותם לפני החתימה.

   

  שירותי המשרד

  משרדי אירנה פיין נותנים שירותים נוטריונים רבים: אימות חתימות, אישור תרגומים, שירותי אפוסטיל, אישור הסכמים דוגמת הסכמי ממון בין בני זוג, צוואות, ייפויי כוח שונים ותצהירים. השירות ניתן במגוון שפות: עברית, רוסית, רומנית, אוקראינית, אנגלית צרפתית וספרדית.
  נוסף על שירותים נוטריוניים, משרדה של אירנה פיין נותן שירותי ייעוץ משפטי בכל הנוגע להתרת נישואין, עריכת צוואות, עריכת הסכמי ממון, תביעות אבהות ועוד תביעות והסכמים בנושאים הקשורים בדיני משפחה. משרדי אירנה פיין מקפידים על טיפול אישי, מסור ודיסקרטי כמתבקש בתחום רגיש ומורכב זה.

  המיקום שלנו ברחובות

  כתובת המשרד: אחד העם 1 ברחובות, רחוב מקביל לרחוב הרצל, בין תחנת המשטרה וקניון עופר. ניתן להיעזר במפה לצורך הגעה קלה.
  אוטובוסים סמוכים: 15, 15א, 26,26א, 27, 28, 36, 37, 38, 40, 166, 174, 201, 204, 205, 226, 273, 274, 282, 301, 326, 367, 371, 377.

  שעות פעילות

  ימי א-ה

  09:00 – 18:00 בתיאום מראש

  יום שיש – סניף תל אביב בתיאום מראש

  צור קשר

  כתובת: אחד העם 1, רחובות

  טלפון: 051-55-33400

  דוא”ל:[email protected]

  נוטריון ברחובות

  ייפוי כח ברחובות

  ייפוי כח הוא אחד מהשירותים הנוטריוניים הניתנים במשרד אירנה פיין. ייפוי כח נדרש במקרים רבים לעתים באותה המדינה ולעתים בין מדינות שונות. ישנם ייפוי כח, גם אם הם נדרשים לשימוש במדינת ישראל, הדורשים אישור נוטריון, ובפרט אישור כח בלתי חוזר ייפוי כח כללי. בייפוי כח בלתי חוזר, החותם על מתן ייפוי הכח אינו יכול לחזור בו מהחתימה מרגע שאומתה על ידי נוטריון, למאת מצבים בהם הייפוי משתנה או מבוטל תוך הסכמת מיופה הכח, וכאשר השינוי או הביטול מתבצעים גם הם באמצעות נוטריון. הדוגמה הטובה ביותר לייפוי כח מסוג כזה הוא ייפוי כח הניתן לבנק המשכנתאות בעת חתימה על הלוואת משכנתא.

  ייפוי כח להלוואת משכנתא ברחובות

  כיוון שהלוואת המשכנתא ניתנת לשנים ארוכות והיא הלוואה המסוכנת לבנק, הבנק ממשכן את הדירה עד לקבלת החזר על הלוואת המשכנתא. בזמן שהדירה ממושכנת, הבנק יכול, בתנאים מסוימים, לפעול על מנת להבטיח את השקעתו. למשל, במידה ולוקח הלוואת המשכנתא אינו עומד בתנאי ההחזר רשאי הבנק להעמיד את הדירה למכירה פומבית במטרה להחזיר לעצמו את יתרת ההלוואה שניתנה. הלוואה מסוג כזה היא הלוואה בלתי חוזרת כיוון שהחותם אינו יכול לחזור בו מהחתימה לבנק עד שלא סיים להחזיר את הלוואת המשכנתא.

