תרגום נוטריוני רוסית

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

שירותי נוטריון ברחובות הם ברובם שירותים הסובבים סביב מסמכים וחתימות. כאשר מדובר בחתימה, על הנוטריון לוודא כי החותם מבין את תוכן המסמך, גם אם החותם דובר שפה שאיננה שפת המסמך, למשל רוסית. כאשר מדובר על תרגום מסמכים ותעודת נוטריוניים, חשוב כי הנוטריון יהיה בקיא בשפה אליה או ממנה המסמך צריך להיות מתורגם, להבין את המסמך המקורי שאותו הוא אמור לאמת מול צילום או לערוך מסמכים בשפה שונה מעברית. כיוון שבארץ בכלל ובאזור רחובות בפרט ישנה אוכלוסייה גדולה של דוברי רוסית, נוטריון ברחובות רוסית הוא שירות נדרש לחלקים גדולים מאוכלוסיית דורשי השירותים הנוטריוניים שם. הידע וההיכרות המשפטית של נוטריון ברחובות הנותן שירותים ברוסית עם מערכת המשפט הישראלית מאפשרת קבלת החלקים הטובים משני הצדדים – גם יכולת לתקשר בשפה נוחה, רוסית וגם ניסוח מסמכים וחוזים בשפה משפטית תקפה ומקובלת על מערכת המשפט הישראלית והמוסדות הרשמיים במדינה.

מחירן נוטריון 2020 – אישור נכונות של תרגום:

עד 100 מילים ראשונות 211 ש”ח

לכל 100 מילים נוספת או חלק מהן עד 1000 מילים 167 ש”ח

העתק נוסף לאותו תרגום  66 ש”ח

אישור לשפה זרה תוספת של 89 ש”ח

המחירים לא כוללים מע”מ

ניתן לשלוח את המסמכים במייל

תרגום נוטריון לרוסית לפני חתימה

עולים חדשים מרוסיה לארץ ישראל נתקלים בקשיי שפה רבים. כאשר מדובר על ניסוחים מפולפלים ומשפטיים, כאלו שגם אם הם היו דוברים עברית על בוריה מרבית האנשים ללא הכשרה משפטית נרחבת מתקשים להבין, קשיי השפה הופכים להיות מכשול כמעט בלתי עביר וללא שירותי נוטריון מתאימים הם עלולים למצוא את עצמם חותמים על הסכמים וחוזים, צוואות ותצהירים – ללא הבנה אמתית של הכתוב בהם. חתימה שכזו עלולה לגרום לכך שבעת הצורך, כאשר אותו הסכם או מסמך יופעל, הם עלולים למצוא את עצמם ניצבים בפני דרישה שעליה הם חתומים – אך כלל לא היו מודעים אליה או אל השלכותיה בעת החתימה.

כדי למנוע בעיות כאלו, אימות חתימה נוטריוני ברחובות רוסית יהיה צעד נבון. במסגרת תפקידו כמאמת החתימה, על הנוטריון לוודא כי החותמים כולם מבינים את תוכן המסמך עליו הם עתידים לחתום ואת השלכותיו. במידה והחותם דובר רוסית – הנוטריון יתרגם עבורו את המסמך ויסביר לו, ברוסית, את תוכנו. באופן זה, כאשר חותמים על המסמך מתקיימים שני דברים:

 1. לא נוצר מצב בו אחד החותמים אינו מבין על מה הוא חתם
 2. התוקף המשפטי של החתימה מתחזק כיוון שלא ניתן לטעון בדיעבד שהחותמים לא הבינו על מה הם חתמו.

שירותי נוטריון ברחובות רוסית המתאימים במיוחד לעולים חדשים

בין השירותים הנפוצים שנוטריון ברחובות רוסית יכול להציע ללקוחותיו נמצא תרגום נוטריוני של מסמכים לעברית ולרוסית. אם אדם מגיע עם, לדוגמה, פסק דין שבו נקבע כי הוא בעל המשמורות היחיד על ילדים מקשרים קודמים שהסתיימו, תרגום פסק הדין מרוסית לעברית יאפשר לעשות בפסק הדין שימוש גם בארץ. בכיוון ההפוך, אם עולה חדש מרוסיה הקדיש משהו בצוואתו לבן משפחה שנותר ברוסיה, תרגום צו הירושה לרוסית יאפשר להוציא את הצוואה לפועל ברוסיה. ישנם מסמכים רבים נוספים הדורשים תרגום לעברית כדי שיקבלו תוקף משפטי בארץ, כשה שאפשר לעשות בו שימוש: תעודות המעידות על השכלה או מקצוע, למשל תעודת הסמכת רופא.

אישור חיים גם הוא שירות הנדרש לעולים חדשים מרוסיה. אם הם זכאים לקבל קצבה, יהיה עליהם לשלוח מדי שנה לגורם המעניק את הקצבה ברוסיה אישור חיים המעיד על כך שהם עדיין חיים ועדיין זכאים לקבל את הקצבה.

שירותים נוספים המתאימים במיוחד עבור עולים חדשים מרוסיה דווקא אצל נוטריון ברחובות רוסית הם, לדוגמה, חתימה על הסכם ממון טרום נישואין או על אישור צוואה. כיוון שהסכמים אלו נערכים בארץ ואמורים לצאת לפועל בארץ, הרי שראוי ורצוי כי הם יכתבו בשפה העברית. על מנת שיקבלו תוקף חוקי, יחד עם זאת, קיים הצורך לוודא כי החותמים מבינים את המשמעות של המסמכים עליהם הם חותמים בשפה הנוחה להם – ברוסית. נוטריון ברחובות רוסית יכול לבצע את התרגום הזה עבורם במסגרת מתן השירות. הוא גם יכול להשתמש בידע הרב שיש לו וניסיוני כעורך דין על מנת לנסח את הסכם הממון טרום נישואין או את הצוואה בדרך משפטית הולמת, כזו שתכסה את על הפינות ואז לתרגם עבור החותמים את תוכן המסמכים עליהם הם חותמים לשפה הרוסית.