  ייפוי כח כללי ברחובות

  סוג שני של ייפויי כח הדורשים אימות נוטריוני הם ייפויי כח כלליים. בייפוי כח מסוג זה אדם אחד נותן לאדם שני את הזכות לפעול בענייניו ללא הגבלה, למעט הגבלות המפורטות במדויק במסמך ייפוי הכח. סוג זה של ייפוי כח נפוץ במקרים בו, לדוגמה, החותם מרותק למיטתו מפאת מחלה מתמשכת או גיל ומעוניין לאפשר לאדם אחר לנהל את ענייניו. ייפוי כח כזה נותן בידיו של מיופה הכח זכות לפעול כראות עיניו בענייניו ורכושו של אחר והמחוקק ראה לנכון לדרוש כי נוטריון יוודא כי החותם מודע למשמעות החתימה ולכוח הניתן בידיו של מיופה הכח.

  ייפוי כח בין ארצות

  סוג שלישי של ייפוי כח להם נדרש אימות נוטריוני הם ייפוי כוח הנדרשים לצורך שימוש במדינה זרה. אם, לדוגמה, אדם בא לייצג אדם אחר בעניין משפטי, מדיני או עסקי במדינה זרה – עליו להציג ייפוי כח במדינה זו.  אם אין דרישה לאימות החתימה על ידי נוטריון, המדינה הזרה תדרוש את תרגום ייפוי הכח לשפה המקובלת במדינה הזרה וחתימה נוטריונית על ייפוי הכח ותרגומו, וכן קבלת חותמת אפוסטיל מבית המשפט ומשרד המשפטים על מנת לוודא כי הנוטריון הוא אכן נוטריון מוסמך על ידי מדינת ישראל לתת שירותים נוטריונים. ישנן מדינות אשר אינן חתומות על האמנת האג. מדינות אלו ייתכן ויידרשו אימות מסוג שונה על ייפוי הכח ויש לברר לגבי מדינת היעד בכל מקרה לגופו.

  דוגמאות למקרים נפוצים בהם נדרש תרגום נוטריוני ברחובות

  ישנם מקרים רבים בהם תרגום נוטריוני נדרש, כאן ננסה לתת דוגמאות למספר מקרים נפוצים.

  תרגום נוטריוני ברחובות של תעודות המעידות על לימודים

  אחד הכיוונים אליהם צועדים במאה העשרים ואחת היא פתיחת הגבולות בין המדינות ומעבר קל לתקופות קצובות, למשל לצורך לימודים. קיימות תוכניות רבות של חילופי סטודנטים, ביצועי פוסט דוקטורט במדינה זרה, תוכניות בחו”ל המיועדות לסטודנטים זרים, מסלולי הכשרה וכדומה. ישנם מקצועות בהם סף הקבלה ללימודים בארץ שולח רבים המעוניינים ללמוד מקצוע מסוים לחו”ל, לדוגמה רפואה. במקצועות אחרים, תחום הלימודים המבוקש חזק מאד במדינה זרה, למשל לימודי עיצוב באיטליה, והאדם מבקש ללמוד במסלול הלימודים הטוב ביותר למקצוע המבוקש. במקרים אחרים, הלימודים פותחים פתח והזדמנות להכיר ולחוות תרבויות נוספות ואזורים חדשים בעולם.

  כאשר אדם בוחר ללמוד לימודים בחו”ל, יהיה עליו להתקבל ראשית למוסד הלימודים ולקבל אישור מהמדינה בה הוא מעוניין ללמוד על שהות ממושכת בתחומה: ויזת סטודנט עם או בלי אישור עבודה. לעתים, ירצה אותו אדם להגיש בקשה לקבלת מלגה וגם לצורך כך יהיה עליו להציג תעודות המעידות על לימודים קודמים: גיליונות ציונים, תעודת בגרות, תעודות המעידות על קבלת תואר, או סיום קורסים כאלו ואחרים. בכל המקרים האלו, לפני הצגת התעודות הרלוונטיות יהיה צורך לתרגם את התעודות הללו לשפה המדוברת במדינה בה אותו אדם מתכוון ללמוד. אם לדוגמה, המחשבה היא ללכת ללמוד לימודי רפואה ברומניה, יש צורך לתרגם בתרגום נוטריוני ברחובות את תעודת הבגרות וגיליון הציונים שלו לשפה הרומנית.

  מדינות רבות יידרשו בנוסף על התעודות גם חותמות אפוסטיל ממשרדי הממשלה הרלוונטיים ובתי המשפט המעידים כי התעודות לגיטימיות, חוקיות ואינן מזויפות וכי גם התרגום שנעשה על ידי הנוטריון הוא מוכר על ידי מדינת ישראל. לעו”ד אירנה פיין אישור ואסמכה כנוטריונית מוכרת על ידי מדינת ישראל וככזו היא זכאית לקבלת חותמת אפוסטיל מבית המשפט, ולמעשה ממשרד המשפטים הישראלי.

  תרגום נוטריוני של תעודות המעידות על המצב המשפחתי

  בישראל הנישואים היחידים האפשריים הם נישואים דתיים. ישראל היא המדינה המערבית היחידה בה נישואים אזרחיים אינם אפשריים. כתוצאה מכך, ישנם זוגות רבים אשר בוחרים לא להינשא כלל או להינשא בחו”ל ולהירשם כנשואים בארץ לאחר חזרתם. לא כל מדינה מאפשרת לזוג תיירים להינשא בתחומה ולכל מדינה חוקים שונים בנושא, אך כל אחת מהמדינות דורשת לכל הפחות מסמכים המוכיחים את הסטאטוס המשפחתי של בני הזוג שבאים להינשא בתחומה. אם בני הזוג היו אזרחי אותה המדינה, למדינה היה רישום של ההיסטוריה והסטאטוס המשפחתי שלהם. כיוון שמדובר בזוג ישראלים – למדינה בה הם בוחרים להינשא אין רישום והם נאלצים להסתמך על רישום ותעודות שהונפקו בארץ אחרת, לדוגמה ישראל.

  ישנן מדינות, דוגמת ארה”ב, אשר יסתפקו בתצהיר משפטי על פיו הם רווקים ופנויים להינשא אחד לשני אולם מרבית המדינות בהן הדבר מתאפשר דורשות הוכחה נוספת דוגמת תמצית רישום ממשרד האוכלוסין וההגירה. תמצית זו כוללת פרטים לגבי המצב המשפחתי כמו גם פרטים אישיים דוגמת כתובת ואפילו היסטוריית שינוי שמות, באם כזו התרחשה.

  במידה ואחד או שני בני הזוג הם בעלי היסטוריה קודמת של קשרי נישואין ובריתות אזרחיות, יהיה עליהם להציג מסמכים נוספים – בכל המדינות, כולל בארה”ב. המסמכים והתעודות אותן יצטרכו להציג תלויות במצבם המשפחתי: גרושים יצטרכו להציג תעודות נישואין וגירושין קודמות, אלמנים – תעודות פטירה. במידה ואחד מבני הזוג אינו בגיל החוקי להינשא במדינה בה בחרו בני הזוג להינשא, ייתכן ויהיה עליהם להמציא גם אישור חתום ומאומת של ההורים לנישואיהם או תצהיר שת רופא המעיד על מצב הריון. בנוסף, ישנן מדינות הדורשות הצגת תעודת לידה כהוכחה לגיל הנישאים המיועדים.

  על כל התעודות הללו להיות מוצגות בשפה המקובלת במדינה בה בני הזוג בוחרים להינשא, ולאחר שעברו אימות ואישור נוטריוני.

  חותמות אפוסטיל לתעודות

  מרבית המדינות הדורשות הצגה של תעודות רשמיות ממדינה אחרת, יסתפקו בתרגום נוטריוני של התעודה וחותמת אפוסטיל מבית המשפט, זו של משרד המשפטים. חותמת זו נותנת תוקף בינלאומי לתעודה ומאשרת כי הנוטריון שחותמתו מופיעה על התרגום הוא נוטריון מוכר ורשמי של מדינת ישראל. חותמת נוטריון היא בעלת משמעות משפטית ובכך שהמדינה מגבה את החתימה היא למעשה מעניקה לחותמת סמכות מדינית ומעידה כי מקובל גם על המדינה כי התרגום נאמן למקור.