שירותי נוטריון ברחובות רוסית המתאימים במיוחד למבקשי שירות ברוסיה או לאלו הנוסעים לרוסיה לתקופה ארוכה

תרגום נוטריוני לרוסית נדרש לא רק עבור עולים חדשים שמסמכיהם המקוריים כתובים בשפה הרוסית והם נדרשים לתרגם אותם בתרגום נוטריוני לעברית, שירותים אלו נדרשים גם בכיוון ההפוך כאשר ישראלים מבקשים לעבור תהליכים רשמיים ברוסיה. אם, לדוגמה, אדם מבקש להינשא בנישואים אזרחיים ברוסיה, יהיה עליו להציג מסמכים שונים לפקידי רשם הנישואים ברוסיה בשפה הרוסית מסמכים אלו יעידו על גילו (תעודת לידה) ומצבו המשפחתי (תמצית רישום ממשרד האוכלוסין, תעודות נישואין קודמות, תעודות גירושין, תעודות פטירה וכדומה). יכול להיות שיידרש לו אישור מההורים, כאשר מדובר באדם צעיר במיוחד. על כל המסמכים הללו להיות מתורגמים לרוסית בתרגום נוטריוני וחתומים בחותמת אפוסטיל על מנת לקבל תוקף בינלאומי ולאפשר להם להיות מוכרים ברוסיה.

גם אם אדם מבקש לעבור לגור ברוסיה, בין אם מדובר על מגורים קבועים (הגירה) או זמניים, למשל לצורכי עבודה או לימודים – הוא יידרש להציג מסמכים רשמיים למוסדות הרוסיים השונים: תעודות המעידות על השכלה ומקצוע, גיליונות ציונים, תעודות יושר וכיוצא בזה. על כך המסמכים הללו להיות מתורגמים בתרגום נוטריוני לרוסית וחתומים בחומת אפוסטיל. שירותי נוטריון ברחובות רוסית יכולים לספק את השירותים הללו.

שירותי אפוסטיל נוטריון ברחובות רוסית

שירותי תרגום נוטריוניים, הם חצי מהסיפור. כדי שלתרגום הנוטריוני יהיה תוקף חוקי גם בארץ אליה המסמך מיועד יש צורך להחתים את התרגום בחותמת אפוסטיל, לעתים יותר מאחת. חותמת אפוסטיל של בית המשפט ברחובות היא חותמת שמשווה את החותמת והחתימה של הנוטריון לאלו השמורות במשרד המשפטים הישראלי. כאשר קיים מתאם בין חותמת וחתימת הנוטריון על התרגום לבין העותק השמור במשרד המשפטים של החותמת והחתימה – מונפקת חותמת אפוסטיל של משרד המשפטים. חותמת זו מאשרת כי הנוטריון שביצע את התרגום הנוטריוני הוא נוטריון שמוכר ומקובל על ידי מדינת ישראל לשמש כנוטריון. חותמת זו נדרשת בנוסף לתרגום הנוטריוני על מנת שאפשר יהיה להציג את התרגום הנוטריוני לרוסית ברוסיה.

לעתים, נדרשת חותמת אפוסטיל נוספת של משרד החוץ בירושלים. חותמת זו אינה באה לאשר את הנוטריון אלא את המסמך עצמו כמסמך מקורי ורשמי שהונפק על ידי מדינת ישראל ומוסדותיה השונים. במידה והפקידים הרוסיים חוששים לקיום זיוף מסמכים מקוריים הם יידרשו גם חותמת אפוסטיל זו.

 

נוטריון ברחובות רוסית הוא שירות חשוב הניתן לתושבי האזור ומאפשר להם לקבל שירותים חיוניים בשפה הנוחה להם. לעתים, השירותים נדרשים במסגרת גורמים ממשלתיים או רשמיים, לעתים, גם כאשר הדבר אינו מחויב מטעם מוסד כזה או אחר קיים יתרון הן משפטי והן מעשי בקבלת השירותים הללו דווקא מגורם דובר רוסית באופן שוטף שיכול לתת תוקף משפטי יתיר לאישורים אותם הוא מספק. הקרבה של משרדי הנוטריון ברחובות אל מרכזי מגורים של אוכלוסיות דוברות רוסית הופכת את שירותי אותו נוטריון לזמינים ונוחים במיוחד עבור אוכלוסיות אלו.

נוטריון ברוסית מהו?

נוטריון ברוסית הוא נוטריון דובר השפה הרוסית. הוא מצהיר בכך שהוא מבין את השפה וחותם על כך במסמכים נוטריון.

תרגום נוטריוני ברוסית?

תרגום נוטריוני הוא אישור נכונות של תרגום בשפה הרוסית. האישור מגיע בדף הראשון בצורה של הצהרת נוטריון מה הוא מצהיר שהינו מבין את השפה הרוסית ולכן הוא מתחייב שהתרגום ברוסית זהה לעמוד המקורי.

עלות תרגום נוטריוני ברוסית?

עלות תרגום נוטריוני ברוסית כפוף למחירון הנוטריוני שמתעדכן בכל שנה. למחירון המעודכן יש להיכנס לאתר.

סוגי שירות נוטריוני ברוסית?

נוטריון ברוסית נותן את כל סוגי השירותים כמו תרגום מסמכים, ייפוי כוח, הסכמי ממון, צוואות ועוד. ניתן למצוא אצלנו באתר את הרשימה המלאה

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או

  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  תפריט נגישות

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400