  מרבית המדינות מסתפקות בהצגת חותמת אפוסטיל זו אולם ישנן מדינות הדורשות חותמות אפוסטיל נוספות על מנת לוודא כי המסמכים המקוריים שתורגמו הם מסמכים חוקיים ורשמיים של המדינה. לרב, חותמת אפוסטיל של משרד החוץ בירושלים מעניקה את האישור הזה אולם ייתכן ויש לקבל חותמת אפוסטיל ממשרדי ממשלה אחרים לגבי תעודות מסוימות: תעודות המעידות על השכלה ממשרד החינוך, תעודות גירושין ממשרד הדתות וכדומה.

  לנוטריון וע”וד אירנה פיין ניסיון וידע ובמשרדה יוכלו לייעץ לזוג הבא להינשא אילו חותמות אפוסטיל נדרשות לו על מנת לאמת את מסמכיו, בהתחשב במצב המשפחתי המסוים של בני הזוג ובמדינה בה הם מתכוונים להינשא. היכרות משרדנו עם הנהלים הקיימים במדינות השונות מאפשרת מתן ייעוץ שיחסוך לבני הזוג טרחה והוצאה רבה לאחר מכן, במידה והמסמכים והתעודות שהציגו לא יתקבלו לאחר נסיעתם לחו”ל.

  תרגום נוטריוני של תעודות ומסמכים ברחובות לצורך הסדרת מעמד אזרחי

  בארץ נמצאים, גרים ופועלים לא מעט עובדים זרים אשר עליהם להסדיר את מעמדם האזרחי ולזכות באישורי עבודה, תעודת תושב קבע או אזרחות במידה והם מעוניינים להימנע מהליכי גירוש מהארץ. נוסף על עובדים זרים, ישנם גם אנשים שאינם יהודים אך עדיין מעוניינים לגור בארץ דרך קבע אם כפועל יוצא של עיסוקם והשקעותיהם או כבני זוג של ישראלים. כל מי שמעוניין להסדיר את מעמדו האזרחי בארץ, נאלץ להתמודד עם תהליך ארוך וממושך מול משרד הפנים במהלכו הוא נדרש להציג מסמכים רבים ושונים: תעודות לידה של בני משפחה מדרגה ראשונה, תעודות יושר, תעודות השכלה והכשרה מקצועיות, מסמכים ומכתבים המעידים על הקשר הזוגי אם זו הסיבה למעבר וכדומה.

  על מנת שמשרד הפנים יקבל מסמכים אלו כמסמכים חוקיים וקבילים לתהליך הסדרת המעמד, יש לתרגם את כל המסמכים הללו שהופקו בארצות ובשפות שונות – לעברית. על התרגום להיות מאושר באישור תרגום נוטריוני על מנת שמשרד הפנים יקבל את המסמכים הללו ויתייחס לתוכנם.

  נוטריון באזור רחובות

  ישנם מצבים בחיים בהם אין ברירה אלא להתנהל מול רשויות מדיניות ומוסדיות: מערכות החינוך והרפואה, משרד הפנים או רשויות המסים. במקרים רבים, התנהלות שכזו דורשת התמצאות מקצועית והיכרות עם התהליכים והבירוקרטיה המתלווה לתהליכים כאלו. אם מדובר על הוצאת דרכון חדש, קרוב לוודאי שלא נזדקק לעזרתם של מומחים אך כאשר מדובר בתהליכים מעט יותר מורכבים כמו תהליך הסדרת המעמד האזרחי, הגשת תביעה המבוססת על פסק דין שניתן בארץ אחרת, קבלת אישור נשואים אזרחיים בארץ זרה וכדומה – ליווי מקצועי משפטי לרב נדרש, ושירותי נוטריון בתרגום מסמכים בעלי אופי מדיני או משפטי וודאי נדרשים.

  האם ניתן לשלב בין שירותי נוטריון וליווי משפטי?

  נוטריון הוא במהותו ראשית וקודם לכל – עורך דין. רק עורכי דין בעלי ניסיון עתיר שנים יכולים להגיש בקשה לקבלת אסמכה מהמדינה כנוטריונים, שלהם אפשרות לבצע שירותים נוספים ייחודים. קחו לדוגמה שני סוגי שירותים שנוטריונים יכולים לספק מעבר לאלו שיכול לספק עורך דין רגיל, שאין לו אסמכה כנוטריון: אימות צוואה ברשות וחתימה על הסכמי ממון טרום נישואין. בשני המקרים הללו רצוי להיוועץ בעורך דין לצורך עריכת המסמך שעליו בסופו של דבר יש לחתום בנוכחות נוטריון. במקרה הראשון מדובר על צוואה ובמקרה השני מדובר על הסכם ממון טרום נישואין (הסכמי ממון אחרים יש לאשר בנוסף בבית המשפט לענייני משפחה).

  אם מעוניינים לרשום צוואה ללא עדים, ניתן לעשות זאת רק כצוואה בפני הראשות: רשם הצוואות, בית המשפט וכדומה. נוטריון נכלל מבחינת החוק תחת ההגדרה של “ראשות” – כלומר ניתן לחתום בפניו על צוואה גם ללא עדים. לצוואה כזו תוקף משפטי חזק וקשה מאד לערער על הכתוב בה. גם הסכמי ממון ניתן לאשר בבית המשפט לענייני משפחה, אולם אם מדובר בזוג המתכוון להינשא ועדיין לא עשה זאת – אישור ההסכם ניתן להיעשות גם על ידי נוטריון.  בשני המקרים הללו תפקיד הנוטריון סובב בעיקר סביב החתימה על המסמך המוגמר. עליו לוודא כי כל הצדדים החותמים מבינים את משמעות החתימה ואת הכתוב במסמך. ייתכן שיהיה על הנוטריון לתרגם עבור אחד החותמים את תוכן המסמך (הצוואה או הסכם הממון) אך תפקידו כנוטריון אינו כולל את עריכת המסמך או ייעוץ משפטי לגבי תוכנו של המסמך. במקרה זה, ניתן לשלב בין ניסיוני המקצועי של הנוטריון כעורך דין ולקבל את הייעוץ המשפטי הנדרש לצורך עריכת המסמכים ותוכנם ואת שירותיו כנוטריון באימות החתימה עליהם.

   

  שירותי נוטריון באזור רחובות הקשורים למסמכים

  שירותי נוטריון סובבים סביב מספר תחומים. ראשית, הם אמונים על אימות מסמכים. לדוגמה, אם אתם מעוניינים להירשם ללימודים בחו”ל בשתי אוניברסיטאות שונות כאשר כל אחת דורשת מכם שתציגו תעודות תואר קודם וגיליונות ציונים  מתורגמים וחתומים ע”י נוטריון לשפה  האנגלית או הרלוונטית לכל אחד מהאוניברסיטאות – תידרשו לשירותי נוטריון באזור רחובות. נוטריון יכול לתרגם מסמכים ותעודות ולתת להם אישור רשמי כי התרגום נאמן למקור. כאן, תוכלו להמשיך להחזיק בתעודות המקוריות שכתובות בעברית ולשלוח לכל אחת מהאוניברסיטאות אליהן נרשמתם את התרגום המאושר על ידי הנוטריון כדי שישמש בתהליכי הקבלה. כיוון שמדובר באוניברסיטאות זרות, הנוטריון יוכל לספק עבורכם שירות נוסף – החתמת אישור התרגום בחותמת אפוסטיל, חותמת אשר נותנת תוקף בינלאומי לאישור הנוטריון בכך שהיא מאמתת את אסמכת הנוטריון מול הרישומים במשרד המשפטים: כלומר, מאשר כי מדינת ישראל מכירה בנוטריון כנוטריון שרשאי לתת אישור תרגום שכאלו.

  שירות נוסף הקשור למסמכים הוא אימות “העתק זהה למקור”. לעתים, גם בארץ, יש צורך להציג תעודות מקוריות. אם בעל התעודה או המסמך המקוריים רוצה להציג העתק או צילום ולא את התעודה המקורית ממש, יהיה עליו לקבל אישור מנוטריון כי מדובר בהעתק נאמן למקור.

  שירותי נוטריון מומלץ ברחובות הקשורים לאימות חתימות

  כבר הזכרנו כי נוטריון יכול לאמת צוואה או הסכם ממון טרום נישואין, אך נוטריון יכול לאמת עוד סוגים רבים ושונים של חתימות. לדוגמה, ניתן לאמת דרך נוטריון תצהירים משפטיים, הסכמים וחוזים, ייפויי כח ועוד. לצורך קבלת משכנתא, לדוגמה, יש צורך לחתום על ייפוי כח בלתי חוזר לבנק המשכנתאות. ייפוי כח כזה מאשר כי לבנק את הזכות למכור את נכס הנדל”ן שרכשתם במידה ולא תעמדו בדרישת החזרי המשכנתא. כיוון שמדובר באינטרס של הבנק ולא שלכם, על ייפוי הכח הזה להיות ייפוי כח בלתי חוזר כלומר ייפוי כח שאינכם יכולים לחזור בכם לאחר החתימה ולבטל אותו. ייפוי כח כזה, הבנקים למשכנתאות ידרשו חתימה ואימות של נוטריון על מנת שיקבל תוקף משפטי קשיח. שירותי נוטריון באזור רחובות יכולים להציע שירות זה בנוחות ליד מקום העבודה או המגורים וללא פקקים מיותרים.

  שירותים נוספים המסופקים על ידי נוטריון באזור רחובות

  ישנם שירותים נוספים שנוטריון באזור רחובות פארק המדע יכול לספק ללקוחותיו כמו מתן אישור חיים, לדוגמה. אישור חיים נדרש כאשר אדם נדרש להוכיח למדינה זרה כי הוא עדיין בין החיים. קחו לדוגמה אדם שזכאי ומקבל קצבה ממדינה זרה. אדם כזה יידרש להוכיח לאותה המדינה הזרה מעת לעת כי הוא עדיין בין החיים ומתוקף כך זכאי להמשיך ולקבל את הקצבה. כדי להמשיך ולקבל את הקצבה יהיה עליו לשלוח לגורמים הרלוונטיים במדינה ממנה הוא מקבל את הקצבה אישור חיים, לרב אחת לשנה. ניתן להוציא את האישור בשפה העברית, לתרגם אותו בתרגום נוטריוני ולאשר בחותמת אפוסטיל או להוציא את אישור החיים בשפה הנדרשת במדינה הזרה: אנגלית, צרפתית, רוסית, רומנית, אוקראינית, ספרדית וכדומה.

  שירות נוסף הוא אישור רשימת מצאי או העדת מסמך  סחיר. גם שירותים אלו ניתנים על ידי נוטריון באזור רחובות.

  עלויות שירותי נוטריון באזור רחובות

  שירותי נוטריון קבועים בחוק ומפורסמים על ידי משרד המשפטים בינואר מדי שנה. עדכון התעריף הקבוע נעשה בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן. התעריפים לשירותי הנוטריון הם קבועים, דהיינו – הנוטריון אינו רשאי לגבות מעבר לקבוע בתעריפים אלו ואף אינו רשאי לתת הנחה על התעריף הקבוע במחירון.

  התעריף מוגדר בהתאם לשירותי הנוטריון הניתנים. ישנם שירותים דוגמת אישור תרגום נוטריוני ואישור צילומי מסמכים בהם התערי נקבע על פי אורך המסמך או מספר המילים שבו. התעריף אינו זהה לכל המילים במסמך אלא משתנה בהתאם לאורך המסמך – לדפים או קבוצת המילים הראשונה התעריף יהיה גבוהה יותר ובמידה ומדובר במסמך ארוך במיוחד, מעל לאלף מילים, התעריף ירד לאחר אלף המילים הראשונות. התעריף קבוע לכל קבוצה בת מאה מילים או חלקן. משמעות הדבר היא כי במידה ומדובר בתרגום של, למשל, 54 מילה התשלום יהיה זהה לתרגום של 100 מילה. במידה ומדובר בתרגום של 765 מילה, התעריף יהיה זהה לתרגום 800 מילה.

  שירותים שאינם נוגעים במסמכים מוגדרים לרב בהתאם למספר החותמים או לסכומים המוגדרים במסמך (בהעדת מסמך סחיר). נוסף על התעריפים הקבועים הללו מוגדרים תעריפים קבועים לקבלת עותקים נוספים על שירותים שניתנו למסמך מסוים, תעריף עבודה מחוץ למשרדי הנוטריון ומחוץ לשעות פעילות המשרד וכן תעריף תרגום כחלק מתהליך אימות חתימה – למשל לצורך תרגום צוואה לשפה המדוברת על ידי החותם על הצוואה או תרגום הסכם בין שותפים ממדינות שונות.

   

  משרד נוטריון

  כל אזרח במדינה דמוקרטית צריך להכיר את תפקידו של הנוטריון ומוזמן ליצור קשר עם נציגי משרדנו . נוטריון רשאי לאמת כל חתימה על מסמך ואנו במשרד מלווים לקוחות תוך מתן אישור על כך שהחתום במסמך על שם זולתו אכן מוסמך לכך.

   

  על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים, נציגי המשרד מוסמכים לאשר נכונות העתק ונכונות תרגום של מסמך. דרכנו תוכלו לקבל ולאשר כל סוג של תצהיר והצהרה, לקבל אישור חיים על פלוני ולאשר את נכונותה של רשימת מצאי. אנו בקיאים בשירותי עריכת מסמך סחיר ומוסמכים להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין. בנוסף, לקוחות פרטיים מגיעים למשרדנו כדי לתאם שירותי נוטריון של אימות הסכמי ממון בין בני זוג, הנחתמים לפני הנישואין. כל נוטריון של משרד עורכי דין אירנה פיין יכול לאשר עשיית צוואה ולעמוד לרשותכם לטובת רישום “צוואה בפני רשות” – בדיוק כשם שמוסמך לכך שופט.

   

  מי כשיר לכהן כנוטריון?

  מוסד הנוטריון הוא אחד הרכיבים החשובים ביותר של מערכת המשפט. אנו במשרד עורכי דין ונוטריונים אירנה פיין מבינים את גודל המעמד, מתחייבים להקפדה על כללי האתיקה ועומדים תחת פיקוח ובקרה של משרד המשפטים. לפי החוק בישראל, אדם כשיר לכהן כנוטריון רק במידה והוא עומד במספר קריטריונים. עליו להיות אזרח ישראל, חבר מוכר בלשכת עורכי הדין ובעל ניסיון מעשי של 10 שנים לפחות.

   

  איך מגישים מסמך משפטי לרשות ציבורית בחו”ל?

  משרד עורכי אירנה פיין מספק שירות מהיר ואישי בכל תחומי העיסוק הנוטריוניים, לרבות אפוסטיל ותרגומי מסמכים משפטיים בכל השפות. אמנה בינלאומית שנחתמה בהאג ובה חברה גם ישראל קובעת כי עובד ציבור ישראלי יכול לאשר שמסמך נוטריוני מסוים נחתם על ידי נוטריון ישראלי מוסמך. כתוצאה מכך, דרכנו תוכלו לקבל אישור הניתן על ידי רשות מוסמכת של המדינה ולהגיש למדינות זרות תעודות ציבוריות כגון תעודת נישואין, תעודת לידה וכדומה.

   

  צרו קשר עוד היום עם נציגי המשרד. לרשותנו שילוב נדיר בין ניסיון, מיומנות ומקצועיות ואנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת הלקוחות המרוצים.

  נשמח לענות על שאלות נוטריון ברחובות

  אנחנו נותנים שירותי נוטריון נוספים במשרדנו ברחובות: אימות חתימה על ייפוי כוח לבנק למשכנתאות, אימות חתימה על ייפוי כוח כללי, תצהירים נוטריונים, אימות והכנת הסכם ממון, אישור נוטריוני העתק מתאים למקור, אישורי חיים, אישור צוואה בפני נוטריון, שירות נוטריון לצורך אישורי אפוסטיל.

  כל אישור נוטריון לפי צורכי הלקוח ובהתאם לחוק הנוטריונים

  נוטריון ברחובות- משרדנו מתמחה במתן שרותים נוטריונים מכל סוגיו: שרותי תרגום נוטריוני: תרגום נוטריון לתעודת פטירה, תרגום נוטריון לתעודת לידה, תרגום נוטריון לתעודת נישואין, תרגום נוטריון למסמכי גירושין, תרגום נוטריון לתעודת שחרור מצה”ל, תרגום נוטריון לחוזים והסכמים, תרגום נוטריון לרישיון עסק, תרגום נוטריון לתעודת עוסק מורשה, תרגום נוטריון לתיק במס הכנסה, תרגום נוטריון לתיק במע”מ, תרגום נוטריון להחלטות של תאגיד משפטי, תרגום נוטריון למסמכים עסקיים, תרגום נוטריון לרישיון נהיגה, תרגום נוטריון לתעודה רפואית, תרגום נוטריון לתעודת זהות, תרגום נוטריון לדרכון ועוד.

   notary


  Русский нотариус
  Український нотаріус
  Notar român
  Notario español
  Notaire français
  English Notary

  שפות תרגום נוטריון 

  נוטריון רוסית ברחובות
  נוטריון אוקראינית ברחובות
  נוטריון רומנית ברחובות
  נוטריון ספרדית ברחובות
  נוטריון צרפתית ברחובות
  נוטריון אנגלית ברחובות

  כתובות נוטריון ברחובות

  משרדי נוטריון ברחובות:
  רחוב אחד העם 1
  בניין לב רחובות
  קומה א משרד 122
  051-55-33-400

  הבהרה משפטית: תוכן האתר מובא לאינפורמציה כללית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי הניתן ע”י עורכי דין ו/או תחליף לו. הסתמכות עליו באחריות המשתמש בלבד. אין בשימוש באתר ליצור יחסי עו”ד ולקוח.

  אילו שרותים נוטריון אנחנו מספקים?

  תרגום נוטריוני, אימות חתימה נוטריוני, ייפוי כוח נוטריונים, שרותי אפוסטיל , הסכמי ממון וצוואות, תצהירים נוטריונים ועד. כנסו לאתר לרשימה המלאה

  כמה עולה נוטריון?

  נוטריון עובד לפי מחירי משרד המשפטים בלבד. כנסו לאתר לקבלת המחירון

  איפה אתם נותנים שרותי נוטריון?

  שרותי הנוטריון שלנו ניתנים בכל הארץ צרו איתנו קשר וניתן לכם תשובה מדויקת

  מה זמני העבודה של הנוטריון?

  זמן העבודה תלויים בבקשה זה יכול להיות בן כמה דקות לכמה ימים צרו איתנו קשר ונעזור לכם

  תפריט נגישות

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400